Phương trình lượng giác cơ bản và cách giải

     
*
Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải thắc mắc 1 trang 18 SGK Đại số với Giải tích 11. Tìm một giá trị của x sao để cho 2sinx – 1 = 0....

Bạn đang xem: Phương trình lượng giác cơ bản và cách giải


*
Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Có quý hiếm làm sao của x thỏa mãn phương trình sinx = -2 không?...


*
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Giải các pmùi hương trình sau:...


*
Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số với Giải tích 11

Giải câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số với Giải tích 11. Giải những pmùi hương trình sau:...

Xem thêm: Chuyên Bán Hoàng Mai Huế Cây Hoàng Mai Vàng Trong Kinh Thành Huế


*
Câu hỏi 5 trang 24 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Giải thắc mắc 5 trang 24 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Giải những phương trình sau:...

Xem thêm: Những Mảnh Ghép Cuộc Đời - Những Mảnh Ghép Của Cuộc Sống: Thang Bậc Cuộc Đời


*
Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Giải câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải những phương thơm trình sau:...


*
Bài 1 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài xích 1 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Giải những phương thơm trình sau:


*
Bài 2 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11. Với đầy đủ quý hiếm làm sao của x thì quý hiếm của những hàm số y = sin3x và y = sin x bởi nhau?


*
Bài 3 trang 28 sgk giải tích 11

Giải bài 3 trang 28 SGK Đại số với Giải tích 11. Giải những phương trình sau:


*
Bài 4 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài xích 4 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11. Giải pmùi hương trình


*
Bài 5 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài xích 5 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Giải các phương trình sau:


*
Bài 6 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài 6 trang 29 SGK Đại số và Giải tích 11. Với hồ hết giá trị làm sao của x


*
Bài 7 trang 29 sgk giải tích 11

Giải bài xích 7 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11. Giải những phương trình sau:


Chuyên mục: