TOÁN 8 BÀI 44 TRANG 20

  -  
Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử. Bài 44 trang trăng tròn sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương thức sử dụng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 44 trang 20


44. Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a) x3 + (frac127); b) (a + b)3 – (a – b)3

c) (a + b)3 + (a – b)3 ; d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27.

*

a) x3 + (frac127) = x3 + ((frac13))3 = (x + (frac13))(x2 – x . (frac13)+ ((frac13))2)

=(x + (frac13))(x2 – (frac13)x + (frac19))Quảng cáo

b) (a + b)3 – (a – b)3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b) . (a – b) + (a – b)2>

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2)

= 2b . (3a3 + b2)

c) (a + b)3 + (a – b)3 = <(a + b) + (a – b)><(a + b)2 – (a + b)(a – b) + (a – b)2>

= (a + b + a – b)(a2 + 2ab + b2 – a2 +b2 + a2 – 2ab + b2>

= 2a . (a2 + 3b2)

d) 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 = (2x)3 + 3 . (2x)2 . y +3 . 2x . y + y3 = (2x + y)3

e) – x3 + 9x2 – 27x + 27 = 27 – 27x + 9x2 – x3 = 33 – 3 . 32 . x + 3 . 3 . x2 – x3 = (3 – x)3


Bài học: Chulặng mục:
Bài trướcBài 33 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 33. Điền vào địa điểm trống() trong những tuyên bố sau:
Bài tiếp theoBài 45 trang 20 sgk Tân oán 8 tập 1, Tìm x, biết:

Quảng cáo
Danh sách bài tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán thù 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 45 trang trăng tròn sgk Tân oán 8 tập 1, Tìm x, biết:
Bài 43 trang 20 môn Tân oán 8 tập 1, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Lý tngày tiết Phân tích đa thức thành nhân tử bởi phương thức cần sử dụng hằng đẳng thức: Áp dụng cách thức dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Tân oán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Listen – Nghe Unit 4 trang 41 môn Anh 8, Listen lớn the story. Write the letter of the most suitable moral lesson.
Unit 4: Our past - Quá khđọng của họ - Listen - Nghe Unit 4 trang 41 Tiếng Anh 8. Listen to the...
Bài 8.17 trang 29 SBT Lý 8: Các em hãy nhờ vào hình bên nhằm tính Tân oán với lý giải thí nghiệm: của
Các em hãy phụ thuộc hình bên để tính tân oán cùng lý giải thí nghiệm: của Pa-xcan.. Bài 8.17 trang 29 Sách bài bác tập...

Xem thêm: Truyên Tấm Cám - Tóm Tắt Truyện Cổ Tích Tấm Cám


Câu 44 trang 56 Sách bài bác tập (SBT) Toán thù 8 tập 2: Giải thích sự tương đương:
Giải thích hợp sự tương tự. Câu 44 trang 56 Sách bài xích tập (SBT) Tân oán 8 tập 2 - Bài 4. Bất pmùi hương trình bậc...
Thử tài bạn trang 46 Tài liệu dạy dỗ & học tập Toán 8 tập 2: Các bất phương thơm trình sau có là bất pmùi hương trình...
2. Bất phương thơm trình số 1 một ẩn - Thử tài bạn trang 46 Tài liệu dạy dỗ – học Tân oán 8 tập 2. Giải...
Bài trăng tròn trang 122 Tân oán lớp 8 tập 1, Bài đôi mươi. Vẽ hình chữ nhật bao gồm một cạnh của một tam giác đến trước...

Xem thêm: Trọn Bộ Ngữ Pháp Nâng Cao Tiếng Anh Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâng Cao Archives


Bài trăng tròn. Vẽ hình chữ nhật tất cả một cạnh của một tam giác cho trước cùng có diện tích bởi diện tích của tam...