Thể tích lăng trụ lục giác đều

     

Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều phải có độ cao với độ dài cạnh lòng theo thứ tự là (15 mcm) và (5 mcm). Người ta xếp cây nến trên vào vào một hộp tất cả hình trạng vỏ hộp chữ nhật sao cho cây nến ở khkhông nhiều trong hộp ( bao gồm lòng xúc tiếp nlỗi hình vẽ). Thể tích của chiếc hộp kia bằng.

Bạn đang xem: Thể tích lăng trụ lục giác đềuPhương thơm pháp giải

Tính diện tích lòng hộp (S_ABCD) rồi áp dụng công thức tính thể tích khối lăng trụ (V = Sh) với (S) là diện tích lòng, (h) là chiều cao.


*

Ta gồm (AB = SP. = 2MN = 10cm).

(AD = MR = 2.sqrt 5^2 - left( dfrac52 ight)^2 = 5sqrt 3 )

( Rightarrow S_ABCD = AB.AD = 50sqrt 3 ,,cm^2).

$V = S_ABCD.h = 50sqrt 3 .15 = 750sqrt 3 ,cm^3$.

Đáp án phải lựa chọn là: d


*

Một số em hoàn toàn có thể đang lựa chọn nhầm lời giải A do suy nghĩ (ABCD) là hình vuông là sai.


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho khối hận chóp (S.ABC) bao gồm đáy (ABC) là tam giác đều cạnh (a), (SA ot left( ABC ight)) cùng (SA = a). Tính thể tích khối hận chóp (S.ABC).


Cho hình chóp (S.ABC) gồm lòng (ABC) là tam giác vuông trên (C,)(AB = asqrt 5 ,)(AC = a.) Cạnh mặt (SA = 3a) cùng vuông góc cùng với khía cạnh phẳng đáy. Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng


Cho hình chóp (S.ABC) có lòng là tam giác đông đảo cạnh (2a) với thể tích bởi (a^3). Tính chiều cao (h) của hình chóp vẫn mang đến.

Xem thêm: Việc Làm - Làm Việc Tại Nhà Cho Các Bà Mẹ


Cho tứ đọng diện (ABCD) hoàn toàn có thể tích bởi $12$ và (G) là giữa trung tâm tam giác (BCD). Tính thể tích (V) của khối chóp (A.GBC).


Cho tứ đọng diện (ABCD) bao gồm (AD = 14,BC = 6). Gọi (M,N) theo thứ tự là trung điểm của các cạnh (AC,BD) với (MN = 8). Gọi (altrộn ) là góc thân hai tuyến đường thẳng (BC) và (MN). Tính (sin alpha ).


Cho hình chóp tđọng giác $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, (SA ot (ABCD)) và (SA = asqrt 6 ). Thể tích của kăn năn chóp $S.ABCD$ bằng


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh $a$, (SD = dfracasqrt 17 2), hình chiếu vuông góc $H$ của $S$ lên phương diện $left( ABCD ight)$ là trung điểm của đoạn $AB$. Tính độ cao của khối hận chóp $H.SBD$ theo $a$.


Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thoi trọng điểm $O$, $AB = a$, $widehat BAD = 60^circ $, $SO ot left( ABCD ight)$ cùng mặt phẳng $left( SCD ight)$ tạo thành với dưới đáy một góc $60^circ $. Tính thể tích kăn năn chóp $S.ABCD$


Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD). Gọi (V) là thể tích khối hận chóp (S.ABCD). Lấy điểm (A") trên cạnh (SA)làm sao để cho (SA = 4SA"). Mặt phẳng qua (A") với tuy vậy song với lòng của hình chóp cắt các cạnh (SB), (SC), (SD) thứu tự tại những điểm (B"), (C"), (D"). Thể tích khối chóp (S.A"B"C"D")bằng:


Cho hình chóp (S.ABCD) gồm lòng (ABCD) là hình vuông vắn. Nếu khối hận chóp có chiều cao bởi (asqrt 3 ) và thể tích là (3a^3sqrt 3 ) thì cạnh đáy bao gồm độ nhiều năm là:


Cho một cây nến hình lăng trụ lục giác đều phải có chiều cao với độ dài cạnh lòng theo thứ tự là (15 mcm) và (5 mcm). Người ta xếp cây nến bên trên vào vào một vỏ hộp có mẫu thiết kế hộp chữ nhật sao để cho cây nến ở khít vào vỏ hộp ( có lòng xúc tiếp nlỗi hình vẽ). Thể tích của mẫu vỏ hộp đó bởi.Cho lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") gồm lòng (ABC) là các cạnh (AB = 2asqrt 2 ). Biết (AC" = 8a) cùng tạo cùng với dưới mặt đáy một góc (45^0). Thể tích kăn năn đa diện (ABCC"B") bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có thể tích bởi (V). Các điểm (M), (N), (P) lần lượt trực thuộc những cạnh $AA"$, $BB"$, $CC"$ làm sao cho $dfracAMAA" = dfrac12$, $dfracBNBB" = dfracCPCC" = dfrac23$. Thể tích kăn năn nhiều diện (ABC.MNP) bằng


*

Cho tứ đọng diện rất nhiều (ABCD) gồm cạnh bằng $3.$ hotline (M,,N) lần lượt là trung điểm những cạnh (AD,,BD.) Lấy điểm không thay đổi (P) bên trên cạnh (AB) (không giống (A,,B)). Thể tích kân hận chóp (P..MNC) bằng


Cho khối chóp (S.ABCD) rất có thể tích bằng (16). điện thoại tư vấn (M), (N), (P), (Q) theo lần lượt là trung điểm của (SA), (SB), (SC), (SD). Tính thể tích kăn năn chóp (S.MNPQ).


Cho hình chóp (S.ABC) bao gồm lòng (ABC) là tam giác vuông cân nặng, (AB = AC = a), (SC ot left( ABC ight)) với (SC = a). Mặt phẳng qua (C), vuông góc với (SB) cắt (SA,SB) lần lượt trên (E) cùng (F). Tính thể tích khối hận chóp (S.CEF).


Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm lòng là hình vuông vắn cạnh $a$, nhị khía cạnh phẳng (left( SAB ight)) và (left( SAD ight)) thuộc vuông góc cùng với đáy, biết (SC = asqrt 3 ). call (M,)(N,)(P,)(Q) theo thứ tự là trung điểm của (SB,)(SD,)(CD,)(BC). Tính thể tích của kân hận chóp (A.MNPQ).

Xem thêm: Bộ Giải Pháp Dễ Học Cho Lập Trình Winform Giúp Bạn Làm Đề Tài


Một lăng trụ đứng tam giác tất cả các cạnh đáy là $11,cm$, $12,cm$, $13,cm$ và ăn diện tích bao quanh bằng $144,cm^2$. Thể tích của khối lăng trụ kia là:


Giấy phép hỗ trợ hình thức dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức cùng Truyền thông.


Chuyên mục: