Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

     

Các tỉ số lượng giác của góc nhọn (alpha ) (hình vẽ) được khái niệm như sau:

*

(sin alpha = dfracABBC;cos altrộn = dfracACBC;)

( ung altrộn = dfracABAC;cot alpha = dfracACAB).

Bạn đang xem: Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông


Tính chất 1:

+ Nếu nhị góc phú nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc cơ.

Tức là: Cho nhị góc (alpha ,eta ) gồm (altrộn + eta = 90^0)

lúc đó:

(sin alpha = cos eta ;cos alpha = sin eta ;) ( ung alpha = cot eta ;cot altrộn = an eta ).

Xem thêm: 200+ Từ Vựng Topik 2 - Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Ôn Thi Topik Tốt Nhất


Tính hóa học 2:

+ Nếu nhì góc nhọn (alpha ) và (eta ) gồm (sin altrộn = sin eta ) hoặc (cos alpha = cos eta ) thì (altrộn = eta )


Tính chất 3:

+ Nếu (alpha ) là 1 trong góc nhọn bất kỳ thì

(0 0;cot altrộn > 0)

(sin ^2altrộn + cos ^2altrộn = 1;) ( an alpha .cot alpha = 1)

$chảy alpha = dfracsin alpha cos alpha ;cot altrộn = dfraccos altrộn sin alpha ;$

$1 + an ^2alpha = dfrac1cos ^2altrộn ;1 + cot ^2altrộn = dfrac1sin ^2altrộn $


*

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính tỉ con số giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương thơm pháp:

Sử dụng những tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng vào tam giác vuông để tính toán các nguyên tố quan trọng.

Dạng 2: So sánh các tỉ số lượng giác thân những góc

Pmùi hương pháp:

Bước 1: Đưa những tỉ con số giác về cùng một số loại (áp dụng đặc điểm "Nếu nhì góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc cơ, tang góc này bằng côtang góc kia")

Bước 2: Với góc nhọn (alpha ,,eta ) ta có: $sin alpha eta ;$

$chảy altrộn eta $.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh (24 Mẫu)

Dạng 3: Rút ít gọn gàng, tính giá trị biểu thức lượng giác

Phương thơm pháp:

Ta thường sử dụng các loài kiến thức

+ Nếu (altrộn ) là một trong những góc nhọn ngẫu nhiên thì

(0 0;cot alpha > 0) , (sin ^2alpha + cos ^2alpha = 1; an alpha .cot alpha = 1)

$ ã altrộn = dfracsin altrộn cos altrộn ;cot alpha = dfraccos altrộn sin alpha ;$

$1 + ã ^2altrộn = dfrac1cos ^2altrộn ;1 + cot ^2altrộn = dfrac1sin ^2alpha $

+ Nếu nhị góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bởi côtang góc tê.


Chuyên mục: