TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  -  
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant khổng lồ Be Rachel Hollis


Bạn đang xem: Trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng thương mại

*

Boundaries Updated và Expanded Edition: When to lớn Say Yes, How to lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
*

*Xem thêm: "Shin Tae - Tác Giả Bài Thơ Mẹ Vắng Nhà Ngày Bão Qua Đời

*

*

Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome khổng lồ Get Gutsy và Play Bigger Becky Mollenkamp ACC


Xem thêm: Soạn Bài Lớp 8: Nói Quá (Chi Tiết), Soạn Bài Nói Quá (Ngắn Gọn)

Hệ thống bài xích tập trắc nghiêm,bài tập với bài xích giải

1. http://virtualbank.come.vn 2012 Hệ thống bài xích tập trắc nghiêm,bài tập cùng bài giải MÔN: NGHIỆPhường VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠICâu 1: Thế như thế nào là nguồn ngân sách của NHTM? A: Là toàn bộ mối cung cấp tiền tệ được NHTM tạo nên lập để cho vay mượn, marketing B: Là toàn bộ mối cung cấp tiền tệ được NHTM tạo nên lập để đầu tư chi tiêu, marketing triệu chứng khoán. C: Là toàn thể nguồn chi phí tệ được NHTM chế tạo lập để cho vay mượn với đầu tư D: Là toàn bộ mối cung cấp chi phí tệ được NHTM tạo nên lập làm cho vay mượn, chi tiêu và thựchiện tại các dịch vụ bank.Câu 2: Vốn công ty tải của NHTM là gì? A: Là nguồn chi phí nhưng mà chủ NHTM buộc phải bao gồm để ban đầu vận động B: Là nguồn ngân sách vày các nhà NHTM góp phần C: Là nguồn chi phí thuộc về của NHTM D: Là nguồn vốn vày công ty nước cấpCâu 3: Nguồn trường đoản cú những quỹ được xem như là vốn công ty sở hữu bao hàm hầu như khoản nào? A: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ khấu hao cơ bản B: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự trữ tài bao gồm, các quỹ khác C: Quỹ dự trữ vốn điều lệ, quỹ khen ttận hưởng. D: Quỹ dự trữ tài thiết yếu, quỹ khấu hao sửa chữa lớn, quỹ khen thưởng.Câu 4: Các gia tài nợ khác được coi là vốn công ty tải có phần đông mối cung cấp nào? A: Vốn đầu tư chi tiêu buôn bán bởi vì bên nước cấp ví như có; vốn tài trợ trường đoản cú các mối cung cấp. B: Vốn chi tiêu bán buôn bởi vì công ty nước cấp cho giả dụ có. Các khoản chênh lệnh bởi đánh giálại gia sản, chênh lệch tỷ giá; các nhiều loại CP vì chưng các cổ đông góp thêm. C: Vốn đầu tư mua sắm bởi vì bên nước cung cấp trường hợp bao gồm. Các khoản chênh lệnh vày đánhgiá bán lại tài sản, chênh lệch tỷ giá bán, ROI được còn lại không phân chia cho những quỹ. 1