Toán lớp 8 tập 1 bài 1

  -  

(eqalign & widehat K = 180^0 - 60^0 = 120^0 cr và widehat M = 180^0 - 105^0 = 75^0 cr )

Ở hình 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 tập 1 bài 1

a)

(eqalign & 2x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) cr & x = 360^0 - left( 65^0 + 95^0 ight) over 2 cr và x = 100^0 cr )

b) 2x + 3x + 4x + x = 3600

10x = 3600

x = 360

 

Bài 2 trang 66 sgk toàn 8 tập 1

Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác Call là góc ngoài của tứ đọng giác.

a) Tính các góc quanh đó của tđọng giác làm việc hình 7a.

b) Tính tổng các góc ngoại trừ của tứ giác nghỉ ngơi hình 7b (trên từng đỉnh của tứ giác chỉ lựa chọn 1 góc ngoài) : + ++=?

c) Có thừa nhận xét gì về tổng những góc xung quanh của tứ giác?

*

Bài giải:

a) Góc ngoại trừ còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được các góc ngoài tại các đỉnh A, B, C, D thứu tự là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng những góc trong + ++=3600

Nên tổng các góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 -  ) + (1800 - ) + (1800 - )

=(1800.4 - (

*
+
*
+
*
+ )

 

=7200 – 3600 =3600

c) Nhận xét: Tổng các góc ko kể của tứ đọng giác bằng 3600 

 

Bài 3 trang 67 sgk toán 8 tập 1

Ta gọi tđọng giác ABCD bên trên hình 8 bao gồm AB = AD, CB = CD là hình "cái diều"

a) Chứng minc rằng AC là con đường trung trực của BD.

b) Tính (widehat B;widehat D) hiểu được (widehat A = 100^0;widehat C = 60^0).

*

Bài giải:

a) Ta có: AB = AD (gt) => A thuộc đường trung trực của BD

CB = CD (gt) => C ở trong con đường trung trực của BD.

Vậy AC là mặt đường trung trực của BD.

b) Xét ∆ ABC cùng ∆ADC gồm AB = AD (gt)

BC = DC (gt)

AC cạnh chung

nên ∆ ABC = ∆ADC (c.c.c)

*

Suy ra: (Rightarrow widehat B = widehat D)

Ta bao gồm (widehat B + widehat D = 360^0 - left( 100 + 60 ight) = 200)

 Do đó (widehat B = widehat D = 100^0)

Bài 4 trang 67 sgk toán thù 8 tập 1

Dựa vào giải pháp vẽ những tam giác sẽ học tập, hãy vẽ lại các tứ giác nghỉ ngơi hình 9, hình 10 vào vở.

*

Bài giải:

Vẽ lại các tđọng giác làm việc hình 9, hình 10 sgk vào vở

* Cách vẽ hình 9: Vẽ tam giác ABC trước rồi vẽ tam giác ACD (hoặc ngược lại).

- Vẽ đoạn trực tiếp AC = 3centimet.

- Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC, vẽ cung tròn trung khu A bán kính 1,5centimet cùng với cung tròn tâm C bán kính 2cm.

- Hai cung tròn trên giảm nhau trên B.

Xem thêm: Vecto Pháp Tuyến Của Mặt Phẳng (Abc) Biết A(2;−1;3),B(4;0;1),C(−10;5;3)

- Vẽ những đoạn trực tiếp AB, AC ta được tam giác ABC.

Tương tự ta sẽ được tam giác ACD.

Tứ giác ABCD là tđọng giác cần vẽ.

*

* Cách vẽ hình 10: Vẽ tam giác MQPhường trước rồi vẽ tam giác MNPhường.

Vẽ tam giác MQP biết nhì cạnh cùng góc xen thân.

- Vẽ góc (widehatxOy=70^0)

- Trên tia Qx mang điểm M làm thế nào cho QM = 2centimet.

- Trên tia Qy đem điểm Phường làm thế nào cho QP= 4centimet.

- Vẽ đoạn trực tiếp MP.., ta được tam giác MQPhường.

Vẽ tam giác MNPhường. biết ba cạnh, cùng với cạnh MPhường vẫn vẽ. Tương tự phương pháp vẽ hình 9, điểm N là giao điểm của hai cung tròn chổ chính giữa M, Phường nửa đường kính lần lướt là một trong,5cm; 3cm.

Tđọng giác MNPQ là tứ đọng giác buộc phải vẽ.

*

Bài 5 trang 67 sgk toán thù 8 tập 1

5. Đố. Đố em search thấy vị trí của "kho báu" trên hình 11, hiểu được kho tàng nằm tại giao điểm các con đường chéo của tứ đọng giác ABCD, trong những số ấy những đỉnh của tứ giác bao gồm tọa độ như sau: A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Thpt Công Lập Tại Hà Nội, Các Trường Thpt Ngoài Công Lập Tại Khu Vực Tp

*

Bài giải:

Cách chế biến như sau:

- Xác định các điểm A, B, C, D trên hình vẽ với A(3 ; 2), B(2 ; 7), C(6 ; 8), D(8 ; 5).