Unit 14 Lớp 10: Speaking

  -  

Task 2: Work in pairs. Look at the table below. Ask and answer questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng dưới. Hỏi với trả lời những câu hỏi.)


Task 1

Task 1Look at the pictures. What do you know about these footballs?

(Nhìn vào các hình. Em biết gì về gần như đội đá bóng này?)

*

Lời giải đưa ra tiết:

These pictures are about the teams that took part in the 2002 World Cup.

Bạn đang xem: Unit 14 Lớp 10: Speaking

Picture 1 : Engl& Picture 2 : Italy

Picture 3: France Picture 4 : German

Tạm dịch:

Những hình hình họa này nói đến các team tham mê gia World Cup 2002.

Hình 1: Anh Hình 2: Ý

Hình 3: Pháp Hình 4: Đức


Task 2

Task 2Work in pairs. Look at the table below. Ask & answer questions.

(Làm việc từng đôi. Nhìn vào bảng bên dưới. Hỏi cùng vấn đáp các câu hỏi.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

A : Where was the World Cup held in 1934?

B : It was held in Italy.

A : Which team played in the final match? 

B : They were Italy và Czechoslovakia.

A : Which leam won the championship?

B : It was Italy.

A : What was the score of the match?

B : It was 2 - 1.

Tạm dịch:

A: World Cup được tổ chức triển khai vào khoảng thời gian 1934 sinh hoạt đâu?

B: Nó được tổ chức triển khai làm việc Ý.

A: Đội làm sao nghịch vào trận chung kết?

B: Họ là Ý cùng Tiệp Khắc.

Xem thêm: Bản Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế Thương Mại Cập Nhật Mới Nhất Năm 2021

A: Đội như thế nào giành chức vô địch?

B: Đó là Ý.

A: Điểm số của cuộc đấu là bao nhiêu?

B: Đó là 2 - 1.


Task 3

Task 3Work in groups. Take turns to lớn talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task 2.

(Làm việc từng đội. Ttốt phiên nói tới đều nhóm win nghỉ ngơi Cúp Thế Giới, dùnng công bố sống bảng làm việc Bài tập 2.)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: The fourth World Cup was held in Brazil in 1950. The two learns in the final match were Brazil & Uruguay. And Uruguay won the final match with the score 2-1.

B: The tenth World Cup was held in West Germany in 1974. The final match was between West Germany & Netherlands. And West Germany defeated Netherlands by 2 to lớn 1.

C: The seventeenth World Cup was first held in Asia & jointly hosted by two countries nhật bản and Korea in 2002. The final match was between Brazil and Germany. And Brazil won the championship by defeating Germany by two to none.

Tạm dịch:

A: World Cup lần máy bốn được tổ chức triển khai tại Brazil vào năm 1950. Hai team vào trận tầm thường kết là Brazil cùng Uruguay. Và Uruguay thắng trận thông thường kết cùng với tỉ số 2-1.

B: World Cup trang bị mười được tổ chức tại Tây Đức năm 1974. Trận bình thường kết thân Tây Đức và Hà Lan. Và Tây Đức đánh bại Hà Lan tỉ số 2 - 1.

Xem thêm: Stt Hay Cho Ngày Cuối Năm - Những Chất Chứa Nhiều Suy Tư, Cảm Xúc

C: World Cup lần đồ vật 17 được tổ chức lần trước tiên sống châu Á cùng được tổ chức triển khai thông thường bởi vì nhì nước Nhật Bản cùng Nước Hàn vào thời điểm năm 2002. Trận thông thường kết giữa Brazil cùng Đức. Và Brazil đang giành chức vô địch bằng cách vượt qua Đức với tỉ số 2-0.