Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn ab cách nhau 14 5cm

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong phân tách giao sứt sóng xung quanh nước, hai mối cung cấp AB bí quyết nhau 14,5 centimet dao động ngược trộn. Điểm M bên trên AB ngay gần trung điểm O của AB tuyệt nhất, phương pháp O một đoạn 0,5cm luôn giao động cực to. Số điểm xấp xỉ cực to trên đường elip trực thuộc phương diện nước dấn A, B làm tiêu điểm là

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn ab cách nhau 14 5cm

26

B.28

C.18

D.14


*

*

Trong xem sét giao thoa sóng cùng bề mặt nc , nhị nguồn AB bí quyết nhau 9,4 centimet dao động thuộc trộn .điểm M cùng bề mặt nc ở trong AB cách trung điểm của AB một khoảng gần nhất là 0,5 centimet cùng luôn luôn k giao động .số điểm xấp xỉ cực đại trên AB là ?


Do nhì mối cung cấp AB giao động thuộc trộn, phải trung điểm O của AB xê dịch cực to.

Điểm M bí quyết O một khoảng tầm gần nhất không dao động(Rightarrow MO = dfraclambda4=0,5cm)

(Rightarrow lambda = 2cm)

Số điểm xê dịch cực lớn bên trên AB là:(.2+1=9)


Trong thể nghiệm giao bôi sóng cùng bề mặt nước, nhì mối cung cấp phối kết hợp A và B bí quyết nhau 11, 5 centimet xấp xỉ cùng pha. Điểm M trên đoạn trực tiếp AB ngay sát trung điểm O của AB duy nhất, biện pháp O một quãng bởi 1 cm luôn luôn dao động với biên độ cực to. Trên đoạn AB, số điểm xấp xỉ cùng với biên độ cực đại là

A. 7

B. 11

C. 10

D. 9


Trong thử nghiệm giao thoa sóng cùng bề mặt nước ,nhì mối cung cấp AB cách nhau 9,4cm dao động cùng trộn .Điểm M trên mặt nước thuộc đoạn AB giải pháp trung điểm AB một khoảng sớm nhất 0,5centimet và luôn luôn không xấp xỉ .Số điểm giao động cực đại trên AB ?


Trong xem sét giao bôi sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A cùng B biện pháp nhau đôi mươi cm xê dịch ngược pha. Điểm M bên trên AB sát trung điểm O của AB độc nhất, bí quyết O là 1 trong,5 cm xấp xỉ cùng với biên độ cực tiểu. Số điểm xê dịch với biên độ cực đái trên phố elip thuộc phương diện nước thừa nhận A với B làm cho hai tiêu điểm là

A. 14 điểm

B. 28 điểm

C. 26 điểm

D. 13 điểm


Trong nghiên cứu giao sứt sóng trên mặt nước, hai nguồn dựa trên A cùng B biện pháp nhau trăng tròn centimet giao động ngược trộn. Điểm M bên trên AB sát trung điểm O của AB duy nhất, giải pháp O là 1 trong,5 cm xấp xỉ với biên độ rất tiểu. Số điểm xấp xỉ với biên độ rất tiểu trên đường elip nằm trong mặt nước thừa nhận A cùng B làm cho nhị tiêu điểm là

A. 14 điểm

B. 13 điểm

C. 26 điểm

D. 28 điểm


Trong thí điểm giao bôi sóng trên mặt nước, nhị nguồn dựa trên A cùng B giải pháp nhau 20 cm dao động ngược trộn. Điểm M bên trên AB ngay sát trung điểm O của AB duy nhất, bí quyết O là 1,5 centimet giao động cùng với biên độ rất đái. Số điểm xê dịch với biên độ rất tiểu trên tuyến đường elip trực thuộc mặt nước dấn A cùng B làm cho nhì tiêu điểm là

A. 14 điểm

B.

Xem thêm: Danh Lam Thắng Cảnh Ninh Bình, Danh Lam Thắng Cảnh Đẹp Nhất Ninh Bình

13 điểm

C. 26 điểm

D. 28 điểm


Hai mối cung cấp A cùng B xê dịch ngược pha thì tại điểm bất cứ trên tuyến đường thẳng nối A với B, giải pháp A một khoảng chừng d1 và cách B một khoảng chừng d2 sẽ sở hữu vân bao gồm biên độ dao động cực tè khi

*

Với k = 0 thì d2 = d1 = 10 centimet → vân ở trung tâm qua O là 1 trong vân gồm biên độ xê dịch rất đái.

M sát O độc nhất vô nhị tất cả biên độ cực tiểu thì M ở trong vân rất tiểu đầu tiên, ta lấy

*

*

Þ bao gồm 13 vân cực tiểu, từng vân cắt con đường elip trên nhị điểm,suy ra số điểm dao động với biên độ cực đái trên tuyến đường elip là 26.

Đáp án C


Hai mối cung cấp sóng A, B cách nhau 12,5cm cùng bề mặt nước tạo ra giao bôi sóng, xê dịch tại mối cung cấp có pmùi hương trình u A = u B = a cos 100 πt ( centimet ) , tốc độ truyền sóng cùng bề mặt nước là 0,5 m/s. Số điểm bên trên đoạn AB xê dịch cùng với biên độ cực lớn và giao động ngược pha với trung điểm I của AB là

A. 12

B. 13

C. 25

D. 24


Trong thí điểm giao thoa sóng nước cùng với nhị mối cung cấp kết hợp A, B phương pháp nhau 18,6 centimet, thuộc pha. Điểm xê dịch với biên độ rất đái thuộc AB cùng ngay sát trung điểm của AB tốt nhất bí quyết A là 9 cm. Số điểm xê dịch với biên độ cực đại trong tầm AB là

A. 30.

B.33.

C.31.

D.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Live Stream Trên Youtube, Phát Video Trực Tiếp Trên Youtube Từ

32.


Trong phân tách giao trét sóng nước, nhì mối cung cấp kết hợp A cùng B cách nhau 20 centimet xấp xỉ cùng trộn. Bước sóng λ = 4 centimet . Điểm M trên mặt nước nằm trên tuyến đường trung trực của AB dao động cùng pha với nguồn. Giữa M cùng trung điểm I của đoạn AB còn có một điểm nữa giao động cùng pha với nguồn. Khoảng giải pháp XiaoMI là

A. 10,00 cm

B. 6,63 cm

C. 16,00 cm

D. 12,49 cm