Unit 16 Lớp 10 Reading

  -  

Unit 16: Historical Places – Tiếng Anh Lớp 10

A. Reading

A. Reading Unit 16 Trang 166 SGK Tiếng Anh Lớp 10

Before You Read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs (Làm vấn đề theo cặp)

List some historical places you know in Vietphái mạnh. (Hãy nhắc thương hiệu vài ba địa danh lịch sử cơ mà em biết làm việc Việt Nam.)Is Van Mieu – Quoc Tu Giam a historical places? (Quốc Tử Giám – Văn Miếu Quốc Tử Giám có phải là địa điểm lịch sử vẻ vang không?)What bởi you know about this place? (Bạn biết những gì về địa điểm này?)

Hướng dẫn giải

– List some historical places you know in Vietphái nam. (Hãy nói tên vài địa danh lịch sử dân tộc nhưng em biết làm việc Việt Nam.

Bạn đang xem: Unit 16 Lớp 10 Reading

)

Đáp án: I know some historical places like Den Hung Remains (Di tích thường Hùng), Dien Bien phu, Cu Chi Tunnel (Địa đạo Củ Chi), Hue Imperial City (Kinch thành Huế), Co Loa Citadel,… (Tôi biết một số trong những di tích lịch sử lịch sử dân tộc nlỗi Đền thờ Đền Hùng (Di tích đền Hùng),Điện Biên che, Địa đạo Củ Chi, Hoàng thành Huế (Kinch thành Huế), Thành Cổ Loa,...)

– Is Van Mieu – Quoc Tu Giam a historical places? (Văn Miếu Quốc Tử Giám – Văn Miếu Quốc Tử Giám liệu có phải là địa điểm lịch sử dân tộc không?)

Đáp án: Yes, it is. (Có, đúng vậy.)

– What vị you know about this place? (Bạn biết được những gì về địa danh này?)

Đáp án: Van Mieu is the largest và the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Tkhô giòn Tong, và dedicated khổng lồ Confucius. In the Courtyard of the Steles, you can see 82 Steles, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the bachồng of a tortoise, but they are arranged in no chronological order. (Quốc Tử Giám là ngôi ca dua lớn số 1 cùng quan trọng tốt nhất trên Thành Phố Hà Nội. Nó được ra đời năm 1070 vày hoàng thượng Lý Thánh Tông, với dành riêng cho Khổng Tử. Trong sảnh của bia đá bạn có thể thấy 82 bia đá, trên này được ghi lại thương hiệu của các học tập đưa khám nghiệm thành công xuất sắc. Mỗi bên được thực hiện bên trên sống lưng của một con rùa, tuy vậy bọn chúng ko được bố trí theo vật dụng từ bỏ thời gian.)

While You Read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the passage & then vày the tasks that follow. (Đọc đoạn vnạp năng lượng với tiếp nối có tác dụng những bài tập theo sau.)

Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative sầu of Confucian ways of thought và behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. the first university of Vietphái nam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 & 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth và achievements of top students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today & they attract great interest from visitors.

*

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals và examinations during feudal times, continue to lớn flourish. Van Mieu – Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Tạm dịch

Văn Miếu – Văn Miếu là địa điểm văn hóa lịch sử vẻ vang lừng danh sinh sống TP Hà Nội. Trước hết được sản xuất năm 1070 vào triều đại công ty Lý, Quốc Tử Giám bảo hộ đến phương thơm giải pháp lưu ý đến với hình xử theo Nho giáo. Sáu năm tiếp theo, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đại học đầu tiên nghỉ ngơi toàn nước, được thành lập trên căn cơ của Quốc Tử Giám. Khoảng Một trong những năm 1076 với 1779, Quốc Tử Giám vẫn dạy dỗ hàng ngàn người tài ba đến đất nước. Năm 1842, Quốc Tử Giám biến nơi tôn vinh đông đảo học tập đưa lỗi lạc của dân tộc bản địa. Tên, năm sinh và hồ hết thắng lợi của rất nhiều thí sinh đỗ đầu giữa những kỳ thi Đình được xung khắc vào bia đá. Những bia đá này đứng trên lưng các nhỏ rùa lớn tưởng, ngày nay vẫn còn đó với bọn chúng đắm say sự để ý của khách vãng lai.

Sau hơn 900 năm hiện lên. Quốc Tử Giám là mẫu kiến trúc truyền thống lịch sử toàn nước được bảo quản cẩn thận. Cây đa sống Quốc Tử Giám, tận mắt chứng kiến bao tiệc tùng, lễ hội và kỳ thi trong veo hầu hết triều đại phong con kiến tiếp tục cải tiến và phát triển. Văn Miếu — Văn Miếu Quốc Tử Giám là một địa danh của niềm từ hào dân tộc bản địa của fan dân Việt.

Task 1. Choose A, B, or C that best suits the meaning of the italicised word. (Chọn A, B hoặc C cân xứng tốt nhất cùng với nghĩa của từ in nghiêng.)

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.

A. beautifully

B. initially

C. finally

2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.

A. typical

B. fond

C. traditional

3. Van Mieu was a place lớn memorialize the most brilliant scholars of the nation.

A. ignore

B. gather

C. honor

4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations.

A. printed

B. carved

C. washed

5. The banyan trees in Van Mieu continue to flourish even now.

A. slow down

B. fall off

C. grow well

Hướng dẫn giải

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty. (Quốc Tử Giám ban đầu được xây dừng vào năm 1070 trong thời bên Lý.)

A. beautifully (Đẹp)

B. initially (ban đầu)

C. finally (cuối cùng)

2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour. (Nó là thay mặt đại diện mang lại cách suy nghĩ cùng hành vi của Nho giáo.)

A. typical (điển hình)

B. fond (thích)

C. traditional (truyền thống)

3. Van Mieu was a place to lớn memorialize the most brilliant scholars of the nation. (Văn Miếu Quốc Tử Giám là vị trí tưởng niệm số đông học tập trả xuất nhan sắc tuyệt nhất của đất nước.)

A. ignore (quăng quật qua)

B. gather (thu thập)

C. honor (vinh danh)

4. The stone stelae were engraved with the names of the top students in royal examinations. (Các bia đá được khắc tên của những sinch viên hàng đầu trong kỳ thi hoàng phái.)

A. printed (in)

B. carved (chạm khắc)

C. washed (rửa sạch)

5. The banyan trees in Van Mieu continue to lớn flourish even now. (Các cây nhiều ngơi nghỉ Văn Miếu Quốc Tử Giám tiếp tục cách tân và phát triển táo tợn trong cả hiện nay.)

A. slow down (làm chậm)

B. fall off (rơi ra)

C. grow well (trở nên tân tiến tốt)

Task 2. Decide whether the following sentences are True (T) or False (F). (Quyết định mọi câu sau đúng (T) tuyệt không nên (F).)

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 & 1779.

2. Quoc Tu Giam is considered lớn be the first university of Vietphái mạnh.

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the ()(11^th) to lớn the (19^th) century.

4.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Bàn Có 5 Chỗ Ngồi : Truyện Dài, Bàn Có 5 Chỗ Ngồi

Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

5. Festivals & examinations used to be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam.

6. Visitors can still see some trees which have sầu been in Van Mieu for a long time.

Hướng dẫn giải

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 và 1779.

Đáp án: False (The construction of Van Mieu took place in 1070.)

Tạm dịch: Việc xuất bản Quốc Tử Giám diễn ra trường đoản cú 1076 cho 1779.

2. Quoc Tu Giam is considered lớn be the first university of Vietnam.

Đáp án: True

Tạm dịch: Văn Miếu được coi là trường ĐH thứ nhất của cả nước.

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th to the 19th century.

Đáp án: False (Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th khổng lồ the 18th centuries.)

Tạm dịch: Hàng ngàn người tài giỏi được huấn luyện tại Văn Miếu Quốc Tử Giám từ bỏ cầm kỷ 11 cho vắt kỷ 19.

4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

Đáp án: False (Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture.)

Tạm dịch: Quốc Tử Giám hiện giờ đã hết đa số những phong cách thiết kế truyền thống cuội nguồn của đất nước hình chữ S.

5. Festivals & examinations used to lớn be held in Van Mieu – Quoc Tu Giam.

Đáp án: True

Tạm dịch: Lễ hội cùng kỳ thi thường được tổ chức triển khai trên Văn Miếu – Văn Miếu.

6. Visitors can still see some trees which have sầu been in Van Mieu for a long time.

Đáp án: True

Tạm dịch: Du khách vẫn rất có thể thấy được một số cây đã được sinh hoạt Quốc Tử Giám vào một thời gian lâu năm.

After You Read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about Van Mieu – Quoc Tu Giam, using the suggestions below. (Làm vấn đề team. Hãy nói đến Quốc Tử Giám – Văn Miếu Quốc Tử Giám, thực hiện những nhắc nhở bên dưới.)

– Why is Van Mieu – Quoc Tu Giam a place of interest?

– When & where were they built?

– What were their functions?

– What is special about the stelae there?

Hướng dẫn giải

Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical and cultural site in Hanoi.

They were built in Ha Noi by King Ly Thanh hao Tong in 1070 và in 1076.

Between 1076 and 1779, Quoc Tu Giam was a place to lớn produce the talented for the nation. And 1482, Van Mieu became a place to lớn memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students…

On the stone stelea, standing on the backs of giant tortoises, were engraved the names, places of birth và achievements of top students in royal examinations.

Tạm dịch

Văn Miếu – Văn Miếu là một trong chỗ đáng chú ý vị nó là 1 trong di tích lịch sử lịch sử vẻ vang và văn hóa danh tiếng ở TP Hà Nội.

Chúng được sản xuất trên Hà Nội vị vua Lý Thánh Tông vào năm 1070 với năm 1076.

Từ năm 1076 mang lại năm 1779, Văn Miếu Quốc Tử Giám là địa điểm huấn luyện và đào tạo khả năng mang lại giang sơn. Và năm 1482, Văn Miếu phát triển thành một vị trí tưởng niệm mọi học tập giả xuất nhan sắc độc nhất của nước nhà, những người dân sẽ thành công trong những sinh viên chất vấn hoàng tộc …

Trên bia đá, đứng bên trên lưng rùa lớn lao, đã làm được khắc tên, chỗ sinc với thành tích của học sinh bậc nhất trong kỳ thi hoàng tộc.

Xem thêm: Đề Thi Đáp Án Đề Thi Ngữ Văn 2017 Môn Ngữ Văn, Đề Thi Đáp Án Thpt Quốc Gia 2017 Môn Ngữ Văn

Các quý khách hàng Vừa Xem Qua Nội Dung A. Reading Unit 16 Trang 166 SGK Tiếng Anh Lớp 10. Bài Học Bao Gồm Before You Read, While You Read, After You Read, Sau Bài Học Này Các quý khách Sẽ Đến B. Speaking – Unit 16: Historical Places, Các quý khách hàng Cùng Theo Dõi Nhé.