Giải bài tập toán 4

     

Giải bài bác tập trang 86 bài bác phân chia đến số bao gồm hai chữ số (tiếp theo) Vsống bài tập (VBT) Tân oán lớp 4 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 4


1. Đặt tính rồi tính:

69104 : 56

60116 : 28

32570 : 24

2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 12054 : (45 + 37) = ………………

= ………………

b) 30284 : (100 – 33) = ………………

= ………………

3. a) Viết số phù hợp vào ô trống: 

Thời gian Số lượng

Số ngày làm cho việc 

Số lượng sản phẩm

Tháng 4

22

4700

Tháng 5

23

5170

Tháng 6

22

5875

Cả 3 tháng

 

 

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình hàng ngày có tác dụng được…………….. sản phẩm.

Bài giải:

1.

Xem thêm: Tieng Anh 6 Moi - Unit 1 Lớp 6: Getting Started

*

2.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 7 Đại Số Và Hình Học, Giải Sách Bài Tập Toán 7 Hay Nhất

a) 12054 : (45 + 37) = 12054 : 82

= 147

b) 30284 : (100 – 33) = 30284 : 67

= 452

3. a) Viết số phù hợp vào ô trống:

Thời gian Số lượng

Số ngày làm việc 

Số lượng sản phẩm

Tháng 4

22

4700

Tháng 5

23

5170

Tháng 6

22

5875

Cả 3 tháng

67

15745

b) Viết tiếp vào ô trống:

Trung bình mỗi ngày làm cho được 235 sản phẩm.

sucmanhngoibut.com.vn


Bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài bác tập đề nghị giải - Nhận trả lời vào 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp đề xuất là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải khó khăn đọc

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp sucmanhngoibut.com.vn


Gửi góp ý Hủy bỏ

Bài giải new nhất


Bài giải tiên tiến nhất những môn khác


*

Liên hệ với bọn chúng tôi:Gmail: sucmanhngoibut.com.vn
tin nhắn.com

Chuyên mục: