Tính chất của phép chia

     

Học sinh biết cùng vận dụng được nguyên tắc nhân và phân tách phân số. Học sinh biết những đặc thù cơ phiên bản của phép nhân phân số cùng biết vận dụng các tính chất đó


*
Xem đoạn Clip bài xích giảng này ở đây!

Những bài tập cơ bạn dạng

Chưa làm cho bài

Quý Khách chưa làm bài xích này

các bài tập luyện cùng với những dạng bài xích tại mức cơ bạn dạng nhằm chúng ta làm thân quen và đọc được ngôn từ này.

Bạn đang xem: Tính chất của phép chia

Ttận hưởng tối nhiều : 3 phân tử dẻ

Bài triệu tập bình

Chưa làm cho bài

Quý khách hàng chưa có tác dụng bài này

những bài tập với mức độ nặng nề vừa phải giúp bạn nhuần nhuyễn rộng về nội dung này.

Thưởng trọn về tối nhiều : 5 hạt dẻ

Những bài tập nâng cấp

Chưa làm bài

quý khách không có tác dụng bài này

Dạng bài tập nâng cấp cùng với độ khó cao nhất, giúp cho bạn hiểu sâu rộng cùng tư duy mở rộng rộng.

Thưởng về tối đa : 7 hạt dẻ


Lý thuyết: Phxay nhân cùng phxay phân chia phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


1. Quy tắc nhân phân số

- Muốn nắn nhân nhì phân số, ta nhân những tử với nhau với nhân các mẫu mã với nhau.

$dfracab.dfraccd=dfraca.cb.d$

- Muốn nhân một vài nguim với 1 phân số (hoặc một phân số với một vài nguyên), ta nhân số nguyên ổn với tử của phân số với không thay đổi chủng loại.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Tích Phân, Phương Pháp Giải Các Dạng Tích Phân Thường Gặp

$adfracbc=dfraca.bc.$

Ví dụ:

$dfrac35.dfrac-47=dfrac3.(-4)5.7=dfrac-1235$

$23.dfrac25=dfrac23.25=dfrac465$

2. Các đặc điểm cơ bản của phép nhân phân số

• Tính chất giao hoán:

$dfracab.dfraccd=dfraccd.dfracab$

• Tính hóa học kết hợp:

$left( dfracab.dfraccd ight).dfracpq=dfracab.left( dfraccd.dfracpq ight)$

• Nhân cùng với số 1:

$dfracab.1=1.dfracab=dfracab.$

• Nhân cùng với số 0:

$dfracab.0=0.dfracab=0$

• Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

$dfracab.left( dfraccd+dfracpq ight)=dfracab.dfraccd+dfracab.dfracpq.$

Nhận xét:

Lũy thừa của một phân số:

$underbracedfracab.dfracab.....dfracab_n=dfraca^nb^n=(dfracab)^n$. Với $n ∈ mathbbN$ quá số

Ví dụ:

• Tính chất giao hoán:

$dfrac2135.dfrac-32=dfrac-32.dfrac2135=dfrac-6370$

• Tính hóa học kết hợp:

$left( dfrac113.dfrac25 ight).dfrac-211=dfrac25.left( dfrac113.dfrac-211 ight)=dfrac25.dfrac-23=dfrac-415$

• Nhân cùng với số 1:

$dfrac152296.1=1.dfrac152296=dfrac152296.$

• Nhân với số 0:

$dfrac-57.0=0.dfrac-57=0$

• Tính chất phân păn năn của phnghiền nhân đối với phxay cộng:

$dfrac67.left( dfrac-53+dfrac7-5 ight) \ =dfrac67.dfrac(-5)3+dfrac67.dfrac7(-5) \=dfrac-107+dfrac6-5=dfrac-9235$

Lũy thừa của một phân số:

$dfrac35.dfrac35.dfrac35=dfrac3^35^3=(dfrac35)^3.$

Lưu ý:

lúc tiến hành phép nhân nhiều phân số, ta có thể thay đổi khu vực hoặc nhóm các phân số nhằm việc tính tân oán được dễ dàng tốt nhất.

3. Phxay phân tách phân số

a. Số nghịch đảo

Hai số Hotline là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Ví dụ: số nghịch đảo của $dfrac-23$ là $dfrac-32$

b. Phxay phân chia phân số

- Muốn chia một phân số hoặc một số nguim cho 1 phân số, ta nhân số bị phân chia với nghịch hòn đảo của số phân chia.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đơn Giản, Tranh Vẽ 20/11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp

$dfracab:dfraccd=dfracab.dfracdc=dfracadbc; a:dfraccd=acdot dfracdc=dfracadc(c e 0)$

- Nhận xét: Muốn nắn phân chia một phân số đến một số trong những ngulặng (khác 0), ta không thay đổi tử của phân số cùng nhân mẫu mã cùng với số nguyên ổn.

$dfracab:c=dfracabc(c e 0)$

Ví dụ:

$dfrac253:dfrac-52=dfrac253.dfrac-25=dfrac25.(-2)3.5=-dfrac103 \ (-56):dfrac-169 =(-56)cdot dfrac-916=dfrac(-56)(-9)16=dfrac632$


Chuyên mục: