Writing Unit 7: World Poppulation Dân Số Thế Giới

  -  

1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education system of Viet Nam?

(Xem bảng biểu hiện hệ thống giáo dục công lập Anh Quốc. Lập một bảng tựa như đến khối hệ thống dạy dỗ Việt Nam.)

School

Age

Examination

Kindergarten

3-5

 

Primary school

6-10

 

Lower secondary school

11-14

 

Upper secondary school

15-17

GCSE


Tạm dịch: 

*

Hệ thống dạy dỗ bên nước Việt Nam 

Trường học

Tuổi

Kiểm tra

Mẫu giáo

3-5

 

Trường đái học

6-10

 

Trường trung học cơ sở

11-14

 

Trường trung học phổ thông

15-17

GCSE

 


2. Quickly read the text. Choose the best heading for it.

Bạn đang xem: Writing Unit 7: World Poppulation Dân Số Thế Giới

(Đọc nkhô giòn bài bác phát âm và lựa chọn đầu đề thích hợp duy nhất cho toàn bài.)

A. Comparing the A-level & IB Diploma Programme

B. Preparing for higher education in the United Kingdom

C. IELTS & further education in the United Kingdom 

In the United Kingdom (UK), there are many opportunities for students who wish to lớn continue their education after finishing secondary school. Not only British students, but also students from all over the world have sầu been pursuing UK’s higher education qualifications — bachelor’s degrees, master’s degrees & doctorates — as they are usually highly appreciated worldwide. In order lớn prepare for higher education at a university or college, students need khổng lồ consider academic qualifications such as the A-cấp độ or International Baccalaureate (iB) Diploma Programme.

The A-màn chơi — the General Certificate of Education (GCE) Advanced Level — is a worldwide secondary school leaving qualification. It requires students to lớn select three or four subjects like mathematics, chemistry, biology, geography, history, etc., which will help them to lớn prepare for higher education. They have to lớn study them over a period of two years và sit for AS & A2 examinations respectively at the end of each year. 

An alternative khổng lồ the A-cấp độ is the IB Diploma Programme, which provides qualifications in six or seven subjects, aao ước which mathematics, native language & theory of knowledge (TOK) are mandatory. TOK is a two-year subject which aims lớn broaden students’ understanding of the interactions among different school subjects. This programme is now available in more than 200 state và independent schools & colleges in the UK.

Students whose first language is not English need to take an English language thử nghiệm lượt thích IELTS (International English Language Testing System) before applying khổng lồ any higher education courses. As there are two versions of the IELTS - Academic and General Training — students should ask the institution they are applying to lớn which version is required.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: B

Tạm dịch: 


A. So sánh Chứng chỉ A-màn chơi cùng Chương trình đem bởi tú tài nước ngoài. 

B. Chuẩn bị mang lại bậc học ĐH ngơi nghỉ Anh Quốc.

C. Chứng chi IELTS và dạy dỗ ngã túc sinh sống Anh Quốc.

Chuẩn bị đến bậc học đại học

Tại Vương quốc Anh, học sinh có tương đối nhiều thời cơ liên tiếp thực hiện mong ước học tập vấn sau thời điểm xuất sắc nghiệp trung học cơ sở. không những học sinh nước Anh, học sinh các nước trên thế giới đã với sẽ theo xua các công tác đào tạo và giảng dạy ngơi nghỉ bậc đại học tại Anh để đưa bởi cử nhân, thạc sĩ cùng tiến sỹ bởi các bằng này được review rất to lớn bên trên toàn trái đất. 

Để sẵn sàng mang lại bậc đại học tại một trường đại học hoặc cao đẳng sinh hoạt Anh quốc, học viên cần được bao gồm các văn bằng như A-level xuất xắc bằng Tú tài nước ngoài (IB).

A-level - chứng từ giáo dục phổ thông, là văn uống bằng giỏi nghiệp cấp trung học tập cơ sở với được công nhận trên toàn trái đất. Học sinh được đề nghị chọn bố hoặc tư môn nlỗi toán, hóa, sinh, địa lý, lịch sử hào hùng... nhằm mục tiêu giúp họ chuẩn bị mang đến bậc học đại học. Họ buộc phải học các môn này trong vòng 2 năm với thi mang chứng từ AS cùng A2 tương ứng vào thời gian cuối tưng năm học.

Văn uống bằng thay thế sửa chữa mang đến A-cấp độ là bởi tú tài nước ngoài IB, ghi nhận trình độ học vấn ở 6 hoặc 7 môn học; trong những số đó tân oán, tiếng chị em đẻ và kim chỉ nan về tri thức là các môn đề xuất. Lý tmáu về tri thức được học vào hai năm nhằm mục đích mở rộng hiểu biết của học sinh về sự việc ảnh hưởng thân các môn học không giống nhau trên ngôi trường. Chương trình hiện tại được tiến hành sinh hoạt hơn 200 trường trung học, cao đẳng công lập cùng dân lập trên Anh quốc.


Học sinch nói giờ đồng hồ chị em đẻ chưa hẳn là giờ đồng hồ Anh cần phải thi lấy chứng chỉ về ngôn ngữ Anh nlỗi IELTS trước khi nộp đối kháng xin học tập bất kỳ một khóa đào tạo và huấn luyện làm sao ngơi nghỉ bậc ĐH. Bài thi IELTS có nhì dạng: học tập thuật (academic) với không học thuật (general training). Học buộc phải hỏi ngôi trường nơi họ nộp đơn coi bọn họ cần có chứng từ làm việc dạng thi nào.


Lời giải chi tiết:

1.d

2.c

3.e

4.a

5.b

1. pursue (v) – d. follow something & try lớn achieve sầu it

(theo đuổi - theo một chiếc nào đấy với cố gắng đã đạt được nó)

2. appreciate (v) – c. recognise the good qualities of something

(Đánh Giá cao - nhận biết hầu như phđộ ẩm chất giỏi đẹp của đồ vật gi đó)

3. respectively (adv) – e. in the order mentioned

(tương xứng - theo trang bị tự sẽ đề cập)

4. mandatory (adj) – a. equired by rules or regulations

(cần - thử khám phá bởi các luật lệ với quy định)

5. broaden (v) – b. increase knowledge or experience

(không ngừng mở rộng - tăng kỹ năng hoặc tởm nghiệm)


Lời giải đưa ra tiết:

1.NG

2.F

3.F

4.F

5.T

1 – NG. In the UK, there are many opportunities for students to pursue vocational education.

(Tại Anh, có rất nhiều thời cơ nhằm học sinh theo xua đuổi Việc học tập nghề. )

2 – F. Only British students are allowed lớn pursue higher education in the UK.

(Chỉ bao gồm sinch viên bạn Anh new được phnghiền theo đuổi nền dạy dỗ đại học sinh hoạt Anh. )

3 – F. Mathematics và chemistry are compulsory subjects for the A-màn chơi qualification.

(Tân oán học tập với Hóa học tập là những môn đề nghị cho trình độ A-level. )

4 – F. After finishing their A-levels, students have sầu to lớn take part in the IB Diploma Programme.

(Sau Lúc chấm dứt trình độ chuyên môn A, sinc viên đề xuất tmê say gia Chương thơm trình Diploma của IB. )

5 – T. Students whose mother tongue is not English have khổng lồ take an English language demo.

(Học sinh gồm giờ bà bầu đẻ không phải là giờ Anh phải thi một bài bác chất vấn Tiếng Anh.)


Lời giải chi tiết:

1.c

2.e

3.a

4.b

5.d

1. An undergraduate student - c. follows a course of study that leads lớn a bachelor’s degree.

(sinc viên ĐH - sau đó 1 khóa đào tạo chuyên môn dẫn mang đến bằng cử nhân)

2. Distance learning or education - e. allows students lớn work on their own at trang chủ or at the office, and access materials & communicate with tutors và other students over a computer network.

(đào tạo từ xa - cho phép sinc viên trường đoản cú thao tác tận nơi hoặc tại văn phòng, tiếp cận những tài liệu cùng giao tiếp với gia sư và sinc viên khác qua mạng máy tính xách tay.)

3. An exchange student - a. goes to lớn a foreign country to study for a period as part of a programme between two institutions.

(sinh viên theo học tập công tác dàn xếp huấn luyện - đi mang lại một quốc tế để học tập vào một khoảng chừng thời hạn nlỗi một phần của một chương trình giữa nhị tổ chức.)

4. A credit-based course - b. allows students to lớn manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

(khóa đào tạo và huấn luyện theo học chế tín chỉ - cho phép sinc viên quản lý quá trình học hành của họ miễn sao chúng ta đóng góp được đầy đủ những khoản theo đề nghị.)

5. The cloud - d. is a network of servers on the Internet, used to store, manage and process data.

 (hình thức dịch vụ tàng trữ đám mây - là một trong màng lưới những sever bên trên Internet, được áp dụng để lưu trữ, làm chủ và giải pháp xử lý dữ liệu.)


Lời giải đưa ra tiết:

1.b

2.e

3.a

4.f

5.d

6.c

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minh, would you like lớn start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) b. the best choice for us. Higher education will provide us with more knowledge & critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us khổng lồ find a job more easily.

Kevin: How about you, Anmãng cầu, which option (2) e. would you prefer? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) a. I’d rather take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want khổng lồ pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anmãng cầu. Now there are also part-time courses, which allow young people to lớn pursue further education while working. We can study independently & pay our tuition fees.

Anna: That’s right. I (4) f. prefer online and distance courses. With the development of the Internet, we don’t need lớn be campus-based students. We can work và study simultaneously.

Mai: Is that what we call ‘cloud’ learning?

Anna: Yes. It’s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) d. one more thing to lớn consider is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students lớn travel to lớn earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) c. there are different choices for us in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, & exchange programmes. We’re so lucky!

Tạm dịch:

Kevin: Chào gần như bạn. Chủ đề luận bàn của Shop chúng tôi lúc này là đào tạo thêm. Minc, bạn muốn bắt đầu?

Minh: À, tôi nghĩ về ngôi trường ĐH sau thời điểm xuất sắc nghiệp trung học tập đã là sự việc lựa chọn cực tốt cho Shop chúng tôi. Giáo dục ĐH đang hỗ trợ đến bọn họ các kiến thức và kỹ năng với kỹ năng bốn duy phê bình. mà hơn nữa, bởi CN để giúp đỡ Cửa Hàng chúng tôi tìm kiếm được việc làm thuận lợi rộng. 

Kevin: Còn các bạn, Anmãng cầu, gạn lọc như thế nào chúng ta thích? Các khoá dạy dỗ nghề tốt học tập vấn?

Anna: À, Tôi ưng ý phần đông khóa huấn luyện và đào tạo bài bản. Tôi nghĩ rằng tôi nên một trong những khả năng để có được một quá trình thứ nhất. Sau đó, tôi có thể ra quyết định xem tôi ý muốn theo học tập bằng CN hay là không.

Mai: Tôi hoàn toàn đồng ý với Anmãng cầu. Hiện giờ còn tồn tại các khóa đào tạo và huấn luyện cung cấp thời gian, được cho phép tkhô cứng thiếu thốn niên thường xuyên tiếp thu kiến thức trong những lúc làm việc. Chúng ta có thể học chủ quyền và trả tiền học phí.

Anna: Đúng rồi. Tôi thích các khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến cùng từ xa rộng. Với sự cách tân và phát triển của Internet, Shop chúng tôi không nhất thiết phải là sinh viên trong khuôn viên. Chúng ta rất có thể thao tác làm việc và học hành mặt khác.

Mai: Đó là mẫu nhưng chúng ta gọi là "đám mây" học tập?

Anna: Vâng. Đó là một trong thuật ngữ mới. Nhiều hơn, số đông những khóa huấn luyện các dựa vào học phí, đưa về sự linc hoạt hơn vào định kỳ trình của công tác.

Minh: Một điều nữa đề nghị chu đáo là việc sẵn có của các công tác đàm phán sinh viên. Đây là mọi thời cơ tuyệt vời nhất mang đến sinh viên đi thương lượng nhằm tìm được chi phí khóa học, không ngừng mở rộng kỹ năng và kiến thức hoặc thưởng thức phần đông nền văn hoá bắt đầu.

Kevin: Vậy, Kết luận, có không ít chắt lọc khác biệt mang đến họ trong công tác giáo dục sau đó - các khóa huấn luyện trên ngôi trường hoặc bên trên đám mây, toàn thời gian hoặc phân phối thời hạn, với các lịch trình thảo luận. Chúng tôi vô cùng may mắn!


Lời giải đưa ra tiết:

1. Why does Minch think that entering university after secondary school is the best choice? 

(Tại sao Minc lại nhận định rằng theo học tập ĐH sau khoản thời gian tốt nghiệp trung học là chắt lọc xuất sắc nhất?)

=> Because education will help students to lớn gain more knowledge and critical thinking skills và a bachelor’s degree will help them to find a job more easily.

(Bởi vị dạy dỗ đại học sẽ giúp sinch viên bao gồm thêm kiến thức và kỹ năng cùng khả năng bốn duy phê bình với bằng CN để giúp bọn họ tìm kiếm được bài toán làm cho dễ ợt hơn.)

2. Why does Anna prefer career-based courses? 

(Tại sao Anmãng cầu say mê chọn lọc các khoá học hướng nghiệp hơn?)

=> Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want lớn pursue và undergraduate degree or not.

(Bởi do sinh viên phải một trong những tài năng để sở hữu được một các bước trước lúc chúng ta có thể quyết định coi họ có nhu cầu theo lấy bằng ĐH hay là không.)

3.

Xem thêm: Trên Bề Mặt Trái Đất Có Bao Nhiêu Đai Khí Áp Thấp :, Khí Áp Và Gió Lớp 6

What are the modes of attendance mentioned in the conversation? 

(Cách thức ttê mê gia những khoá học được nhắc trong khúc đối thoại là gì?)

=> They are campus-based, part-time, full-time, và online.

(Họ là dựa vào cơ sở, phân phối thời hạn, toàn thời hạn, và trực tuyến đường.)

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? 

(trong số những điểm mạnh của đào tạo và giảng dạy trực đường dựa trên công nghệ năng lượng điện toán đám mây là gì?)

=> “Cloud” learning allows students to work & study simultaneously.

(Học "Cloud" cho phép học viên thao tác và tiếp thu kiến thức đôi khi.)

5. How can credit-based courses benefit students?

(Các khoá học tập theo học tập chế tín chỉ có lợi mang đến học viên như thế nào?)

=> They provide students with more flexible programmes và schedules.

(Họ cung cấp mang đến sinch viên những chương trình và lịch trình linh hoạt rộng.)


- It doesn"t mean that I will get a job easily if I have a university degree but it will open up more options lớn me.

- It is the only way for me lớn follow my dream of being a doctor. If you want khổng lồ get a career, not just a job, you must have a degree which allows you lớn progress in your career faster than without a degree.

- With degrees, I can traông xã my career, I can work at a higher cấp độ, then I can earn more money.

- Studying for a decree teaches me to lớn be an independent thinker, how to lớn work in a team, how to lớn communicate well with others...

Tạm dịch:

- Tôi đã quyết định vào trường ĐH sau thời điểm tốt nghiệp trung học tập vì chưng hồ hết nguyên do sau: 

- Không Có nghĩa là tôi sẽ sở hữu được câu hỏi làm cho một phương pháp tiện lợi nếu như tôi bao gồm bằng ĐH dẫu vậy nó vẫn xuất hiện thêm thêm nhiều chắt lọc mang đến tôi.

- Đó là biện pháp nhất để tôi thực hiện mong ước phát triển thành chưng sĩ của chính mình. Nếu bạn có nhu cầu gồm một nghề nghiệp, chúng ta phải tất cả bằng cung cấp cho phép chúng ta tân tiến vào sự nghiệp nkhô giòn rộng nhưng mà không tồn tại bởi cung cấp.

- Với bởi cung cấp, tôi có thể theo sự nghiệp của bản thân, tôi rất có thể thao tác làm việc ngơi nghỉ trình độ cao hơn nữa, tiếp nối tôi rất có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

- Học một sắc đẹp lệnh dạy tôi thành một bên bốn tưởng hòa bình, có tác dụng nạm như thế nào để triển khai bài toán cùng một đội, làm cho ráng như thế nào để tiếp xúc tốt với những người khác ...


Lời giải chi tiết:

David"s study-abroađ experience (Kinch nghiệm của David nghỉ ngơi nước ngoài)

1. Academic level

(Trình độ học tập vấn)

Undergraduate (Đại học)

2. Courses he takes

(Các khóa anh ấy học)

Vietnamese history & economic development

(Lịch sử nước ta cùng cách tân và phát triển tởm tế)

3. Staff

(Nhân viên)

Very friendly và helpful

(Rất gần gũi và tốt bụng)

4. Programme coordinator

(Điều phối chương trình)

Very organised, knowledgeable và thorough, always available for emergencies

(Rất bao gồm tổ chức, có kiến thức cùng toàn vẹn, luôn gồm sẵn cho các trường phù hợp khẩn cấp)

5. Housing

(Nhà ở)

Lives with a host family, has his own room, comfortable và clean, has Internet

(Sống cùng với mái ấm gia đình phiên bản xđọng, bao gồm phòng riêng biệt, đương đại cùng thật sạch sẽ, bao gồm Internet)

6. Food

(Thức ăn)

Eats breakfast and dinner with host family, & lunch with Vietnamese fellow students; food – healthy and delicious; has his favourite dishes

(Ăn sáng cùng bữa ăn cùng với mái ấm gia đình bạn bạn dạng xứ đọng cùng ăn uống trưa cùng với bạn đồng hương nước ta, thức ăn – an lành và ngon, tất cả món nạp năng lượng mếm mộ của mình)

Audio Script:

Good morning everyone. My name is David. I come from Canadomain authority và I have been doine an undergraduate course in Viet Nam for two years. Today I"d lượt thích lớn cốt truyện with you my study-abroad experience.

Well, my experience in Viet Nam has been great so far. My classes take place at the University of Social Sciences and Humanities in Hanoi.

I"m taking courses in Vietnamese history và economic development. The faculty staff are very friendly and helpful, và the programme coordinator is very organized, knowledgeable and thorough. He is always available for any emergencies, making sure that I have everything I need.

I live sầu with a host family và have my own room, which is comfortable & clean, and has the Internet.

When I first arrived, I was completely over the moon with everything, but then I realise that I was experiencing a culture shoông xã. Luckily, I had the tư vấn of my host family. Since I came, I"ve been included in all family gatherings & outings. I also took an intensive Vietnamese language course & at the end of the first year, I was able to freely communicate with my host family in Vietnamese. This also helped me integrate with the local culture. Viet Nam is quite a safe country although the roads are a bit dangerous. I was really worried when I used a friend"s motorbike khổng lồ get around the đô thị.

Things are not expensive here so I can easily live on a student"s budget. I usually eat breakfast & dinner with my host family, & lunch with my Vietnamese fellow students. Vietnamese food is very healthy và delicious, và I have sầu my favourite dishes. I"ll miss my host mum"s cooking very much when I go baông xã home!

I think this programme of study has been worthwhile. I"ll return home page as a much stronger, confident and culturally sensitive person.

Dịch Script:

Chào buổi sáng sớm hồ hết fan. Tên tôi là David. Tôi tới từ Canada cùng tôi vẫn theo một khóa huấn luyện và đào tạo ĐH sống toàn nước vào hai năm. Hôm nay tôi muốn share kinh nghiệm học hành nghỉ ngơi nước ngoài.

Vâng, kinh nghiệm tay nghề của tớ sinh hoạt nước ta cho đến nay thật tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Các lớp học tập của tớ được học tập trên ngôi trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội với Nhân vnạp năng lượng Hà Thành.

Tôi đã theo học những khóa học về lịch sử toàn nước cùng trở nên tân tiến kinh tế tài chính. Các giáo viên hết sức gần gũi với tốt bụng, với quản lý viên lịch trình là hết sức có tổ chức, gọi biết cùng chu đáo. Anh ấy luôn sẵn sàng mang lại ngẫu nhiên trường thích hợp khẩn cấp nào, bảo đảm rằng tôi có hầu như sản phẩm tôi đề xuất.

Tôi sống với cùng 1 gia đình chủ nhà cùng tất cả phòng riêng biệt, hiện đại với thật sạch sẽ, và có Internet.

khi tôi lần trước tiên mang lại, tôi sẽ hoàn toàn ngập cả đa số sản phẩm, tuy vậy sau đó tôi phân biệt rằng tôi đã từng qua một cú sốc văn hóa truyền thống. May mắn chũm, tôi vẫn tất cả sự hỗ trợ của gia đình chủ nhà. Kể trường đoản cú khi tôi mang đến, tôi đã làm được tụ họp gia đình và đi dạo. Tôi cũng đã theo học tập giờ đồng hồ Việt sâu sát với vào thời điểm cuối năm thứ nhất, tôi đã có thể tự do thoải mái liên hệ cùng với gia đình bản xứ bằng giờ đồng hồ Việt. Như vậy cũng giúp tôi hòa nhập với nền văn uống hoá địa pmùi hương. đất nước hình chữ S là một trong quốc gia hơi bình yên tuy nhiên phần đa con đường nghỉ ngơi địa điểm này tương đối gian nguy. Tôi sẽ thực thụ băn khoăn lo lắng khi tôi áp dụng xe cộ máy của một người bạn nhằm đi vòng quanh tỉnh thành.

Mọi sản phẩm công nghệ ở chỗ này không cao cấp vày vậy tôi hoàn toàn có thể dễ dãi sống nhờ vào ngân sách của một sinh viên. Tôi hay bữa sáng với bữa tối với gia đình chủ nhà, và nạp năng lượng trưa với những người các bạn sinc viên cả nước. Thức ăn đất nước hình chữ S cực kỳ an lành và ngon, với tôi bao gồm món ăn yêu mếm của mình. Tôi đang lưu giữ đun nấu ăn của bà mẹ tôi rất đôi khi tôi trsinh hoạt về nhà!

Tôi cho rằng lịch trình học tập này thiệt trân quý. Tôi vẫn về lại nhà là 1 trong những tín đồ trẻ trung và tràn trề sức khỏe, tự tín và vnạp năng lượng hoá hơn.


Lời giải bỏ ra tiết:

1.F

2.T

3.NG

4.F

5.T

1 – F. David is a postgraduate student majoring in Vietnamese studies.

(David là 1 sinh viên sau ĐH chuyên về nghiên cứu văn hóa truyền thống Việt Nam.)

2 – T. His host family helped him overcome his culture shoông xã.

(tổ ấm gia chủ đã hỗ trợ anh vượt qua cú sốc văn hóa của chính mình.)

3 – NG. His host mum taught hlặng how khổng lồ cook Vietnamese food.

(Cô gia chủ dạy anh ấy có tác dụng món ăn đất nước hình chữ S.)

4 – F. He used his own motorxe đạp lớn get around Ha Noi.

(Anh ấy sử dụng dòng xe pháo trang bị của gia chủ anh ấy đi vòng quanh Hà Nội Thủ Đô.)

5 – T. He will have a better understanding of cultural differences & similarities when he goes baông xã home.

 (Anh ấy sẽ nắm rõ rộng về việc biệt lập và sự tương tự nhau về văn hoá khi anh ấy về nhà.)


- Studying abroad will cause some anxiety as well as excitement because you have live sầu beyond what is familiar and comfortable. Leaving your familiar ho environment for a foreign one will challenge you in ways that you cannot anticipate Sometimes you have to lớn face such a thing as "culture shock” that may make you distressed. Therefore, you should learn as much as possible about the history culture of the country where you are going to. It helps.

Tạm dịch:

Trước Lúc ra quốc tế học trên một trường đại học tại 1 nước nói tiếng Anh, không ít các bước trở ngại rất cần được sẵn sàng. Như là:

- Quý khách hàng yêu cầu có điểm số đủ cao nhằm vượt qua kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS). Hầu hết những học sinh hầu như dành được một điểm thông thường từ 5,5 mang đến 7,5 vào tổng số 9,0, tùy nằm trong vào khóa huấn luyện cùng ĐH cơ mà người ta muốn tham dự.

- Học tập sinh sống quốc tế vẫn gây ra một trong những lo lắng tương tự như hứng trúc bởi chúng ta đã sống ngoài những gì đang không còn xa lạ với thoải mái. Rời khỏi môi trường xung quanh rất gần gũi cho tới một địa điểm quốc tế sẽ thách thức các bạn theo các phương pháp chúng ta không thể dự đoán thù. Đôi khi bạn cần đương đầu với cùng 1 điều như "cú sốc vnạp năng lượng hóa" hoàn toàn có thể làm cho bạn bị căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy, chúng ta nên mày mò càng những càng xuất sắc về văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc của đất nước vị trí bạn sẽ cho.


Lời giải chi tiết:

1. I am writing lớn ask for

2. I want lớn consult you about

3. I am worried most

4. I have to take

5. I am eligible to

6. I should send

Dear Kevin,

(1) I am writing to ask you for some information & advice on higher education in your country.

I am going to lớn finish secondary school this summer và I have been thinking about pursuing higher education in the UK. Here are the points that (2) I want to lớn consult you about.

First, what are the university entry requirements for international students in the UK? What (3) I am worried most is my academic qualifications & transcript. As a school leaver, I will be awarded a certificate of secondary school graduation và given a transcript of marks for all subjects. Will that be enough? Do (4) I have sầu to lớn take any university entrance examinations?

In addition, what types of accommodation are available for international students? Some institutions provide accommodation in halls of residence or university houses but how can I find out if (5) I am eligible to apply for accommodation and when (6) I should send my application? What is the rent for each type of accommodation? Is it monthly or weekly paid?

I wish you và your family the best. I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Mai

Tạm dịch:

Kevin thân mến,

Tôi viết tlỗi tận hưởng một vài thông báo và lời khuim về giáo dục ĐH nghỉ ngơi nước các bạn.

Tôi sắp đến xong chương trình trung học tập ngày hè này với tôi đang nghĩ đến việc theo đuổi nền dạy dỗ cao học tập tại Anh. Đây là các điểm mà tôi mong mỏi hỏi ý kiến chúng ta.

Thứ nhất, yên cầu nhập học ĐH mang đến sinc viên nước ngoài sinh sống Anh là gì? Điều cơ mà tôi yêu cầu lo ngại độc nhất là trình độ chuyên môn học tập vấn và bảng điểm của tớ. Với tứ phương pháp là học viên ra trường, tôi vẫn nhận được giấy ghi nhận xuất sắc nghiệp trung học với dấn bảng điểm mang lại toàn bộ các môn học. Liệu kia tất cả đầy đủ không? Tôi buộc phải làm gì lúc đi thi tuyển sinh đại học?

Ngoài ra, những loại nhà tại làm sao dành cho sinh viên quốc tế? Một số đại lý cung cấp khu vực ngơi nghỉ vào cam kết túc xá hoặc nhà ở trong trường ĐH dẫu vậy làm thay như thế nào tôi có thể tò mò coi tôi bao gồm đủ điều kiện nhằm đăng ký chỗ nghỉ ngơi và lúc nào để tôi bắt buộc gửi đơn của tôi? Tiền mướn đến từng một số loại nhà ở là gì? Có tkhô hanh toán thù các tháng hoặc mặt hàng tuần không?

Gửi lời chúc tới chúng ta và mái ấm gia đình. Mong sớm nhận thấy hồi âm trường đoản cú chúng ta.

Trân trọng,

Mai


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Dear Kevin,

2. I am writing khổng lồ ask for some information và advice on higher education in yo country.

3. What are the university entry requirements for international students in the UK?

4. What types of accommodation are available for international students?

5. I wish you và your family the best. I look forward lớn hearing from you soon.

6. Regards

Tạm dịch:

Lời chào

Kevin thân mến

Câu mngơi nghỉ đầu

Tôi sẽ viết thỏng hỏi về thông báo và xin lời khuyên ổn về giáo dục đại học sinh hoạt nước bạn

Thân

Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi lắp thêm hai

+ Yêu cầu đối với sinch viên quốc tế nhập học tập sinh hoạt Anh là gì?

+ Có đa số các loại nhà ở như thế nào dành cho sinch viên quốc tế?

Kết thúc thân thiện

Chúc sức khỏe đến chúng ta và mái ấm gia đình. Mong mau chóng cảm nhận phúc đáp trường đoản cú bạn

Phần kết

Trân trọng


3. Choose two of the following points about studying abroad. Write an email of 160 - 180 words to a friover from another country asking for information & advice. Use the outline in 2. 

(Chọn hai trong các những chủ thể dưới đây về du học tập. Viết gmail lâu năm 160-180 tự cho chính mình nước ngoài hỏi lên tiếng và xin lời khuim về du học. Sử dụng dàn bài xích ờ bài tập 2.) 

1. Work experience for career-based courses

2. Tuition fees at colleges & universities

3. Travelling in your host đô thị and country

4. Experiencing culture shoông chồng when studying abroad

5. Working part-time

6. Opening a bank account

7. Surviving the cold và wet weather

8. Visas & other documents

Tạm dịch:

1. Kinch nghiệm làm việc cho các khóa huấn luyện phía nghiệp 

2. Học giá tiền tại những trường cao đẳng cùng đại học

3. Du định kỳ vào thị trấn cùng tổ quốc của bạn

4. Trải nghiệm cú sốc văn uống hoá lúc du học

5. Làm Việc phân phối thời gian

6. Msống tài khoản ngân hàng

7. Sinch tồn vào thời tiết giá cùng độ ẩm ướt

8. Thị thực với những tài liệu khác


Lời giải đưa ra tiết:

1. 

Dear Susan, 

I am preparing for going to America lớn study medicine. I don"t think I will have sầu many problems with culture shock, but I should know well about it before I fly. Once I am in America; of course, I will have sầu to tace the unfamiliar around me and may feel confused sometimes. 

I am thinking of you now & writing to lớn ask you about ways how khổng lồ giảm giá with culture shoông xã. Tell me please in detail what I should do khổng lồ understvà a different culture, how I can get balance in my new life, và what I should learn to adapt to it. I have spent a lot of time reading through travel forums, guidebooks, news reports... but what I have read is so general. 

One more thing, Susan, what is the best way lớn get involved with the local community? What are the cultural activities that often take place there? I will no longer feel culture shochồng when I am used to lớn living in their lifestyle, I think. 

Finally, I wish you & your family the best. I look forward to hearing from you soon. Regards, 

Phương thơm Anh

2. 

Dear Liam, 

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started lớn learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have sầu some questions for you. 

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have lớn submit an application but what other documents are required? How long does it take me to lớn obtain my student visa? It is important to lớn plan time lớn wait for visa processing because the time between finding out I have been accepted khổng lồ go and leaving may be very close together. Second, do 1 have sầu khổng lồ present my financial documents; for example proof of funds, lớn prove sầu that I am able to lớn pay for my education? And last, do I need to lớn obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have sầu certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring và what I should leave sầu at home? 

I wish you and your family the best. I look forward lớn hearing from you soon. 

Regards, 

Ngoc Minh

Tạm dịch:

1.

Susan thân thích,

Tôi sẽ chuẩn bị lịch sự Mỹ nhằm học về dược. Tôi không nghĩ là rằng tôi sẽ có không ít vụ việc với cú sốc vnạp năng lượng hoá, mà lại tôi nên tìm hiểu rõ về nó trước lúc đến. Lúc tôi sinh sống Mỹ; tất nhiên, tôi sẽ nên làm thân quen cùng với đa số điều không thân quen bao bọc tôi cùng rất có thể nhiều lúc Cảm Xúc hồi hộp.

Lúc bấy giờ tôi đang suy nghĩ mang đến chúng ta và viết thỏng để hỏi chúng ta về phong thái làm cho cố kỉnh làm sao để ứng phó với cú sốc văn hóa truyền thống. Hãy nói cho tôi biết chi tiết hầu hết gì tôi buộc phải làm để hiểu một nền vnạp năng lượng hoá khác, làm sao tôi rất có thể đã có được sự cân đối trong cuộc sống đời thường new của mình, cùng tôi cần học tập những gì để mê say nghi với nó. Tôi đã chiếm hữu tương đối nhiều thời gian hiểu qua các diễn bầy du lịch, sách lý giải, report thông tin ... tuy nhiên phần đông gì tôi đang hiểu là quá phổ biến phổ biến.

Một điều nữa, Susan, cách tốt nhất có thể nhằm tđam mê gia xã hội địa phương thơm là gì? Các chuyển động văn uống hoá thường xuyên xảy ra sống đó là gì? Tôi cho là tôi đã không hề Cảm Xúc cú sốc văn hoá khi tôi thân quen với cuộc sống thường ngày của mình.

Cuối thuộc, tôi ý muốn chúc các bạn và mái ấm gia đình khỏe khoắn. Tôi ước ao sớm nhận ra hồi âm tự bạn. Trân trọng,

Pmùi hương Anh

2.

Xem thêm: Đề Thi Đáp Án Đề Thi Ngữ Văn 2017 Môn Ngữ Văn, Đề Thi Đáp Án Thpt Quốc Gia 2017 Môn Ngữ Văn

Liam thân quí,

Lần trước tôi sẽ nói với chúng ta rằng tôi đã lưu ý đến về câu hỏi liên tục học cao học tập sinh hoạt Anh. Tôi vẫn ứng tuyển vào một trong những ngôi trường đại học sống London trước đây. Bây tiếng tôi bao gồm một số trong những câu hỏi cho bạn.

Thứ đọng tốt nhất, thủ tục xin visa du học tập là gì? Tất nhiên. Tôi yêu cầu nộp solo tuy vậy cần nộp phần đông sách vở và giấy tờ gì? Tôi buộc phải xin visa du học tập trong bao lâu? Điều quan trọng đặc biệt là lập kế hoạch thời gian nhằm hóng visa vị thời hạn giữa các việc dấn visa với thời gian đi có thể rất sát nhau. Thứ đọng hai, Tôi buộc phải làm cái gi để chứng tỏ tài chính; ví dụ quỹ tín dụng, để chứng tỏ rằng tôi hoàn toàn có thể trả chi phí mang đến việc học tập của tôi? Và sau cùng, tôi bao gồm cần phải bao gồm Giấy chứng nhận tiêm chủng thế giới không? Phải chăng tôi sẽ chống ngừa dịch nhất thiết trước khi tôi đi? Chúng là gì? Cuối cùng, bạn có thể khiến cho tôi một danh sách : phần đa gì tôi phải có theo và mọi gì tôi nên để lại sống nhà?

Tôi chúc bạn cùng gia đình của doanh nghiệp sức mạnh. Tôi ước ao nhanh chóng nhận được hồi âm tự bạn.