Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song

  -  

A. Lực địa chỉ thân nhì cái năng lượng điện thẳng tuy nhiên tuy nhiên tất cả pmùi hương phía trong khía cạnh phẳng nhị mẫu điện với vuông góc cùng với nhì dòng năng lượng điện.

Bạn đang xem: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song

B. Hai chiếc năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên cùng chiều hút ít nhau, trái chiều đẩy nhau.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Ngành Kỹ Thuật Dầu Khí Ra Làm Gì? Cơ Hội Nghề Nghiệp Đầy Triển Vọng

C. Hai cái năng lượng điện thẳnh tuy vậy tuy nhiên ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.

Xem thêm: Ngữ Văn 10 Văn Bản Tiếp Theo ), Học Tốt Ngữ Văn

D. Lực địa chỉ thân hai loại điện thẳng tuy vậy tuy vậy gồm độ bự tỉ trọng thuận với cường độ của nhị cái năng lượng điện.

4.40 Khi tăng mặt khác cường độ loại điện trong cả nhì dây dẫn trực tiếp song tuy nhiên lên 3 lần thì lực tự tác dụng lên một đơn vị dài của từng dây đang tăng lên:

A. 3 lần B. 6 lần

C. 9 lần D. 12 lần

 


*
2 trang
*
quocviet
*
*
15045
*
5Download
Bạn đã xem tư liệu "Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 - Tương tác thân nhị loại điện thẳng song song. Định nghĩa ampe", nhằm download tư liệu cội về sản phẩm công nghệ bạn cliông chồng vào nút DOWNLOAD sống trên

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 11 Tương tác thân nhì dòng năng lượng điện thẳng song tuy vậy. Định nghĩa ampe4.39 Phát biểu làm sao tiếp sau đây không đúng?A. Lực xúc tiến thân nhì cái năng lượng điện thẳng tuy vậy tuy nhiên tất cả phương thơm nằm trong phương diện phẳng hai cái điện với vuông góc cùng với hai loại điện.B. Hai loại điện trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên thuộc chiều hút nhau, trái chiều đẩy nhau.C. Hai cái năng lượng điện thẳnh tuy nhiên tuy nhiên trái hướng hút ít nhau, cùng chiều đẩy nhau.D. Lực liên tưởng giữa nhì loại điện trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên có độ lớn tỉ lệ thuận với độ mạnh của nhị loại năng lượng điện.4.40 lúc tăng đồng thời cường độ cái năng lượng điện trong cả hai dây dẫn thẳng tuy nhiên song lên 3 lần thì lực tự chức năng lên một đơn vị chức năng lâu năm của mỗi dây sẽ tăng lên:A. 3 lần B. 6 lầnC. 9 lần D. 12 lần4.41 Hai dây dẫn thẳng, lâu năm song tuy nhiên cùng biện pháp nhau 10 (cm) vào chân ko, dòng năng lượng điện trong nhị dây thuộc chiều bao gồm cường độ I1 = 2 (A) với I2 = 5 (A). Lực từ bỏ tính năng lên 20 (cm) chiều dài của từng dây là:A. lực hút tất cả độ bự 4.10-6 (N) B. lực hút bao gồm độ phệ 4.10-7 (N)C. lực đẩy có độ phệ 4.10-7 (N)D. lực đẩy có độ phệ 4.10-6 (N)4.42 Hai dây dẫn trực tiếp, lâu năm tuy nhiên tuy nhiên đặt vào không gian. Dòng điện chạy vào nhì dây gồm thuộc độ mạnh 1 (A). Lực từ bỏ tính năng lên từng mét chiều nhiều năm của mỗi dây gồm độ bự là 10-6(N). Khoảng biện pháp thân nhị dây đó là:A. 10 (cm)B. 12 (cm)C. 15 (cm)D. 20 (cm)4.43 Hai dây dẫn thẳng song tuy nhiên có chiếc điện I1 cùng I2 đặt bí quyết nhau một khoảng r vào không gian. Trên mỗi đơn vị nhiều năm của mỗi dây chịu đựng chức năng của lực trường đoản cú tất cả độ to là:A. B. C. D. 4.44 Hai vòng dây tròn thuộc bán kính R = 10 (cm) đồng trục với bí quyết nhau 1(cm). Dòng điện chạy vào nhì vòng dây cùng chiều, thuộc độ mạnh I1 = I2 = 5 (A). Lực cửa hàng giữa nhì vòng dây gồm độ to là A. 1,57.10-4 (N)B. 3,14.10-4 (N)C. 4.93.10-4 (N)D. 9.87.10-4(N)khuyên bảo giải và trả lờiTương tác thân nhị loại năng lượng điện thẳng song song. Định nghĩa ampe4.39 Chọn: CHướng dẫn: Hai cái năng lượng điện thẳng tuy nhiên song thuộc chiều hút ít nhau, trái hướng đẩy nhau.4.40 Chọn: CHướng dẫn: vận dụng phương pháp F = , khi tăng đôi khi I1 với I2 lên 3 lần thì F tạo thêm 9 lần.4.41 Chọn: AHướng dẫn: vận dụng cách làm F = = 4.10-6 (N), nhì chiếc điện cùng chiều nên hút ít nhau.4.42 Chọn: DHướng dẫn: áp dụng cách làm F = , với I1 = I2 = 1 (A), F = 10-6 (N) ta tính được r = 20 (cm).4.43 Chọn: CHướng dẫn: áp dụng công thức F = 4.44 Chọn: BHướng dẫn: vận dụng công thức F = với l = 2.π.R