UNIT 11 LỚP 11: LISTENING

  -  

Phần Listening lí giải bí quyết làm cho bài bác nghe cùng với chủ thể Sources of Energy (Các nguồn năng lượng) - một trong những chủ thể rất đáng để quan tâm vào công tác Tiếng Anh lớp 11. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu tạo đề nghị chú ý cũng giống như gợi ý giải bài tập phần Listening trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Làm vấn đề theo cặp. Liệt kê một số Một trong những vật dụng sử dụng năng lượng vào công ty của doanh nghiệp.)

They are electriđô thị, oil, coal, gas, ... (Chúng là điện, dầu, than, ga,…)

Listen & repeat. (Lắng nghe và nhắc lại)

 ecologist: bên sinh thái xanh họcresources: tài nguyênrenewable: có thể khôi phụcfossil fuels: nguyên nhiên liệu hóa thạchunlimited: vô tậnfertilized: làm màu mỡ (đất)

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen & complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Nghe với hoàn thành câu bằng phương pháp khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

TAPESCRIPT – Nội dung bài xích nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air. the oceans, the sun & the l&. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution và conserved. Ecologists study their importance và how khổng lồ use them caretully.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11: listening

According to ecologists, resources are divided inkhổng lồ 2 groups: renewable và non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized và protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to lớn make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, & water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going khổng lồ continue, the air must contain the correct amount of nitrogene (N), oxyren (O), carbon dioxide (CO:), & other gases. If humans continue lớn pollute the air, it will not contain the correct amount of these aases.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Paris Bằng Tiếng Anh, Page Not Found

1. Ecology is the study of human beings & their environment. (Sinc thái học là ngành phân tích về con người cùng môi trường thiên nhiên.)2. The natural environment consists of all natural resources. (Môi ngôi trường tự nhiên bao hàm tất cả các mối cung cấp tài nguim thiên nhiên.)3. If the resource can be replaced quickly, it is called renewable. (Nếu nguồn tài ngulặng được sửa chữa thay thế mau lẹ, chúng được Hotline là có thể tái tạo lại.)4. Grass for animals is a renewable resource. (Cỏ mang lại động vật hoang dã là một trong những nguồn tài nguim rất có thể tái chế tạo lại.)5. According to the passage, coal is nonrenewable because it takes millions of years lớn make it. (Theo đoạn văn, than không khổng hồi phục lại bởi vì mất hàng tỷ năm để tạo ra nó.)

Task 2. Listen again to lớn the last part of the talk and write in the missing words. (Nghe lại đến phần cuối của bài nói với viết các trường đoản cú không đủ.)

Solar enerey, air, & water are renewable resources because there is an (1)__unlimited__ supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2)__atmosphere__. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3)__may__ be dangerous. If life is going to continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxyren (O), carbon dioxide (CO), và other (4)__gases__. If humans continue lớn pollute the air, it will not contain the correct (5)__amount__ of these gases.

Xem thêm: Kể Câu Chuyện Về Sự Lạc Quan, Yêu Đời (3 Mẫu), Người Luôn Lạc Quan

Dịch:

Năng lượng khía cạnh ttránh, không khí và nước là những mối cung cấp tài nguim hoàn toàn có thể tái tạo thành bởi tất cả một nguồn cung ứng vô vàn. Tuy nhiên, có mang này có thể thay đổi nếu nhỏ fan ko cẩn thận với đều nguồn tài ngulặng này. Lượng năng lượng phương diện ttránh đến Trái Đất phụ thuộc vào tầng khí quyển. Nếu khí quyển bị ô nhiễm, tích điện khía cạnh trời mang lại Trái Đất rất có thể rất gian nguy. Nếu ý muốn cuộc đời liên tiếp, không khí buộc phải bao gồm đúng mực lượng khí ni-tơ, ô-xi, cacbonic cùng những khí ga khác. Nếu loài tín đồ liên tục làm cho độc hại bầu không khí, nó đã không có đúng đắn hầu hết lượng khí ga đó nữa.

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Which group vì chưng these sources of energy belons to? Put a tick (√) in the right column. (Các nguồn năng lượng này thuộc vào team nào? Đặt dấu (√) vào cột đúng.)

Sources of energy (Nguồn tài nguyên)Non-renewable (Không thể phục hồi)Renewable (Có thể phục hồi)
Coal (Than đá) 
Geotherman heat (Năng lượng địa nhiệt) 
Petroleum (Dầu mỏ) 
Solar energy (Năng lượng khía cạnh trời) 
Oil (Dầu) 
Wind energy (Năng lượng gió) 
Gas (ga)