Viết Lại Câu Từ Quá Khứ Đơn Sang Hiện Tại Hoàn Thành

  -  

các bài luyện tập biến hóa trường đoản cú hiện tại xong sang trọng vượt khứ đọng solo là dạng bài tập thông dụng khi tham gia học giờ anh. Để nắm kiên cố các cấu tạo câu đưa thì hiện tại chấm dứt lịch sự vượt khđọng đối kháng, hãy cùng Chăm học tập bài ôn lại kỹ năng cùng chấm dứt hết phần bài xích tập chỉ dẫn nhé! Yên tâm là Chăm học tập bài sẽ tổng phù hợp bài xích tập chuyển đổi trường đoản cú hiện nay hoàn thành sang trọng vượt khứ đọng 1-1 bao gồm câu trả lời nhé!

Ngữ pháp gửi thì hiện tại chấm dứt lịch sự vượt khđọng đơn

1. Thì hiện nay kết thúc cùng 3 cấu tạo thừa khứ 1-1 tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my frikết thúc, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc thắc mắc bao giờ (When) với bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been lớn nhật bản.

= I have never been lớn Japan before.

*

các bài tập luyện biến hóa tự hiện thời xong sang vượt khứ 1-1 tất cả đáp án

Viết lại câu tự thừa khđọng đối kháng thanh lịch bây chừ hoàn thành không làm biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hyên ổn 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Những bài tập thay đổi thì hiện giờ chấm dứt thanh lịch vượt khđọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have sầu she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ bỏ vượt khứ đọng đối kháng lịch sự hiện tại hoàn thành ko có tác dụng biến đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw hyên 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

Xem thêm: Thể Hiện Lòng Yêu Nước Một Cách Đúng Mực, Sức Mạnh Của Lòng Yêu Nước Chân Chính

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập đổi khác thì hiện nay xong xuôi lịch sự thừa khứ đọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went lớn school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have sầu she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Kể Về Gia Đình Em Hay Chọn Lọc (18 Mẫu), Kể Về Gia Đình Em

Trên đây là một số bài bác tập chuyển đổi trường đoản cú hiện giờ xong xuôi quý phái thừa khứ solo bao gồm đáp án do Chăm học tập bài bác nghiên cứu, tổng vừa lòng và biên soạn. quý khách đã dứt không còn chưa? Hãy tự nghĩ về ra những trường hợp giỏi gặp gỡ nhằm nhanh hao lưu giữ những kết cấu biến hóa từ bỏ hiện nay xong sang trọng vượt khứ đọng đơn và ngược lại nhé.