Phân loại tài sản và nguồn vốn

  -  

Tài với nguồn vốn là hồ hết kỹ năng và kiến thức nhưng bạn đọc đề nghị nắm rõ lúc bắt đầu môn học tập nguyên tắc kế tân oán. Nhằm giúp đỡ bạn đọc thạo hơn về tài sản với nguồn chi phí, nguyên tắc kế toán thù đã chia sẻ với bạn đọc một số trong những bài bác tập dưới đây

các bài tập luyện phân nhiều loại gia sản cùng nguồn vốn

1.

Bạn đang xem: Phân loại tài sản và nguồn vốn

Các nguyên liệu, thiết bị liệu10.00012.Tiền mặt30.000
2.Hàng hóa100.00013.Phải thu khác5.000
3.Vay nthêm hạn70.00014.Phải trả cho người bán30.000
4.Công vậy, dụng cụ5.00015.Tiền gửi ngân hàngđôi mươi.000
5.Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển10.00016.Đầu bốn bệnh khoán ngắn hạn10.000
6.Nguồn vố đầu tư chi tiêu XDCB30.00017.Vay lâu năm hạn30.000
7.Tạm ứng4.00018.Thành phẩm90.000
8.Phải thu khách hàng hàng16.00019.Phải trả công nhân viên5.000
9.Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình300.000trăng tròn.Ngân sách chi tiêu SXKD dở dang50.000
10.Lợi nhuận chưa phân phối15.00021.Thuế với những khoản nên nộp NN10.000
11.Nguồn vốn gớm doanh470.00022.Thế chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn10.000
học tập kế toán23.Xây dựng đại lý dlàm việc dang20.000

Yêu cầu: Hãy phân loại gia tài, nguồn chi phí với xác định tổng số?

1.Nguyên đồ vật liệu114.00011Quỹ dự trữ tài chính17.000
2.Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển70.00012giá thành SXKD dsinh hoạt dang30.000
3.Tiền gửi ngân hàng60.00013Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình414.000
4.Công cố kỉnh, dụng cụ20.00014Nguồn vốn kiến tạo cơ bản47.000
5.Vay nđính thêm hạn35.00015Thuế với các khỏa bắt buộc nộp NN29.000
6.Tiền mặt10.00016Nguồn vốn ghê doanh319.000
7.

Xem thêm: Top 6 Cửa Hàng Họa Phẩm Tphcm, Top 11 Shop Bán Họa Cụ Tốt Nhất Tại Tp

Phải trả tín đồ bán65.00017Tạm ứng5.000
8.Thuế GTGT được khấu trừ5.00018Phải trả người công nhân viên18.000
9.Thành phẩm35.00019Lợi nhuận không phân phối15.000
10.Phải thu khách hàng30.00020Vay lâu năm hạn108.000

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn ngân sách với khẳng định tổng số?

*

1.Tài sản cố định hữu hình45.00010Phải thu khác2.000
2.Ngulặng thiết bị liệu6.00011Nguồn vốn tởm doanh50.000
3.Hàng hóa30.00012Quỹ chi tiêu phạt triển15.000
4.Công cầm, dụng cụ1.00013Nguồn vốn kiến tạo cơ bản6.000
5.Tiền mặt2.00014Quỹ khen thưởng phúc lợi5.500
6.Tiền gửi ngân hàng14.00015Lợi nhuận không phân phối10.000
7.Tạm ứng2.00016Phải trả khác12.000
8.Phải thu khách hàng hàng3.00017Vay ngắn thêm hạn9.000
9.Thành phẩm7.00018Phải trả người bán4.500

Yêu cầu: Phân nhiều loại gia sản và nguồn chi phí và khẳng định tổng số

1.Tài sản cố định và thắt chặt hữ hình60.000.0008.Phải trả cho tất cả những người bán5.000.000
2.Vay nhiều năm hạn20.000.0009.Phải thu của khách hàng hàng7.000.000
3.Các nguyên liệu cần có, vật liệu2 ngàn.00010.Nguồn vốn tởm doanh55.000.000
4.Thành Phẩm6.000.00011.Vay nthêm hạn3.000.000
5.Công chũm,dụng cụ2000.00012.Phải trả, buộc phải nộp khác1.000.000
6.Tiền phương diện.3.000.00013.Lợi nhuận chưa phân phốiX?
7.Tiền gửi ngân hàng10.000.000

Yêu cầu: Hãy phân nhiều loại tài sản với nguồn ngân sách, khẳng định X ? khóa đào tạo xuất nhập khẩu

Bài 5

Yêu cầu:

2. Tìm X

 Tiền mặt55.000Hàng hoá36.000
Tiền gởi ngân hàngXPhải trả cho người bán20.000
Nguim thiết bị liệu15.000Quỹ đầu tư phát triểnY
Các khoản bắt buộc nộp mang đến NN10.000Nguồn vốn đầu tư XDCB34.000
Nguồn vốn khiếp doanh80.000TSCĐ hữu hình128.000
Vay nthêm hạn22.000Lãi chưa phân phối28.000
1.Tiền mặttrăng tròn.000.0005Vay nthêm hạn40.000.000
2.Tiền gửi ngân hàng30.000.0006Phải trả tín đồ bán35.000.000
3.

Xem thêm: Bước Đầu Hướng Dẫn Luyện Khí Công (Khí Công Y Đạo Đỗ, Cách Luyện Khí Công Tại Nhà Chữa Bệnh

Thành phẩm60.000.0007Nguồn vốn ghê doanh160.000.000
4.Tài sản cố định hữu hình70.000.0008Ngulặng vật liệu55.000.000

Trong mon 12 bao gồm những nhiệm vụ kinh tế tài chính tạo ra sau: nhiệm vụ quản trị nhân sự

1.Chi tiền mặt gửi vào bank 10.000.000đ

2.Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người cung cấp 20.000.000đ

3.Cấp trên cấp cho doanh nghiệp một trong những gia tài cố định hữu hình nguyên giá chỉ 100.000.000đ

4.Chuyển chi phí gửi bank trả nợ vay mượn thời gian ngắn 25.000.000đ

Yêu cầu:

1.Phân một số loại tài sản cùng nguồn vốn của khách hàng ban sơ kỳ

2.Xác định sự đổi khác của gia tài với nguồn chi phí sau mỗi nhiệm vụ phát sinh

3.Phân một số loại gia tài và nguồn vốn của công ty dịp cuối kỳ

Trên đấy là các bài bác tập về phân một số loại gia sản và nguồn vốn để bạn đọc luyện tập thêm. Hy vọng bài viết bổ ích với chúng ta đọc