Số 0 Trong Phép Trừ

  -  

- Biết thực hiện phxay trừ tất cả số $f0$ với thạo phép trừ các số trong phạm vi sẽ học tập.

Bạn đang xem: Số 0 trong phép trừ

*

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính.

Xem thêm: Liên Minh Châu Âu Tiết 2 - Địa Lý 11 Bài 7: Liên Minh Châu Âu: Eu

+) Phép trừ nhị số bằng nhau gồm kết quả là (0)

+) Một số trừ đi (0) thì bởi bao gồm số đó.

Xem thêm: Xem Miễn Phí 65 Bộ Phim Của Vua Hề Charlie Chaplin, Charlie Chaplin

Ví dụ: (5 - 5 = 0)

(5 - 0 = 5)

Dạng 2: So sánh

- Thực hiện tại phxay tính nhì vế

- So sánh và điền vệt thích hợp vào ô trống.


Ví dụ: Điền dấu phù hợp vào ô trống: (5 - 2 - 1,,...,,3 + 1)

Giải:

(eginarrayl5 - 2 - 1,,
Mục lục - Toán 1
CHƯƠNG 1: CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC
Bài 1: đa phần rộng, thấp hơn.
Bài 2: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác.
Bài 3: Các tiên phong hàng đầu, 2, 3
Bài 4: Các hàng đầu, 2, 3, 4, 5.
Bài 5: Bé rộng. Lớn hơn. Bằng. Dấu ; =
Bài 6: Số 6
Bài 7: Số 7
Bài 8: Số 8
Bài 9: Số 9
Bài 10: Số 0
Bài 11: Số 10
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG, PHÉP.. TRỪ TRONG PHẠM VI 10
Bài 1: Phxay cùng vào phạm vi 3
Bài 2: Phxay cộng trong phạm vi 4
Bài 3: Phép cộng vào phạm vi 5
Bài 4: Số 0 trong phxay cộng
Bài 5: Phxay trừ vào phạm vi 3
Bài 6: Phép trừ vào phạm vi 4
Bài 7: Phnghiền trừ vào phạm vi 5
Bài 8: Số 0 trong phép trừ
Bài 9: Phnghiền cùng trong phạm vi 6
Bài 10: Phxay trừ các số vào phạm vi 6
Bài 11: Phnghiền cùng trong phạm vi 7
Bài 12: Phxay trừ trong phạm vi 7
Bài 13: Phnghiền cộng trong phạm vi 8
Bài 14: Phép trừ trong phạm vi 8
Bài 15: Phnghiền cộng vào phạm vi 9
Bài 16: Phnghiền trừ vào phạm vi 9
Bài 17: Phép cùng vào phạm vi 10
Bài 18: Phnghiền trừ trong phạm vi 10
Bài 19: Bảng cộng và bảng trừ vào phạm vi 10
CHƯƠNG 3: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN
Bài 1: Điểm. Đoạn thẳng
Bài 2: Độ nhiều năm đoạn thẳng - Thực hành đo độ lâu năm đoạn thẳng
Bài 3: Một chục. Tia số
Bài 4: Mười một, mười nhị
Bài 5: Mười tía, mười tư, mười lăm
Bài 6: Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Bài 7: Hai mươi. Hai chục
Bài 8: Phnghiền cộng dạng 14 + 3
Bài 9: Phép trừ dạng 17 - 3
Bài 10: Phép trừ dạng 17 - 7
Bài 11: Bài toán thù bao gồm lời văn uống. Giải bài xích tân oán gồm lời văn uống
Bài 12: Xăng-ti-mét. Đo độ nhiều năm. Vẽ đoạn trực tiếp bao gồm độ nhiều năm đến trước.
Bài 13: Các số tròn chục
Bài 14: Cộng những số tròn chục
Bài 15: Trừ những số tròn chục
Bài 16: Điểm ở vào, điểm sinh sống bên cạnh của một hình.
Bài 17: Các số bao gồm nhì chữ số
Bài 18: So sánh những số gồm hai chữ số
Bài 19: Bảng những số từ là một đến 100
Bài 20: Giải tân oán gồm lời văn uống (tiếp theo)
CHƯƠNG 4: PHÉP CỘNG, PHÉP. TRỪ TRONG PHẠM VI 100. ĐO THỜI GIAN
Bài 1: Phép cùng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)
Bài 2: Phnghiền trừ trong phạm vi 100 (trừ ko nhớ)
Bài 3: Các ngày trong tuần lễ
Bài 4: Công, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100
Bài 5: Đồng hồ nước. Thời gian
Bài 6: Ôn tập: Các số mang lại 10
Bài 7: Ôn tập: Các số mang lại 100

*

Học tân oán trực tuyến đường, tìm kiếm kiếm tư liệu tân oán cùng chia sẻ kỹ năng và kiến thức toán học tập.


sucmanhngoibut.com.vn
Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi trên