Tiếng anh 10

     

*Make a các mục or the activities you bởi every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind and deaf people.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10


Task 2

Task 2: Read the passage again & complete the following sentences by circling the corresponding letter A, B, C or D.

(Đọc lại đoạn vnạp năng lượng cùng điền hầu như câu sau bằng cách khoanh tròn chủng loại tự tương ứng A, B, C hoặc D.)


1. Thuy’s class is different from other classes because the children____ .

A. are from large families

B. are less mentally developed

C. love sầu Maths very much

D. are disabled

2. At first the parents were _____ the idea of sending their children to the special class.

A. interested in C. satisfied with

B. opposed lớn D. worried about

 

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _____ .

A. a change in the parents" attitude towards the class

B. a lot of prokiểm tra from the parents against the class

C. a feeling of doubt in the teacher’s ability

D. a belief in the parents" opposition

4. The writer describes how Thuy teaches the children to add & subtract in order khổng lồ prove sầu that_____ .

A. the children lượt thích Maths

B. the teacher is proud of her work

C. the teaching work takes time

D. adding and subtracting are important

5. The writer"s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as ______. 


A. humorous B. angry

C. suspicious D. admiring

Lời giải đưa ra tiết:


1. Thuy’s class is different from other classes because the children____ .

A. are from large families

B. are less mentally developed

C. love sầu Maths very much

D. are disabled

Tạm dịch:

 Lớp học của Thúy khác cùng với những lớp không giống bởi vì trẻ em _____.

A. là từ bỏ các mái ấm gia đình đông con

B. không nhiều trở nên tân tiến về ý thức hơn

C. siêu yêu Toán 

D. bị kmáu tật

2. At first the parents were _____ the idea of sending their children lớn the special class.

A. interested in C. satisfied with

B. opposed khổng lồ D. worried about

be satisfied with sth: chấp nhận với cái gì

Tạm dịch:

 Trước khi, bố mẹ _____ ý tưởng gửi con cái của mình tới trường đặc biệt quan trọng.

A. quyên tâm mang đến C. bằng lòng với

B. phản nghịch đối D. lo lắng về

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _____ .

A. a change in the parents" attitude towards the class

B. a lot of protest from the parents against the class

C. a feeling of doubt in the teacher’s ability

D. a belief in the parents" opposition

Tạm dịch:

Nó rất có thể được suy ra tự đoạn lắp thêm nhị rằng sẽ bao gồm _____.

A. thay đổi thể hiện thái độ của bố mẹ so với lớp học

B. rất nhiều phản đối trường đoản cú bố mẹ ngăn chặn lại lớp học

C. một cảm hứng nghi ngại về tài năng của giáo viên

D. một niềm tin vào sự phản bội đối của thân phụ mẹ

4. The writer describes how Thuy teaches the children khổng lồ add & subtract in order to prove sầu that_____ .

A. the children like Maths

B. the teacher is proud of her work

C. the teaching work takes time

D. adding và subtracting are important

Tạm dịch:

Tác giả trình bày phương thức Thúy dạy dỗ mang đến trẻ em bí quyết cộng và trừ để minh chứng rằng ___.

A. rất nhiều đứa tthấp thích hợp Toán

B. gia sư từ bỏ hào về quá trình của mình

C. quá trình giảng dạy cần phải có thời gian

D. cộng và trừ là quan liêu trọng

 

5. The writer"s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as ______. 


A. humorous B. angry

C. suspicious D. admiring

Tạm dịch:

Thái độ trong phòng văn uống đối với các bước của Thúy trong khúc văn uống có thể được thể hiện là ______.

A. vui nhộn B. giận dữ

C. đáng ngờ D. ngưỡng mộ


AFTER YOU READ

AFTER YOU READ

Fill each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage.

(Điền vào chỗ trống của bài bác bắt tắt dưới đây với tự thích hợp từ bài đọc)

Twenty-five sầu (1)______ children have sầu the chance of learning how to (2)_______ and (3)_______ khổng lồ the (4)______ of a young teacher, Psi mê Thu Thuy.

Xem thêm: 50 Hình Nền One Piece Full Hd Đẹp Nhất, Xem Phim Vua Đảo Hải Tặc

Although her idea, at first, met with (5)_______ from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The teaching work in the special class is (6)_______.

For example, in a (7)______ lesson, the teacher has to lớn use her (8)______ and (9)_______to teach the children how khổng lồ add and subtract. The children are now (10)_______ and happy.

Lời giải chi tiết:

Twenty-five (1) disabled children have the chance of learning how lớn (2) read và (3) write thanks to lớn the (4) efforts of a young teacher, Pyêu thích Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the special class is (6) time-consuming.

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has lớn use her (8) arms và (9) fingers khổng lồ teach the children how to add and subtract. The children are now (10) proud & happy.

Tạm dịch:

Hai mươi lăm trẻ em khuyết tật có cơ hội học cách đọc với viết bởi vì hầu như nỗ lực cố gắng của một thầy giáo ttốt, Phạm Thu Thuý.

Mặc dù ý tưởng phát minh của cô ấy, lúc đầu, gặp đề nghị sự làm phản đối tự bố mẹ của những đứa trẻ tàn tật, những trẻ em sẽ tham gia lớp học tập của cô ấy về sau. Công bài toán trong lớp quan trọng đặc biệt tốn thời gian.

lấy một ví dụ, trong bài học kinh nghiệm Toán thù, cô giáo yêu cầu áp dụng cánh tay cùng ngón tay nhằm dạy dỗ cho trẻ nhỏ giải pháp cùng cùng trừ. Các em bây chừ khôn cùng tự hào với niềm hạnh phúc.

Loigiaituyệt.com


BEFORE YOU READ

BEFORE YOU READ 

a. Make a danh mục or the activities you bởi vì every day. Then ask your partner which ones he/she thinks would be difficult for blind và deaf people. 

(Lập danh sách phần đông hoạt động em có tác dụng mỗi ngày. Sau đó hỏi một bạn thuộc học những họat rượu cồn như thế nào bạn ấy nghĩ vẫn khó khăn cho những người mù cùng điếc.)

 

b. Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm bài toán với cùng một chúng ta cùng học tập. Nhìn vào bảng mẫu mã từ bỏ Braille. Sau đó vấn đáp nhắn theo sau.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a. 

In the morningIn the afternoon In the evening

brush my teeth

vày exercise

take a bath

have sầu breakfast

take a nap

do my homework & exercise

play sports with friends 

go to lớn school 

watch TV, about half an hour

learn lessons/vì exercises

go to bed, at about 10:30.

Hội thoại:

A. Which activities vị you think may be difficult for blind và deaf people?

B. I think playing sports, watching TV và going to lớn school by themselves are difficult for these people. And we can say these activities are impossible for them.

Tạm dịch:

Vào buổi sángVào buổi chiều Vào buổi tối

tấn công răng

bè cánh dục

rửa mặt

ăn uống sáng

ngủ một giấc

có tác dụng bài tập về nhà

chơi thể dục thể thao với các bạn bè 

mang lại trường

coi TV, khoảng nửa tiếng

học tập bài/có tác dụng bài tập

đi ngủ, khoảng chừng 10:30

Cuộc hội thoại:

A. quý khách suy nghĩ vận động như thế nào rất có thể tạo trở ngại cho tất cả những người mù và fan điếc?

B. Tôi nghĩ về nghịch thể thao, coi TV cùng tới trường là rất khó cho tất cả những người này. Và chúng ta cũng có thể nói phần đa hoạt động này là cấp thiết so với chúng ta.

b.

a. we b. are c. the d. world

Tạm dịch:

a. chúng tôi b. là c. (mạo từ) d. cụ giới


WHILE YOU READ

WHILE YOU READ 

Read the passage and then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn tiếp nối làm bài tập theo sau.)

Clichồng tại trên đây để nghe:

 


A TEACHER IN A SPECIAL CLASS

Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different from other classes. The twenty-five children, who are learning how khổng lồ read & write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb & others mentally retarded. Most of the children come from large & poor families, which prevents them from having proper schooling.

At first, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. They used to lớn believe that their children could not learn anything at all. In the first week, only five children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts lớn help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-consuming the work is. During a maths lesson, she raised both arms & opened up her fingers one by one until all ten stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to lớn add và subtract. The children have every reason to be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.


Tạm dịch bài:

GIÁO VIÊN Ở MỘT LỚPhường HỌC ĐẶC BIỆT

Nhỏng những cô giáo khác, Phạm Thu Tbỏ yêu nghề dạy học tập. Tuy nhiên lớp của cô khác hoàn toàn những lớp khác. Hai mươi lăm học sinh đã học gọi cùng viết trong lớp là tphải chăng khuyết tật. Một số em bị câm, một số trong những em bị điếc cùng những em không giống chậm trễ cải cách và phát triển trí tuệ. Hầu không còn, gia đình những em là đông đảo gia đình bần hàn khiến cho các em cấp thiết học hành cho tới chỗ cho tới vùng.

Thoạt đầu bố chị em những em siêu bội phản đối câu hỏi mang lại bé đi học. Họ vẫn tin là con họ cần thiết học tập được điều gì. Trong tuần lễ thứ nhất chỉ có năm em tới trường. Dần dần đàn tthấp đi học đông rộng. Cha bà bầu bọn chúng nhận thấy rằng cô giáo trẻ đã khôn xiết nỗ lực sẽ giúp trẻ nhỏ nghèo.

Nhìn cô Tdiệt đứng lớp, tín đồ ta có thể thấy được các bước của cô ý tốn các thời gian nỗ lực làm sao. Trong giờ đồng hồ học Toán thù, cô gửi cả hai cánh tay ra, giơ lên từng ngón một cho tới Lúc đủ cả mười ngón. Sau kia cô cụp từng ngón tay lại. Cô tiếp tục làm như vậy cho tới khi đàn tphải chăng nhận ra rằng chúng đang học tập được biện pháp cùng trừ. Bọn tphải chăng bao gồm lý do để tự hào về cố gắng cùa bản thân. Các em biết rằng một trái đất đã mở ra cho những em.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Văn Hay Nhất Về Mẹ Làm Lay Động Trái Tim Người Đọc


Task 1

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.


Chuyên mục: