Tính chất hóa học của benzen

     

Trung chổ chính giữa thầy giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Thành Phố Đà Nẵng xin trình làng phần TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA BENZEN VÀ ANKYLBENZEN nhằm mục tiêu hổ trợ đến chúng ta bao gồm thêm bốn liệu học hành. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của benzen


*

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

* Nhận xét:benzen kha khá dễ dàng tsay mê gia làm phản ứng vắt, nặng nề tmê mệt gia bội phản ứng cùng cùng bền chắc với những hóa học thoái hóa. Đó cũng chính là đặc điểm hóa học đặc trưng thông thường của những hiđrocacbon thơm nên người ta gọi là tính thơm.

1. Phản ứng thếa. Thế nguyên tử H của vòng benzen* Phản ứng cùng với halogen- Cho benzen với brom vào ống thử thô rồi rung lắc nhẹ hỗn hợp.- Cho tiếp một không nhiều bột Fe vào ống nghiệm trên, nhấp lên xuống dịu. Màu của brom nhạt dần với thấy có khí hiđro brocài bay ra do đã xẩy ra bội nghịch ứng thế:

*
- Nếu cho các ankylbenzen phản bội ứng cùng với brom trong điều kiện có bột sắt đang nhận được hỗn hợp thành phầm cố brom đa phần vào địa chỉ para và ortho so với team ankyl:
*
* Phản ứng với axit nitric- Cho benzen vào ống thử chứa sẵn hỗn hợpH2SO4" id="MathJax-Element-6-Frame" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">H2SO4sệt và HHNO3" role="presentation" style="font-family: "Segoe UI"; box-sizing: border-box; display: inline; line-height: normal; font-size: 14.6667px; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">NO3sệt. Lúc đó sẽ thấy có lớp hóa học lỏng nặng trĩu màu quà nphân tử lắng xuống. Đó là nitrobenzen được tạo ra thành theo phản nghịch ứng:

*

- Toluen ttê mê gia phản ứng nitro hóa dễ dãi rộng benzen (chỉ cầnHNO3" id="MathJax-Element-44-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">HNO3sệt, ko cầnHNO3" id="MathJax-Element-45-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">HNO3bốc khói) chế tạo ra thành sản phẩm rứa vào vị trí ortho và para:


*

*Quy biện pháp ráng trong nhân benzen:

-lúc sinh sống vòng benzen vẫn tất cả sẵn team ankyl (tuyệt những nhóm−OH,−NH2,−OCH3,..." id="MathJax-Element-46-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−OH,−NH2,−OCH3,...), phản bội ứng nỗ lực vào vòng đang thuận tiện hơn và ưu tiên xảy ra sống vị tríortho" id="MathJax-Element-47-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">orthovàpara" id="MathJax-Element-48-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">para.

- Ngược lại, giả dụ sinh sống vòng benzen đang bao gồm sẵn nhóm−NO2" id="MathJax-Element-49-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−NO2(hoặc những nhóm−COOH,−SO3H,..." id="MathJax-Element-50-Frame" role="presentation" style="background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">−COOH,−SO3H,...) phản nghịch ứng rứa vào vòng đã khó khăn hơn và ưu tiên xẩy ra ở đoạn meta.

* Lưu ý: Vận dụng phép tắc rứa vào vòng benzen thường xuyên được chỉ dẫn dưới 2 dạng toán:

- So sánh khả năng tmê man gia phản bội ứng nuốm vào vòng benzen của các đúng theo chất thơm.

- Sử dụng thứ từ hóa chất phù hợp nhằm điều chếo - (p -)hoặcm-NO2-C6H4-Br…

*

b. Thế ngulặng tử H của mạch nhánh- Do các đồng đẳng của benzen còn có nhánh ankyl đề xuất trong ĐK phù hợp rất có thể thế H của nhánh ankyl.

Xem thêm: Cách Xác Định Mục Tiêu Cuộc Đời, 5 Bước Thiết Lập Mục Tiêu Cuộc Đời

C6H5CH3+ Cl2→ C6H5CH2Cl + HCl (ĐK ánh sáng và tỉ trọng 1:1)

2. Phản ứng cộnga. Cộng hiđro

*
b. Cộng clo- Dẫn lượng nhỏ dại khí clo vào bình đựng một ít benzen, bịt kín đáo lại rồi chuyển bình ra ngoài tia nắng. Trong bình lộ diện sương White và thành bình lộ diện một lớp bột white color. Đó là 1 trong những,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan (hexacloran).
*
3. Phản ứng oxi hoáa. Phản ứng oxi hoá không hoàn toànThí nghiệm:Lúc đun nóng mặt khác cả nhị ống thử trong nồi cách thuỷ:- Benzen vân ko làm mất color hỗn hợp kali pemanganat.- Toluen làm mất màu dung dịch kali pemanganat, tạo ra kết tủa mangan đioxit.
*
b. Phản ứng oxi hoá hoàn toànCác hiđrocacbon thơm lúc cháy toả các nhiệt:
*

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1." role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; font-weight: normal; line-height: normal; text-align: left; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">1.

Xem thêm: 3 Bài Văn Mẫu Phân Tích Truyện Ngắn Hai Đứa Trẻ Hay Nhất, Phân Tích Bài Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam Hay

1. Điều chếBenzen, toluen, xilen,... thường xuyên bóc được bằng phương pháp bác bỏ cất khí đốt và vật liệu bằng nhựa than đá. Chúng còn được điều chế từ ankan, hoặc xicloankan:


CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">H3−→−−−4H2xt,t0C6H6CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH34CH3→−4H2xt,t0C6H6" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH34CH3→C6H6+ 4H2(ĐK bội nghịch ứng:xt, t0)
CH35CH3→−4H2xt,t0C6H5CH3" id="MathJax-Element-65-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CH35CH3→C6H5CH3+ 4H2(điều kiện phản nghịch ứng:xt, t0)
C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">3C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6+CH2=CH2→xt,t0C6H5CH2CH3" id="MathJax-Element-66-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H6 +CH2=CH2→C6H5CH2CH3

2. Ứng dụng- Benzen là một trong những vật liệu đặc biệt độc nhất của công nghiệp hóa cơ học. Nó được dùng nhiều hóa học nhằm tổng hòa hợp những monome trong tiếp tế polime làm cho hóa học dẻo, cao su, tơ tua (chẳng hạn polistiren, cao su buna-stiren, tơ capron). Từ benzen fan ta điều chế ra nitrobenzen, anilin, phenol dùng để tổng phù hợp phẩm nhuộm, dược phẩm, thuốc trừ dịch hại,...- Toluen được dùng để làm tiếp tế thuốc nổ TNT (trinitrotoluen)- Benzen, toluen cùng những xilen còn được sử dụng nhiều có tác dụng dung môi.

Trung chổ chính giữa luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC


Chuyên mục: