BỘ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU CÓ ĐÁP ÁN

  -  
*
Reading - Unit 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 10

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm Việc từng đôi. Trả lời phần nhiều thắc mắc này, sử dụng tự gợi nhắc sau đây.)
Bạn đang xem: Bộ bài tập tiếng anh lớp 10 unit 5: technology and you có đáp án

*
Speaking - Unit 5 trang 56 SGK Tiếng Anh 10

1.Task 1: Work in pairs. Ask và answer questions about the uses of modern inventions. (Làm bài toán từng song. Hỏi và trả lời các thắc mắc về việc thực hiện phần nhiều sáng tạo tân tiến.)


*
Listening - Unit 5 trang 57 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Listen khổng lồ an old company director talking about his experience of learning how lớn use a Computer. Decide whether the statements are true (T) or false(F).


*
Writing - Unit 5 trang 58 SGK Tiếng Anh 10

Task 1: Read the following phối of instructions on how to use a public telephone (Đọc một tập hợp lời chỉ dẫn dưới đây về phong thái áp dụng điện thoại cảm ứng thông minh nơi công cộng.)


*
Language Focus - Unit 5 trang 60 SGK Tiếng Anh 10

Exercise 1: Tan has invited Quang to his house. When Quang comes, he sees that (Tan mời Quang mang lại công ty bản thân. Khi Quang mang lại, anh ấy thấy)
Xem thêm: Son The Jewish Trinity: When Rabbis Believed In The Father, Son And Holy Spirit

*
*

*

*
Gửi bài bác


Xem thêm: Sửa Lỗi Máy Tính Có Mạng Nhưng Không Vào Được Mạng? Chuyện Nhỏ!

*

Đăng cam kết nhằm dấn giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.com gửi các thông tin cho bạn để nhận ra các lời giải tốt cũng giống như tư liệu miễn phí.