Listening Unit 9 : The Post Office

  -  

Work in pairs. Ask và answer the following questions. (Làm Việc theo cặp. Hỏi với vấn đáp các thắc mắc sau.)


Before you listen

Before you listen

Work in pairs. Ask và answer the following questions.

Bạn đang xem: Listening unit 9 : the post office

(Làm bài toán theo cặp. Hỏi cùng trả lời các thắc mắc sau.)

1. Is your family on the phone? What is your phone number?

2. Does any thành viên of your family have sầu a cellphone? What makes is it?

3. What vị you think are the advantages và disadvantages of cellphones?

Lời giải đưa ra tiết:

1. - Yes, we have sầu a phone at home. Our phone number is 3825528.

- No, we don"t use a phone.

2. - Yes, we have a SAMSUNG/ NOKIA cell phone.

- No, we don"t have sầu a cell phone.

3. With a di động phone, you can contact other people easily. You always feel cthất bại lớn your family even when you are away from home. However, you don"t have much privacy.

Tạm dịch: 

1. tổ ấm chúng ta gồm dùng điện thoại không? Số điện thoại của công ty là gì?

=> Có, chúng tôi tất cả điện thoại bàn. Số điện thoại cảm ứng thông minh là 3825528.

Không, chúng tôi ko cần sử dụng Smartphone bàn. 

2. Có member nào vào mái ấm gia đình chúng ta gồm điện thoại cảm ứng thông minh cầm tay không? Nhãn hiệu là gì?

=> Có, Cửa Hàng chúng tôi có điện thoại thông minh di động cầm tay SAMSUNG/ NOKIA. 

Không, Shop chúng tôi không có điện thoại cảm ứng thông minh di động cầm tay. 

3. Theo em phần lớn ích lợi với tác hại của điện thoại cầm tay là gì?

=> Với điện thoại cảm ứng thông minh di động cầm tay, bạn cũng có thể liên lạc với những người khác một giải pháp tiện lợi. Quý Khách luôn Cảm Xúc gần cận với mái ấm gia đình thậm chí còn khi bạn xa bên. Tuy nhiên, bạn không có nhiều sự riêng rẽ tư. 

Listen và repeat.

(Nghe cùng lặp lại)

Click trên phía trên để nghe:

commune communal growth digit subscriber

rural network capacity


While you listen

While you listen

You will hear some information about the development of Vietnam"s telephone system over the past few years. Listen and bởi vì the tasks that follow.


(quý khách đã nghe một trong những thông tin về sự phát triển của hệ thống điện thoại thông minh của Việt Nam vào vài ba năm vừa qua. Lắng nghe với làm trọng trách tiếp theo.)

Click trên trên đây nhằm nghe:

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following Statements and question.

(Lắng nghe với chọn câu vấn đáp cực tốt A, B, C hoặc D cho các lời nói với thắc mắc tiếp sau đây.)

1. According to the passage, Vietnam giới ranks……………..for growth in the number of telephone subscribers.

A. 6th B. 2nd C. 30th D. 8th

2. Vietnam is aao ước the……… countries in the world that have more than two million telephones.

A. 6 B. 140 C. 13 D. 30

3. In 1996, Vietnam began upgrading its………… networks.

A. mobile phone C. fixed telephone

B. subscriber D. post office

4. According lớn the passage, at present,……… per cent of communes across Vietnam giới have sầu telephone services.

A. 90 B. 80 C. 14 D. 93

5. Which aspect of development in Vietnam’s telecommunication is NOT mentioned in the listening passage?

A. The increase in the number of telephones.

B. The growth in the capađô thị of the sản phẩm điện thoại phone system.

C. The change of the international telephone system.

D. The reduction in monthly telephone fees.

 


Task 2. Listen again to answer the following questions.

(Lắng nghe một đợt nữa nhằm trả lời những thắc mắc sau.)

Cliông chồng trên phía trên để nghe:

Questions

1. According to the passage, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers?

2. How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s?

3. How were the fixed telephone numbers changed in 1996?

4. When did the change of Smartphone telephone numbers take place?

5. According lớn the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?

Lời giải bỏ ra tiết:

Task 1. 

1. B 2.D 3. C 4. D 5. C

Tạm dịch: 

1. Theo bài gọi, VN xếp hạng ................ về sự việc lớn lên về số thuê bao điện thoại.

A.thứ 6

 B. máy 2

C. đồ vật 30

D. thiết bị 8

2. cả nước ở trong các ......... nước nhà trên thế giới tất cả rộng hai triệu thứ điện thoại.

A.6

B.140

C.13

D.30

3. Năm 1996, VN bước đầu tăng cấp màng lưới .............

A. điện thoại di động

B. mướn bao

C. điện thoại cảm ứng thông minh cầm cố định

D. bưu điện

4. Theo bài bác phát âm, bây chừ, ......... phần trăm những làng trên cả nước có các dịch vụ Smartphone.

A. 90

B. 80

C. 14

D.93

5. Những kỹ càng làm sao của sự việc trở nên tân tiến trong viễn thông toàn quốc KHÔNG được nói vào bài xích nghe?

A. Sự tăng thêm con số Smartphone.

B. Tăng trưởng năng lượng của hệ thống điện thoại di động cầm tay.

C. Tgiỏi đổi khối hệ thống điện thoại cảm ứng nước ngoài.

D. Phí điện thoại mỗi tháng sút.


TAPESCRIPT

Over the past few years, Vietphái mạnh has quickly developed its telephone system. Vietphái mạnh ranks second only to lớn Trung Quốc for growth in the number of telephone subscribers. It is aước ao the 30 countries in the world that have sầu more than two million telephone subscribers.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản Ngữ Văn 7, Soạn Bài Luyện Tập Tạo Lập Văn Bản


In the early 1990s, there were only 140.000 telephones across Vietnam. At present, we have sầu more than six million subscribers.

In 1996, Vietnam giới began upgrading its fixed telephone network & changing numbers from six to seven digits in Hanoi and Ho Chi Minch City as well as five sầu to six digits in other provinces.

Five years later, the điện thoại phone system was upgraded lớn meet the growth of customer dem&. Since 2000, Vietnam has reduced the price of several services, especially in the monthly fees for fixed và Smartphone telephones.

In the future, more attention will be paid to the rural areas. At present, 93 percent of communes across Vietphái mạnh have sầu telephone services. A network of 6.014 communal post offices have been phối up across the country.

Dịch Tapescript: 

Trong vài năm vừa qua. VN đã lành mạnh và tích cực phát triển hệ thống điện thoại thông minh của chính bản thân mình. đất nước hình chữ S đứng số nhị chỉ sau Trung Hoa về vững mạnh số mướn bao điện thoại cảm ứng. Đây là một trong trong các 30 nước trên thế giới bao gồm rộng nhì triệu mướn bao điện thoại cảm ứng thông minh.

Vào đầu trong năm 1990, chỉ gồm 140.000 điện thoại sinh sống nước ta. Hiện tại, công ty chúng tôi tất cả hơn sáu triệu thuê bao.

Năm 1996, toàn quốc ban đầu nâng cấp mạng điện thoại thông minh cố định và thắt chặt với biến hóa con số trường đoản cú sáu thành bảy chữ số sinh hoạt TP Hà Nội cùng thị trấn HCM cũng tương tự 5-6 chữ số sống các thức giấc khác.

Năm năm sau, khối hệ thống Smartphone di động đã làm được nâng cấp để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của chúng ta. Từ năm 2000, cả nước vẫn áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá một số trong những các dịch vụ, đặc biệt là trong các khoản tầm giá mỗi tháng mang lại điện thoại thắt chặt và cố định cùng Smartphone di động cầm tay.

Trong tương lai, sẽ có khá nhiều sự quyên tâm hơn thế nữa so với nông làng. Lúc Này 93% số xã bên trên toàn quốc gồm hình thức điện thoại cảm ứng. Một màng lưới 6.014 bưu năng lượng điện làng mạc đã có ra đời trên khắp toàn nước.

Task 2.

1. China has the highest growth in the number of telephone subscribers.

2. In the early 1990s, there were only 140.000 telephones in Vietnam giới.

3. In 1996, the fixed telephone numbers were changed from six lớn seven digits in Hanoi và Ho Chi Minch City as well as five sầu to lớn six digits in other provinces.

4. In 2001.

5. There are 6,014 communal post offices in Vietphái mạnh.

Tạm dịch: 

1. Theo đoạn văn, quốc gia làm sao gồm sự phát triển số thuê bao điện thoại cảm ứng cao nhất?

=> Trung Quốc có sự phát triển số mướn bao điện thoại cao nhất

2. Vào đầu trong những năm 1990 ở cả nước gồm từng nào năng lượng điện thoại?

=> Vào đầu trong thời gian 1990 sinh hoạt toàn nước chỉ có 140.000 điện thoại thông minh.

3. Các số điện thoại thông minh cố định vẫn biến hóa ra làm sao vào khoảng thời gian 1996?

=> Năm 1996, số điện thoại thông minh cố định được đưa tự 6 số lịch sự 7 số ở TPhường. hà Nội cùng đô thị Sài Gòn tương tự như 5 số sang trọng 6 số sinh sống các tỉnh giấc khác. 

4. Khi nào ra mắt sự đổi khác số Smartphone di động?

=> Năm 2001. 

5. Theo bài bác hiểu tất cả bao nhiêu bưu năng lượng điện xóm ngơi nghỉ Việt Nam?

=> Có 6.140 các bưu điện buôn bản ngơi nghỉ toàn nước. 


After you listen

After you listen

Work in groups. Summarise the main ideas of the listening passasge. Your summary should have sầu the following points.

(Làm Việc theo nhóm. Tóm tắt đầy đủ ý chính của đoạn văn uống vừa nghe. Tóm tắt của bạn phải bao gồm điểm sau đây.)

1. Vietnam"s rapid growth in telephone numbers

2. The addition of digits lớn existing telephone numbers khổng lồ meet the increasing demands

3. The reduction in monthly telephone fees

4. The expansion of the telephone networks lớn Vietnam"s rural areas

Lời giải đưa ra tiết:

A: Over the past few years, Vietnam giới telephone system has quickly developed và ranks second to Trung Quốc in growth telephone numbers.

B: And in 1996, Vietphái nam upgraded its fixed telephone network by adding one digit in telephone system throughout the country.

C: In 2002, di động phone system was introduced & upgraded.

D: And since 2000, Vietphái nam has reduced the monthly telephone fees for both fixed & sản phẩm điện thoại phones.

A: In the future. Vietnam giới will expvà the telephone networks to lớn rural areas.

Tạm dịch: 

1. Sự tăng gấp rút con số điện thoại thông minh của nước ta. 

2. Sự phân phối số lượng cho đều số điện thoại cảm ứng hiện tại hành để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu ngày càng tăng. 

3. Sự bớt chi phí điện thoại hàng tháng.

4. Sự mở rộng màng lưới điện thoại cảm ứng thông minh mang đến những vùng nông buôn bản ở nước ta. 

*

A: Trong vài ba năm qua, hệ thống Smartphone nước ta sẽ hối hả cải tiến và phát triển với xếp vật dụng nhì sau Trung Hoa về sự tăng trưởng số điện thoại.

B: Và năm 1996, Việt Nam đã tăng cấp mạng điện thoại cảm ứng thông minh cố định bằng phương pháp thêm 1 chữ số vào khối hệ thống Smartphone vào cả nước.

C: Năm 2002, khối hệ thống điện thoại thông minh di động cầm tay được trình làng với tăng cấp.

D: Và Tính từ lúc năm 2000, đất nước hình chữ S đang bớt được phí điện thoại cảm ứng thông minh các tháng cho cả Smartphone thắt chặt và cố định cùng điện thoại di động.

Xem thêm: Những Lời Yêu Thương Gửi Người Yêu, 79+ Stt Gửi Người Yêu 1 Tình Yêu Lãng Mạng

A: Trong tương lai, VN vẫn không ngừng mở rộng màng lưới điện thoại cảm ứng mang đến những vùng nông thôn.