The president expressed his deep sorrow over the bombing

     
*

*

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: The president expressed his deep sorrow over the bombing

Question 15: The President expressed his deep ______ over the bombing deaths.


*
Nhóm học tập facebook miễn giá thành cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo bất kỳ tại sucmanhngoibut.com.vn. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online bên trên ứng dụng VietJaông xã. Tải ngay!


Đáp án B

Kiến thức về tự vựng

A. grief /gri:f/ = B. sorrow /’sɒroʊ/ = C. sadness /’sædnis/: nỗi buồn

Sorrow + at/for/over: sự cực khổ, sự bi lụy phiền; nỗi đau buồn (vì chưng mất mát…)

Đáp án B

Tạm dịch: Ngài tổng thống phân bua nỗi ai oán thâm thúy về những người dân bị tiêu diệt vào vụ ném bom.


LUYỆN TẬPhường PHẢN XẠ NHANH, CHÍNH XÁC BT LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


100 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬPhường NGỮ PHÁPhường. TIẾNG ANH THẦN THÁNH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH


Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 28 to 35.

Xem thêm: Cát Tuyến Của Đường Tròn - Hướng Dẫn Giải Bài Tập Về

Do you feel like your teenager is spending most of the day glued to a phone screen? You"re not too far off. A new survey from the Pew Research Center reveals the surprising ways that technology intersects with teen friendships — and the results show that 57 percent of teens have sầu made at least one new frikết thúc online. Even more surprisingly, only đôi mươi percent of those digital friends ever meet in person.

While teens bởi connect with their friends face-to-face outside of school, they spend 55 percent of their day texting with friends, & only 25 percent of teens are spending actual time with their friends on a daily basis (outside of school hallways). These new forms of communication are key in maintaining friendships day-to-day — 27 percent of teens instant message their friends every day, 23 percent connect through social media every day, & 7 percent even video clip chat daily. Text messaging remains the main form of communication — almost half of survey respondents say it"s their chosen method of communication with their closest frikết thúc.

While girls are more likely to lớn text with their close friends, boys are meeting new friends (and maintaining friendships) in the gaming world-89 percent play with friends they know, và 54 percent play with online-only friends. Whether they"re cchiến bại with their teammates or not, online garners say that playing makes them feel "more connected" to lớn friends they know, or garners they"ve never met.

Xem thêm: Những Tấm Gương Về Lòng Hiếu Thảo, Cô Nuôi Nguyễn Thị Thanh Thúy

When making new friends, social media has also become a major part of the teenage identity-62 percent of teens are quichồng khổng lồ chia sẻ their social truyền thông media usernames when connecting with a new frikết thúc (although 80 percent still consider their phone number the best method of contact). Despite the negative sầu consequences-21 percent of teenage users feel worse about their lives because of posts they see on social truyền thông — teens also have sầu found tư vấn & connection through various platforms. In fact, 68 percent of teens received tư vấn during a challenging time in their lives via social media platforms.

Just as giải pháp công nghệ has become a gateway for new friendships, or a channel lớn stay connected with current friends, it can also make a friendship breakup more public. The study reveals that girls are more likely lớn block or unfriend former allies, và 68 percent of all teenage users report experiencing "drama amuốn their friends on social truyền thông media."


Chuyên mục: