TIẾNG ANH LỚP 7 UNIT 3 COMMUNITY SERVICE

  -  

Tiếng Anh Unit 3 lớp 7: Community Service

Với mong ước giúp học sinh lớp 7 học tập Từ vựng Tiếng Anh theo từng đơn vị chức năng bài học công dụng, sucmanhngoibut.com.vn vẫn đăng cài đặt tư liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 chương trình new Unit 3 dưới đây. Tài liệu từ vựng gồm cục bộ từ bỏ new đặc biệt, phiên âm với quan niệm Tiếng Việt. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và những em học viên xem thêm.

Một số tài liệu để học giỏi Tiếng Anh lớp 7 khác:
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 3 community service

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chương thơm trình new Unit 3: Community service

Ngữ pháp giờ Anh lớp 7 công tác bắt đầu Unit 3: Community Service

Trắc nghiệm từ bỏ vựng Unit 3 lớp 7: Community Service


VOCABULARY

1. benefit (n) /"benɪfɪt/: lợi ích

2. blanket (n) /"blæŋkɪt/: chăn

3. charitable (adj) /"tʃærɪtəbl/: tự thiện


4. clean up (n, v) /kli:n ʌp/: dọn sạch

5. community service (n) /kə"mju:nəti "sɜːvɪs/: dịch vụ công cộng

6. disabled people (n) /dɪˈseɪbld ̩ "pi:pl/: người tàn tật

7. donate (v) /dəʊˈneɪt/: hiến Tặng Kèm, đóng góp góp

8. elderly people (n) /"eldəli "pi:pl/: bạn cao tuổi

9. graffiti /ɡrə"fi:ti/: hình hoặc chữ vẽ trên tường

10. homeless people /"həʊmləs "pi:pl/: người vô gia cư

11. interview (n, v) /"ɪntərvju:/: cuộc vấn đáp, bỏng vấn

12. make a difference /meɪk ə "dɪfərəns/: làm cho đổi khác (mang lại giỏi đẹp nhất hơn)

13. mentor (n) /"mentɔːr/: thầy hướng dẫn

14. mural (n) /"mjʊərəl/: tnhãi con khổ lớn

15. non-profit organization (n) nɒn-"prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức triển khai phi lợi nhuận

16. nursing home /"nɜːsɪŋ həʊm/: công ty dưỡng lão

17. organisation (n) /,ɔ:gənai"zeiʃn/: tổ chức

18. service (n) /"sɜːrvɪs/: dịch vụ

19. shelter (n) /"ʃeltər/: mái nóng, bên tình thương thơm, đơn vị cứu giúp trợ

20. sort (n) /sɔ:t/ : trang bị, các loại, hạng


21. street children (n) /stri:t "tʃɪldrən/: trẻ em (lang thang) mặt đường phố

22. to be forced /tu: bi: fɔːst/: bị nghiền buộc

23. traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: ùn tắc giao thông

24. tutor (n, v) /"tju:tər/: thầy dạy kèm, dạy kèm

25. volunteer (n, v) /,vɒlən"tɪər/: tín đồ tình nguyện, đi tình nguyện

26. use public transport (bus, tube,…): dùng những phương tiện đi lại giao thông công cộng

27. start a clean-up campaign: phát hễ một chiến dịch có tác dụng sạch

28. plant trees: tdragon cây

29. punish people who make graffiti: pphân tử những người dân vẽ bậy

30. raise people’s awareness: cải thiện ý thức của hầu như người

Trên đây là tổng thể Từ mới Tiếng Anh đặc biệt quan trọng bao gồm vào Unit 3 Lớp 7 chương trình mới. Mời Thầy cô, Quý phú huynh cùng các em học viên xem thêm tư liệu rèn luyện Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập tác dụng với đạt kết quả học tập giỏi năm học 2018 - 2019!


Tham mê khảo thêm
Đánh giá chỉ bài xích viết
32 4.557


Xem thêm: Ô Nhiễm Môi Trường Biển Không Dẫn Đến Hậu Quả, Hậu Quả Do Ô Nhiễm Môi Trường Biển Để Lại

Chia sẻ bài viết
Tải về Bản in
0 Bình luận
Sắp xếp theo Mặc định Mới duy nhất Cũ duy nhất
*
Từ vựng tiếng Anh
Giới thiệu Chính sách Theo dõi công ty chúng tôi Tải vận dụng Chứng dìm
*Xem thêm: Nghị Luận Về Vai Trò Của Sách, Hấp Dẫn, Đặc Sắc, Nghị Luận Về Tác Dụng Của Việc Đọc Sách

meta.vn. Giấy phép số 366/GP-BTTTT bởi Sở TTTT cấp.