Thực hành mạng máy tính

     

4. Right (+ Forward –> nctoan.vn) / New Host A or AAAA / Name = ‘www‘, IP. = ‘192.168.1.10

5. Right (Reverse) / New zones / IPv4 / ID = ‘192.168.1

6. +Reverse -> 1.168.192 in-addr / Right (Blank – Space) / New Pointer / Host = ‘10‘ / Browse

7. AT / IIS / Right (Sites) / Add Website / Name = ‘nctoan‘, Path = ‘C:inetpub ctoan‘, Host name = ‘http://www.nctoan.vn

4. Tạo những đơn vị tổ chức

– Ad Tools / Users và Computers / New / Organizational Unit

5. Đặt passwork đối kháng giản

– Ad Tools / Group Policy Management / — Forest / Domain / ctuX.edu.vn / Right (Default Domain) / Edit

– Computer Configuration / Pilicies / Windows Settings / Security Setting / Account Policy / Password Policy –> 0 0 1 0 Dis Dis

– cmd / gpupdate/force

6.

Bạn đang xem: Thực hành mạng máy tínhXem thêm: Tập Làm Văn Tả Con Chó (20 Mẫu), Bài Văn Tả Con Chó

Tạo tài khoản người dùng trong OU

– Ad Tools / Users & Computers / chọn OU –> New / User

7. Gán điều khiển (Nâng cung cấp quyền – Delegating Control)

Right (OU buộc phải chọn) / Delegate Control / Next / Add / Finish

8. Tạo nhóm tín đồ dùng

– Tương từ OU và User, lựa chọn New Group

– Local (viên bộ), Domain Local (toàn bộ miền), Global (toàn cục), Universal (phổ phát)

Double (Group) / Member / Add

9. Tạo quota

File Services Resource: Roles / Add Role / File Service / Next … / File Service Resource Manager / Next / Install

– Tạo tlỗi mục C:TempXX

Mở : Role (Mngơi nghỉ rộng lớn +) / File Services / Share & Storage / File Server Resource Manager / Quota Managerment / Right (Quota) / Create Quota / Browse

– Define custom quota properties / Custom properties

– Label / Limit / OK / Create

10. Không được cho phép chnghiền đuôi *.txt

– Tương từ … File Server Resource Manager /File Sreen Management / Right (File Group) / Create FG

– Nhập name = File txt, inlcude = *.txt / Add / OK

Right (File Screen) / Create FS / Browse …/ Define custom file screen properties / Custom Properties

SETTING : File Group lựa chọn “File txt” / OK / Trsinh sống về Create / Chọn Save sầu the custom file sreen without creating a template / OK.

11. Share thỏng mục

Right (TempXX) / Properties / Sharing / Advanced Sharing / Chọn Share this folder / Permission / Add /Full Coltrol.

Xem thêm: Trò Chơi Fairy Tail Hội Pháp Sư ) Và Mọi Thông Tin Trước Ngày Ra Mắt

12. Lọc sự kiện

– Ad Tools / Event Viewer / Windows Log / System / Right / Filter Current Log.

13. Bật cơ chế kiểm toán

– Ad Tools / Local Security Policy / Security Settings / Local Pilicies / Audit Pilicy


Chuyên mục: