Phương pháp bảo toàn electron

     

Câu 1: Nung m gam bột Fe vào ôxi chiếm được 3 gam các thành phần hỗn hợp hóa học rắn X. Hoà rã không còn tất cả hổn hợp X bằng HNO3 dư, chiếm được 0,56 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử độc nhất. Giá trị m gam là:

A. 2,62. B. 2,32 . C. 2,22. D. 2,52.

Bạn đang xem: Phương pháp bảo toàn electron

*

Câu 2: Hoà tung trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe cùng Cu ( tỉ trọng mol 1:1) bởi HNO3 nhận được V lkhông nhiều hỗn hợp khí X bao gồm NO cùng NO2 (đktc) với hỗn hợp Y ( chỉ chứa 2 muối bột và axit dư). Tỉ kân hận của X so với H2 bằng 19. Giá trị V lkhông nhiều là:

A. 2,24 B. 3,36. C. 4,48. D. 5.60.

*

Câu 3: Cho m gam Al rã hoàn toàn hỗn hợp HNO3 lạnh dư thu được 1nửa lít (đktc) tất cả hổn hợp khí A gồm: N2, NO, N2O bao gồm tỉ lệ thành phần về số mol khớp ứng là 2:1:2. Giá trị m gam là:

A. 35,1. B. 18,9. C. 27,9. D. 26,1.

Xem thêm: Free Dos Là Hệ Điều Hành Gì, Xin Giúp E Về Hệ Điều Hành Free Dos

Câu 4: Để m gam bột Fe xung quanh bầu không khí 1 thời hạn chiếm được 11,8 gam các thành phần hỗn hợp những hóa học rắn FeO,Fe2O3 , Fe, Fe3O4 . Hoà tung hoàn toàn hỗnphù hợp đó bởi hỗn hợp HNO3 loãng thu được 2,24 lít khí NO nhất (đktc). Giá trị m gam là:

A. 9,52 gam. B. 9,94 gam. C. 8,96 gam. D. 8,12 gam.

Câu 5: Hoà tan trọn vẹn 43,2 gam kim loại Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng dư, toàn bộ khí NO nhận được rước ôxi hoá thành NO2 rồi sục vào nước tất cả cái oxi để chuyển không còn thành hỗn hợp HNO3 . V lít khí O2 đktc tmê say gia vào quy trình bên trên là:

A. 15,12 lkhông nhiều. B. 7,56 lít. C. 6,72 lít. D. 8,96 lkhông nhiều.

Xem thêm: 30 Mâm Cơm Gia Đình 50K Mà Đủ Món Ngon Lành: Đáp Án Cho Câu Hỏi Trưa Nay Ăn Gì?

các bài tập luyện trường đoản cú áp dụng

Bài 1:Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít hỗn hợp HNO3 bội phản ứng trọn vẹn thu được một,792 lít khí X (đktc) gồm N2 cùng NO2 bao gồm tỉ kân hận hơi đối với He bởi 9,25. Nồng độ mol của HNO3 trong dung dịch đầu là:

A. 0,28 M B. 1,4 MC. 1,7 M D. 1,2 M

Bài 2: Hoà tung trọn vẹn 1,08 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, thành phầm ứng chiếm được 0,336 lkhông nhiều khí X (thành phầm khử nhất sinh sống đktc). Côngthức phân tử của X là

A. NO B. N2O C. NO2 D.N2

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp sắt, Cu (tỉ trọng mol 1:1) bởi axit HNO3 , thu được V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí X (tất cả NO cùng NO2 ) với hỗn hợp Y (chỉ cất nhị muối hạt cùng axit dư). Tỉ kân hận của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 2,24 lít. B. 4,48 lkhông nhiều.C. 5,60 lít. D. 3,36 lít.

Bài 4: Nung 1,92 gam tất cả hổn hợp X tất cả sắt và S vào bình kín đáo không có bầu không khí, sau đó 1 thời gian được hóa học rắn Y. Hòa tung hết Y vào hỗn hợp HNO3 đặc, rét dư thu được hỗn hợp Z và V lkhông nhiều khí thoát ra(đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 được 5,825 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 3,136 lkhông nhiều. B. 4,704 lkhông nhiều.C. 1,568 lít. D. 1,344 lít

Bài 5: Hoà rã trọn vẹn tất cả hổn hợp 7,32 gam có 5,4 gam Ag và sót lại là Cu với dung dịch HNO3 thu đựơc hỗn hợp khí X gồm NO cùng NO2 bao gồm tỷ lệ số mol tương xứng là 2:3. Thể tích tất cả hổn hợp khí X nghỉ ngơi đktc là:


Chuyên mục: