Một hỗn hợp x gồm 1 anken a và 1 ankin b

     

Một hỗn hợp X bao gồm một ankan A và 1 ankin B gồm cùng số ngulặng tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X cùng với 4,48 lít H2 để được hỗn hợp Y. Khi mang lại Y qua Pt nung rét đến bội nghịch ứng hoàn toàn thì chiếm được khí Z bao gồm tỉ khối hận đối với CO2 bởi 1. CTPT cùng số mol A, B vào các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh hoạt đkc)
Bạn đang xem: Một hỗn hợp x gồm 1 anken a và 1 ankin b

Phương thơm pháp giải

+) Phản ứng cộng hiđro hoàn toàn và chỉ còn thu được 1 khí Z => Z là ankan; ankin B cùng H2 ban sơ đầy đủ hết

+) MZ = 44 => Z là C3H8

+) nAnkin = một nửa.nH2


Lời giải của GV sucmanhngoibut.com.vn

Phản ứng cộng hiđro trọn vẹn còn chỉ thu được một khí Z => Z là ankan; ankin B và H2 thuở đầu các không còn

MZ = 44 => Z là C3H8 => ankan A là C3H8 và ankin B là C3H4

nH2 = 0,2 => nAnkin = 0,1

=> nankan = 0,3 – 0,1 = 0,2

Đáp án đề nghị chọn là: d


*
*
*
*
*
*
*
*

Lúc mang lại brom hóa trọn vẹn 0,3 mol tất cả hổn hợp tất cả một ankin và một anken cần toàn diện 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin trong tất cả hổn hợp là:


Hỗn vừa lòng X tất cả một ankan và một ankin. Cho tất cả hổn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích các thành phần hỗn hợp giảm đi một phần. Tính thể tích O2 (đktc) đề nghị dùng để đốt cháy không còn 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm 3 ankin đồng đẳng sau đó sang 1 lượng dư H2 (to lớn, Ni) nhằm phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn. Sau bội phản ứng thể tích thể tích khí H2 bớt 26,88 lkhông nhiều (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn thích hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 cùng H2 mang lại vào trong bình kín khoảng trống 8,96 lkhông nhiều (đktc) chứa bột Ni, nung rét bình một thời gian chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ kăn năn của X đối với Y là 0,75. Số mol H2 tđắm đuối gia bội phản ứng là:


Hỗn vừa lòng X gồm ankin B cùng H2 gồm tỉ kăn năn tương đối so với CH4 là 0,6. Nung X với Ni xúc tác để bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm tỉ kân hận hơi đối với CH4 là một. Cho Y qua hỗn hợp Br2 dư thì khối lượng bình đựng sẽ:


Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau đó 1 thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục các thành phần hỗn hợp Y lội nhàn hạ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì sót lại 0,448 lít tất cả hổn hợp khí Z (sinh hoạt đktc) gồm tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là


Hỗn phù hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 với 0,3 mol H2. Đun nóng cùng với Ni xúc tác một thời hạn nhận được hỗn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y thu được số gam CO2 và H2O lần lượt là:


Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả C2H2, C2H4, Và H2 cùng với xúc tác Ni mang đến bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp Y (bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 bằng 8). Đốt cháy trọn vẹn thuộc lượng hỗn hợp X bên trên, rồi cho sản phẩm cháy dung nạp hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa tạo thành thành là
Xem thêm: Những Bài Thơ Lục Bát Hay - Thơ Lục Bát 2 Câu Về Tình Yêu, Tình Bạn Hay Nhất

Hỗn vừa lòng X bao gồm C2H2 cùng H2 rước thuộc số mol. Lấy một lượng các thành phần hỗn hợp X đến đi qua hóa học xúc tác phù hợp, làm cho nóng được hỗn hợp Y bao gồm 4 chất. Dẫn Y qua lọ nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam và bay ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) tất cả tỉ kăn năn đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) đề nghị nhằm đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là


Hỗn đúng theo khí X có 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ kân hận đối với không khí là 1 trong. Nếu mang lại toàn bộ Y sục thủng thẳng vào hỗn hợp brom (dư) thì tất cả m gam brom tyêu thích gia bội nghịch ứng. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp khí A bao gồm 0,4 mol H2 với 0,2 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni chiếm được các thành phần hỗn hợp B tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khoản thời gian làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng brom tmê mệt gia phản nghịch ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn vừa lòng X có một ankan với một ankin có xác suất mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều tất cả hổn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy dung dịch mất color, khối lượng dung dịch tăng 1,6 gam với khí bay ra gồm tỷ kăn năn so với H2 là 12,5. Vậy công thức của các chất vào tất cả hổn hợp X là:


Một các thành phần hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A cùng 1 ankin B bao gồm cùng số ngulặng tử cacbon. Trộn 6,72 lít khí X với 4,48 lkhông nhiều H2 sẽ được các thành phần hỗn hợp Y. Lúc đến Y qua Pt nung nóng mang đến phản bội ứng trọn vẹn thì nhận được khí Z gồm tỉ khối hận so với CO2 bởi 1. CTPT và số mol A, B vào các thành phần hỗn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh hoạt đkc)


Hỗn vừa lòng ban sơ gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan và H2 với áp suất 4 atm. Đun lạnh bình với Ni xúc tác nhằm triển khai làm phản ứng cộng sau đó gửi bình về ánh sáng thuở đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất các thành phần hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ kân hận các thành phần hỗn hợp X và Y đối với H2 lần lượt là 24 và x. Giá trị của x là


Cho các thành phần hỗn hợp X có 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X trong bình bí mật, xúc tác Ni. Sau một thời hạn chiếm được 0,8 mol các thành phần hỗn hợp Y. Cho Y làm phản ứng vừa đủ cùng với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp E có x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung rét, sau một thời gian phản nghịch ứng thì nhận được 15,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí G (đktc). Dẫn toàn thể khí G lội chậm vào bình đựng dung dịch brom dư thấy bao gồm 80 gam brom phản nghịch ứng. Giá trị x và y lần lượt là


Trong một bình bí mật chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 với một ít bột Ni. Nung rét bình một thời hạn, thu được hỗn hợp khí X tất cả tỉ kăn năn đối với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3 mang lại phản bội ứng trọn vẹn, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y cùng 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng hoàn toản cùng với từng nào mol Br2 vào dung dịch?


Dẫn V lkhông nhiều (ở đktc) tất cả hổn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sđọng đựng bột niken nung rét, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch bội phản ứng toàn diện với 16 gam brom và sót lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng
Xem thêm: Top 30+ Phim Hay Ngôn Tình Trung Quốc Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua

Cho hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tính năng không còn cùng với hỗn hợp brom dư thì cân nặng brom phản ứng là 48 gam. Mặt không giống, nếu như cho 13,44 lít (sinh hoạt đktc) hỗn hợp khí X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 bao gồm vào X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon ngơi nghỉ thể khí, nhẹ hơn bầu không khí, mạch hlàm việc nhận được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư cho bội phản ứng hoàn toàn, thấy bao gồm 25,6 gam brom làm phản ứng. Giá trị của m là


Chuyên mục: