Unit 9 Lớp 10 Writing

  -  

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts và figures provided in the table.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10 writing


Task 1

Task 1: Work in pairs. Read the mô tả tìm kiếm of the sperm whale & then complete the table that follows.

(Làm vấn đề từng đôi. Đọc biểu thị cá bên táng và tiếp nối điền bảng hẳn nhiên.)

Sperm whales are the biggest animals on Earth that have teeth. They are carnivores, which means they eat meat. Although sperm whales can he found in all oceans, they prefer the waters with high squid populations, which are their main diet. A sperm whale can cát up to 1,500 kg of food each day. Sperm whales are big animals. The males can grow up to 18 metres long and weigh up to lớn 54,000 kilogam while the females are a bit smaller with a length of 12 metres và a weight of 17,000 kilogam. A female sperm whale gives birth to lớn one calf every five lớn seven years after a gestation period of fourteen khổng lồ nineteen months. The life span of sperm whales can be up to lớn sixty or seventy years. It is interesting to lớn know that they also have sầu the largest brain of any mammals. Sperm whale populations are at risk due to lớn hunting and their accidental entrapment in fishing nets.

*

Dịch bài:

Cá công ty táng là các loại động vật hoang dã có răng lớn nhất bên trên trái đất. Chúng là động vật nạp năng lượng thịt. Mặc cho dù cá công ty táng sinh sống sinh sống khắp các biển nhưng lại chúng ưa thích vùng nước có nhiều mực, thức ăn chủ yếu của chúng. Mỗi ngày 1 nhỏ Cá đơn vị táng rất có thể ăn uống mang đến 1.500 kg thức ăn. Cá công ty táng là loại động vật hoang dã vĩ đại. Một bé cá đực hoàn toàn có thể lâu năm mang lại 18m, nặng trĩu cho tới 54.000kilogam trong những lúc con cháu thì nhỏ tuổi hơn một chút với chiều nhiều năm 12m, nặng nề 17.000kg. Cứ năm mang đến bảy năm, Cá công ty táng loại sinc nhỏ sau thời gian sở hữu thai từ 14 mang lại 19 mon. Tuổi tchúng ta của Cá nhà táng rất có thể mang lại 60 xuất xắc 70 năm. Điều độc đáo là chúng cũng chính là loài động vật hoang dã bao gồm vú có bộ não lớn số 1, con số Cá công ty táng đang bị rình rập đe dọa vì sự săn bắt của con bạn giỏi vày chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

Xem thêm: Blog Tình Yêu Cuộc Sống, Tình Yêu, Tâm Sự, Truyện Ngắn

SPERM WHALE

RANGE và HABITAT 
SIZE 
FEEDNG HABITS 
OFFSPRING 
LIFE SPAN 
SPECIAL FEATURES 
CONVERSATION CONCERNS 

Lời giải bỏ ra tiết:

SPERM WHALE

RANGE & HABITAT

All oceans

Prefer waters with high squid populations

SIZE

Male: 18m in length; 54.000kg in weight

Female: 12m in length; 17.000kg in weight

FEEDING HABITS

Carnivores; eat mainly squid

Eat up khổng lồ 1.500kilogam of food daily

OFFSPRING

Give birth to lớn one calf every 5-7 years

Gestation period: 14-19 months

LIFE SPANUp lớn 60 - 70 years
SPECIAL FEATURES

Biggest animals that have teeth on Earth

Have the largest brain of all mammals

CONVERSATION CONCERNSAt risk due lớn hunting & accidental fishing net entrapment

Tạm dịch:

Cá công ty táng

PHẠM VI & NƠI SỐNG

Tất cả đại dương

Ưu tiên những vùng nước tất cả quần thể mực cao

KÍCH CỠ

Đực: lâu năm 18m; nặng nề 54.000kg

Cái: dài 12m; Nặng 17.000kg

THÓI QUEN ĂN UỐNG

Động vật dụng nạp năng lượng thịt; nạp năng lượng đa số là mực

Ăn tối đa 1.500kilogam thức ăn uống mỗi ngày

CON CÁI

Sinh một nhỏ sau từng 5-7 năm

Thời gian với thai: 14-19 tháng

VÒNG ĐỜI

Lên cho 60 - 70 năm

ĐẶC TÍNH ĐẶC BIỆT

Động thiết bị lớn nhất tất cả răng bên trên trái đất

Có khối óc lớn nhất trong tất cả động vật hoang dã tất cả vú

QUAN NGẠIRủi ro bởi săn uống bắt với đánh bắt bằng lưới tiến công cá ngẫu nhiên

Task 2

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts & figures provided in the table.

(Bảng nghỉ ngơi trang kế mang lại thông tin về cá heo. Viết một quãng văn bộc lộ sự khiếu nại với con số được cung ứng sống bảng.)

Lời giải đưa ra tiết:

Dolphins are mammals, not fish, but they live sầu in water. Dolphins are aao ước the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans worldwide, they prefer coastal waters and bays. Dolphins’ form size varies according to lớn their species. The smallest dolphin is about 50 Kilograms in weight & 1.2 metres in length, meanwhile the largest dolphin can weigh up to lớn 8.200 kilograms và be 10 metres long. Dolphins are carnivores và eat mainly fish. A female dolphin gives birth khổng lồ one calf every two years after a gestation period of eleven to lớn twelve sầu years. The life span of Dolphins can be from twenty-five to lớn sixty-five years, và some species can even live sầu longer. Dolphin population is at stake due lớn the pollution of their habitats and accidental entrapment in fishing nets.

Xem thêm: Đọc Cố Dương Kết Hôn - Hải Nhân Ngoại Truyện

Tạm dịch:

Cá heo là động vật hoang dã bao gồm vú, chưa phải cá, nhưng mà chúng sống trong nước. Cá heo là một trong những Một trong những động vật hoang dã hoàn hảo độc nhất bên trên Trái đất. Mặc dù bọn chúng hoàn toàn có thể được kiếm tìm thấy làm việc tất cả các đại dương bên trên toàn trái đất, dẫu vậy chúng thích nước hải dương và vịnh ven biển hơn. Kích thước của cá heo biến đổi phụ thuộc vào loại của chúng. Cá heo nhỏ nhất gồm trọng lượng khoảng chừng 50 kg và chiều dài 1,2 mét, trong khi đó cá heo lớn nhất hoàn toàn có thể nặng nề tới 8.200 kilogam và nhiều năm 10m. Cá heo là động vật hoang dã nạp năng lượng giết thịt cùng ăn đa phần là cá. Một con cá heo dòng ra đời một bé sau mỗi hai năm sau một thời kỳ có thai từ bỏ mười một đến mười 2 năm. Tuổi tchúng ta của cá heo rất có thể là tự nhị mươi lăm cho sáu mươi lăm năm, cùng một vài loại thậm chí hoàn toàn có thể sống lâu hơn. Số lượng cá heo bị nạt đe do sự ô nhiễm và độc hại môi trường xung quanh sinh sống của chúng cùng bả trong lưới tấn công cá.