LÀM VIỆC ĐỘC LẬP TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

phần lớn bên tuyển dụng hiện giờ thưởng thức ứng viên nên nộp CV bởi Tiếng Anh. Và bài toán thực hiện các từ vựng thế nào cho đúng, hợp lý luôn là vấn đề ứng viên quan tâmlúc trình bày CV.sucmanhngoibut.com.vn đã khối hệ thống lại mọi tự vựng hay xuất hiện vào CV, các bạn xem thêm nhé!

Apply position - Vị trí ứng tuyển

Apply for -ứng tuyển vào vị trí

- Personal Information - Thông tin cá nhân

Full Name - Họ và tên

Gender - Giới tính

Date of birth - Ngày sinh

Place of birth - Nơi sinh

Nationality - Quốc tịch

Religious - Tôn giáo

Identity Card No - Số CMND

Issued at - Cấp tại

Permanent address - Địa chỉ lâm thời trú

Current Address - Địa chỉ hiện tại

Phone number - Số năng lượng điện thoại

E-mail address - Địa chỉ email

Desired salary - Mức lương hy vọng muốn

*

- Educational background - Quá trình học tập tập

studied at/ attend - học tập tại trường

majored in - học tập chăm ngành

Skills - kĩ năng

Computer skills/ IT skills - tài năng tin học

Good at… - xuất sắc về

typing skills - kỹ năng đánh máy

Foreign language skills - kĩ năng nước ngoài ngữ

Communication Skills - kỹ năng giao tiếp

Team-working - tài năng làm việc nhóm

work independently - thao tác độc lập

work under high pressure - làm việc bên dưới áp lực cao

verbal communication skills - kĩ năng giao tiếp

problem-solving skill - năng lực xử lý vấn đề

- Courses -các khóa học

Attendance period - thời hạn tmê mẩn gia

Institution - trung tâm theo học

Pre-intermediate - sơ cấp

Intermidiate - trung cấp

Advanced - cao cấp

Qualifications - Bằng cấp

Certificate - chứng chỉ

GPA (Grade point average) - Điểm trung bình

Graduated - Tốt nghiệp

Internship -Thực tập sinh

- Experience - Kinch nghiệm

Undertake - Tiếp thừa nhận, đảm nhiệm

Work for -Làm việc đến ai, chủ thể nào

Proffessional -Chuyên ổn nghiệp

Believe in -Tin vào, lạc quan vào

extensive experience in… - kinh nghiệm tay nghề đầy đủ ở mảng…

professional in…- chuyên gia vào lĩnh vực….

Work History - Lịch sử có tác dụng việc

- Carrier Objectives - phương châm công việc

make a significant contributions to the development of the company - đem lại phần đa góp phần đáng kể vào sự cải tiến và phát triển của công ty