Tích vô hướng của hai vectơ lớp 10

  -  
*
Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 1 trang 42 SGK Hình học 10. Khi làm sao thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?...

Bạn đang xem: Tích vô hướng của hai vectơ lớp 10


*
Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10. Trên phương diện phẳng tọa độ Oxy cho bố điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2)...


*
Bài 1 trang 45 sgk hình học 10

Giải bài xích 1 trang 45 SGK Hình học 10. Cho tam giác vuông cân ABC gồm AB = AC = a.

Xem thêm: Suốt Đời Phấn Đấu Cần, Kiệm, Liêm, Chí Công Vô Tư Là Gì, Gdcd 9 Bài 1: Chí Công Vô Tư


*
Bài 2 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 2 trang 45 SGK Hình học tập 10. Cho tía điểm O, A, B thẳng mặt hàng biết OA = a, OB = b


*
Bài 3 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 3 trang 45 SGK Hình học 10. Cho nửa đường tròn trọng tâm O có 2 lần bán kính AB = 2R. Gọi M với N là nhị điểm ở trong nửa đường tròn làm sao cho nhì dây cung AM cùng BN giảm nhau tai I.


*
Bài 4 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài 4 trang 45 SGK Hình học tập 10. Trên khía cạnh phẳng Oxy...

Xem thêm: Sau Because Of Là Gì - Unit 10: Cách Dùng Because Và Because Of


*
Bài 5 trang 45 sgk hình học tập 10

Giải bài 5 trang 46 SGK Hình học tập 10. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc thân nhì vectơ


*
Bài 6 trang 46 sgk hình học tập 10

Giải bài 6 trang 46 SGK Hình học tập 10. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy mang lại tứ điểm


*
Bài 7 trang 46 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 7 trang 46 SGK Hình học tập 10. Trên phương diện phẳng Oxy...