Trắc nghiệm khoảng cách

  -  

Bài gồm đáp án. Câu hỏi cùng bài bác tập trắc nghiệm Hình học 11 Bài 5: Khoảng phương pháp . Học sinc luyện tập bằng cách lựa chọn lời giải của bản thân mình trong từng thắc mắc. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, tất cả phần coi công dụng để hiểu bài làm của chính bản thân mình. Kéo xuống dưới nhằm ban đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên $SA=asqrt3$ và vông góc với mặt đáy (ABC). Tính giao động cách d từ A đến mặt phẳng (SBC). 

A.$d=fracasqrt155$B.$d=a$C.$d=fracasqrt55$D.$d=fracasqrt32$

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, $AB=a, AC=asqrt3$. Tam giác SBC ddeefu và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Tính gần đúng cách d từ B đến mặt phẳng (SAC). 

A.$d=fracasqrt3913$B.$d=a$C.$d=frac2asqrt3913$D.$d=fracasqrt32$

Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, các cạnh mặt của hình chóp bằng nhau và bằng 2a. Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SCD)

A.$d=fracasqrt730$B.$d=frac2asqrt730$C.$d=fraca2$D.$d=fracasqrt22$

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có $AB=asqrt2.Cạnh mặt SA=2a và vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính giao động cách d từ D đến mặt phẳng (SBC)

A.$d=fracasqrt102$B.$d=asqrt2$C.$d=frac2asqrt33$D.$d=fracasqrt33$

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 1. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD). Tính sấp xỉ cách d từ A đến (SCD)

A.$d=1$B.$d=sqrt2$C.$d=frac2sqrt33$D.$d=fracsqrt217$

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a. Cjanh mặt $SA=asqrt2$ và vuông góc với đáy (ABCD). Tính khaonrg cách d từ điểm B đến mặt phẳng (SCD)

A.$d=a$B.$d=fracasqrt63$C.$d=asqrt3$D.$d=fracasqrt32$

Câu 7: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông trọng điểm O, cạnh a. Cạnh bên $SA=fracasqrt152$ và vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính gần đúng cách d từ O đến mặt phẳng (SBC)

A.$d=fracasqrt28519$B.$d=fracsqrt28538$C.$d=fracasqrt28538$D.$d=fracasqrt22$

Câu 8: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và cạnh mặt bằng $fracasqrt216$. Tính khoảng cách d từ đỉnh A đến mặt phẳng (SBC)

A.$d=fraca4$B.$d=frac3a4$C.$d=frac34$D.$d=fracasqrt36$

Câu 9: Cho hình chóp S>ABCD có đánh ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Cạnh mặt SA vuông góc với đáy, SB hợp với mặt đáy một góc 60. Tính khoảng cách d từ điểm D đến mặt phẳng(SBC)

A.$d=fracasqrt32$B.$d=fracsqrt32$C.$d=a$D.$d=asqrt3$

Câu 10: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng I, cạnh mặt hợp với mặt đáy một góc 60. Tính sấp xỉ cách d từ O đến mặt phẳng (SBC)

A.$d=frac12$B.$d=fracsqrt22$C.$d=fracsqrt72$D.$d=fracsqrt4214$

Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với $AC=fracasqrt22$. Cạnh mặt SA vuông góc với đáy, SB hợp với đáy góc 60. Tính gần đúng cách d giữa nhì đường thẳng AD và SC.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm khoảng cách

A.$d=fracsqrt34$B.$d=fracsqrt22$C.$d=fraca2$D.$d=fracsqrt32$

Câu 12:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông trung tâm O, cạnh a.

Xem thêm: Cách Làm Lẩu Gà Chua Cay Hấp Dẫn, Ai Cũng Thích Mê, Cách Nấu Lẩu Gà Ớt Hiểm Chuẩn Ngon Cho Gia Đình

Cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc $widehatSBD=60$. Tính giao động cách d giữa hai đường thẳng AB và SO.

Xem thêm: Học Tập Phong Cách Lãnh Đạo Hồ Chí Minh, Phong Cách Lãnh Đạo Hồ Chí Minh

A.$d=fracasqrt33$B.$d=fracasqrt64$C.$d=fracasqrt22$D.$d=fracasqrt55$

Câu 13: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vai trung phong O, cạnh bằng 2. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD) và $SO=sqrt3$. Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SA và BD.

A.$d=2$B.$d=fracsqrt305$C.$d=2sqrt2$D.$d=sqrt2$

Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, chổ chính giữa O. Cạnh bên SA=2a và vuông góc với mặt đáy (ABCD). Gọi H và K lần lượt là trung điểm của cạnh BC và CD. Tính giao động cách giữa hai đường thẳng HK và SD. 

A.$fraca3$B.$frac2a3$C.$2a$D.$fraca2$

Câu 15: Cho hình lăng trụ ABC.A"B"C" có đáy là tam giác đều cạnh có độ dài bằng 2a. Hình chiếu vuông góc của A" lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điềm H của BC. Tính khoảng các d giữa nhị đường thẳng BB" và A"H

A.$d=2a$B.$d=a$C.$d=fracasqrt32$D.$d=fracasqrt33$

Câu 16: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có đáy ABCD là hình vuông cạnh $asqrt2$, AA"=2a. Tính khoảng cách d giữa nhị đường thẳng BD và CD" 

A.$d=asqrt2$B.$d=2a$C.$d=frac2asqrt55$D.$d=fracasqrt55$

Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng 4a. Cạnh bên SA=2a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S bên trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm H của đoạn thẳng AO. Tính sấp xỉ cách d giữa các đường thẳng SD và AB 

A. $d=frac4asqrt2211$B.$d=frac3asqrt211$C.$d=2a$D.$d=4a$

Câu 18: Cho hình chóp S.ABCD có đánh ABCD là hình vuông cạnh bằng 10. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và $SC=10sqrt5$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA và CD. Tính gần đúng cách d giữa BD và MN 

A. $d=3sqrt5$B. $d=sqrt5$C. $d=5$D. $d=10$

Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB =3a,BC=4a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi SC và đáy bằng 60. Gọi M là trung điểm của AC, tính giao động cách d giữa hai đường thẳng AB và SM 

A.$d=asqrt3$B.$d=5asqrt3$C.$d=frac5a2$D.$d=frac10asqrt379$

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAD đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. TÍnh sấp xỉ cách d giữa nhị đường thẳng SA và BD. 

A.$d=fracasqrt2114$B.$d=fracasqrt22$C.$d=fracasqrt217$D.$d=a$