Trường học toán pitago

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trường học toán pitago

*

*

gọi số đề xuất tra cứu là A. (A là hòa hợp số có 12 ước)

Đặt A = ax.by= centimet.dn.ep(a, b, c, d, e∉0; 1 vì khi đó A đã không hẳn là vừa lòng số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

=> Số ước của A bao gồm dạng (x + 1).(y + 1) = 1.12 = 2.6 = 3.4 hoặc (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3

Xét từng trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 và y = 11 => A = a0.b11= 1.b11= b11

.Để A nhỏ dại độc nhất thì b = 2 ,thời điểm kia A = 211= 2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 với y = 5 => A = a1.b5= a.b5. Để A bé dại tuyệt nhất thì b = 2 cùng a = 3, lúc kia A = 31.25= 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3. Để A nhỏ tuổi tốt nhất thì a = 3và b = 2

, lúc kia A = 32.23= 72

TH4: Với (m + 1).(n + 1).(p + 1) = 2.2.3 suy ra m= 1; n= 1 cùng p = 2 => A = c2.d2.e3..Để A nhỏ độc nhất vô nhị thì c = 2 ; a = 3 cùng b = 5 => A = 22.3.5= 60

Trong các ngôi trường phù hợp trên, ta lựa chọn A nhỏđộc nhất.Vậy A = 60


Đúng 0
Bình luận (0)
*

a=60 nha

t jup mk vs


Đúng 0
Bình luận (0)

A = 60

Đáp số: 60


Đúng 0
Bình luận (0)

call số nên tra cứu là A. (A là đúng theo số gồm 12 ước)

Đặt A = ax.by=cm.dn.ep∉(a, b, c, d, e∉0; 1 do lúc ấy A đang chưa phải là đúng theo số)

Mà 12 = 1.12 = 2.6 = 3.4 = 2.2.3

Xét từng ngôi trường hợp:

TH1: Với (x + 1).(y + 1) = 1.12 suy ra x = 0 với y = 11 => A = a0.b11=1.b11=b11

.Để A nhỏ dại độc nhất thì b = 2 ,thời gian kia A = 211=2048

TH2: Với (x + 1).(y + 1) = 2.6 suy ra x = 1 và y = 5 => A = a1.b5=a.b5. Để A nhỏ tuổi duy nhất thì b = 2 với a = 3, thời gian kia A = 31.25= 96

TH3: Với (x + 1).(y + 1) = 3.4 suy ra x = 2 và y = 3 => A = a2.b3.Để A nhỏ độc nhất vô nhị thì a = 3 với b = 2,dịp đó A = 32.3.5 = 60

Trong những ngôi trường đúng theo bên trên, ta chọn Abé dại tuyệt nhất . Vậy A=60

CAO THỦ ĐÂY CẦN GÌ LIÊN HỆ


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự như

Số thoải mái và tự nhiên bé dại duy nhất bao gồm đúng 12 ước số là....


Lớp 6 Tân oán
1
0

số thoải mái và tự nhiên bé dại độc nhất có đúng 12 ước số là


Lớp 6 Toán thù
0
0

số thoải mái và tự nhiên bé dại độc nhất tất cả đúng 12 ước số là


Lớp 6 Toán thù
1


Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 1 Hình Học 10 Chương 1 (Vectơ) Trường Thpt Hai Bà Trưng

0

Số tự nhiên bé dại nhất tất cả đúng 12 ước là ?


Lớp 6 Toán
15
0

số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi độc nhất bao gồm đúng 12 ước là ......


Lớp 6 Tân oán
0
0

số thoải mái và tự nhiên nhỏ nhất tất cả đúng 12 ước là


Lớp 6 Toán
2
0

Số thoải mái và tự nhiên nhỏ tốt nhất tất cả đúng 12 ước là ...


Lớp 6 Tân oán
2
0

Số tự nhiên nhỏ dại độc nhất vô nhị tất cả đúng12 ước số là bao nhiêu?


Lớp 6 Toán
0
0

Số tự nhiên và thoải mái nhỏ tuổi duy nhất gồm đúng 12 ước nguyên dương là ?


Lớp 6 Toán thù
2
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...


Xem thêm: Giáo Án Bật Xa 35Cm (4 - Phát Triển Thể Chất Bật Xa 35Cm

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HNChuyên mục: