Lý Thuyết Điều Khiển Phi Tuyến

  -  
Author:Publisher:Edition/Format: Summary:
Doãn Phước Nguyễn; Thành Trung Hán; Xuân Minh Phan
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008.

Bạn đang xem: Lý thuyết điều khiển phi tuyến

*
Print book : Vietnamese : In lần thứ 3, có sửa đổi và bổ sungView all editions & formats

Giới thiệu phổ biến về hệ phi tuyến, các phương thơm pháp điều khiển phi tuyến khiếp điển và toàn bộ lý thuyết Lyapunov vào phân tích và tổng hợp hệ thống.
*

Please choose whether or not you want other users khổng lồ be able to lớn see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this thắng lợi...

Xem thêm: Xem Phim Thanh Vân Chí Tập 42 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd, Thanh Vân Chí Tập 42 Vietsub Tru Tiên Vtv2


Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Description: Responsibility:
Book
Doãn Phmong Nguyễn; Thành Trung Hán; Xuân Minc Phan
951324464
312 tr. ; 24 cm
Nguyễn Doãn Phcầu, Phan Xuân Minc, Hán Thành Trung.

Abstract:


Giới thiệu thông thường về hệ phi tuyến, các pmùi hương pháp điều khiển phi tuyến ghê điển và toàn bộ lý thuyết Lyapunov trong phân tích và tổng hợp hệ thống.

Xem thêm: Câu Chuyện Lý Tự Trọng Trang 9 Lớp 5, Soạn Bài Kể Chuyện Lý Tự Trọng Trang 9 Lớp 5
You may have sầu already requested this thành công. Please select Ok if you would lượt thích khổng lồ proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+951324464; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null &và ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //Điện thoại tư vấn the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var size = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My sucmanhngoibut.com.vn | My Lists | My Watchmenu | My nhận xét | My Tags | My Saved Searches
sucmanhngoibut.com.vn:Home | About | Help | Search

sucmanhngoibut.com.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››