Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ Toán 7

  -  
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Tân oán 7 Tập 1. Vì sao những số 0,6 ; -1,25;
Bạn đang xem: Tập hợp q các số hữu tỉ toán 7

*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán thù 7 Tập 1. Số ngulặng a bao gồm là số hữu tỉ không? Vì sao?


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Tân oán 7 Tập 1. Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 bên trên trục số.


*
Trả lời thắc mắc 4 Bài 1 trang 6 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. So sánh nhì phân số


*
Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Tân oán 7 Tập 1. Trong những số hữu tỉ sau,


*
Bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 1 trang 7 SGK Toán thù 7 tập 1. Điền kí hiệu phù hợp vào ô vuông
Xem thêm: Những Câu Nói Chia Tay Bằng Tiếng Anh Buồn Nhất Trong Tình Yêu

*
Bài 2 trang 7 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài bác 2 trang 7 SGK Toán thù 7 tập 1. Trong những phân số sau, mọi phân số như thế nào trình diễn số hữu tỉ


*
Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 3 trang 8 SGK Tân oán 7 tập 1. So sánh những số hữu tỉ


*
Bài 4 trang 8 sgk toán thù 7 tập 1

Giải bài 4 trang 8 SGK Tân oán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 Lúc a, b thuộc vết cùng lúc a, b khác dấu


*
Bài 5 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Giải bài bác 5 trang 8 SGK Toán thù 7 tập 1. Hãy chứng minh rằng
Xem thêm: Xem Phim Thiên Thần Biết Yêu Vietsub + Thuyết Minh, Thiên Thần Biết Yêu

*
Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7


*
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 7