Kim loại cu phản ứng được với dung dịch

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Cho các dung dịch CuSO 4 , FeSO 4 , MgSO 4 , AgNO 3 và các sắt kẽm kim loại Cu, Fe, Mg, Ag. Theo em gần như cặp hóa học làm sao (kim loại cùng muối) phản nghịch ứng được với nhau ? Viết các phương trình hoá học tập.

Bạn đang xem: Kim loại cu phản ứng được với dung dịch


*

- Viết phương trình hoá học của làm phản ứng thân Mg cùng với những hỗn hợp CuSO 4 , FeSO 4 cùng AgNO 3 .

Mg + FeSO 4 → MgSO 4 + Fe

Mg + CuSO 4 → MgSO 4 + Cu

Mg + AgNO 3 → Mg NO 3 2 + Ag

- Viết phương thơm trình hoá học của phản bội ứng giữa Fe với các dung dịch CuSO 4 , AgNO 3

Fe + CuSO 4 → FeSO 4 + Cu

Fe + 2 AgNO 3 → sắt NO 3 2 + 2Ag

- Viết phương trình hoá học tập của phản ứng giữa Cu với dung dịch AgNO 3

Cu + AgNO 3 → Cu NO 3 2 + Ag


Cho hỗn hợp (Y) bao gồm 2,8 gam sắt cùng 0,81 gam Al vào 200ml dung dịch (C) đựng AgNO3 với Cu(NO3)2. Kết thúc phản nghịch ứng nhận được hỗn hợp (D) với 8,12 gam hóa học rắn (E) có cha kim loại. Cho (E) tính năng với hỗn hợp HCl dư, ta thu được 0,672 lít H2 (đktc). Tính độ đậm đặc mol/l AgNO3, Cu(NO3)2 trước lúc bội phản ứng.

*

*

*

*


Đáp án A.

Vì phản ứng thân Al cùng AgNO3 xảy ra trước cần sắt kẽm kim loại sau phản nghịch ứng yêu cầu bao gồm Ag, tiếp theo là CuSO4 tất cả làm phản ứng chế tạo ra thành Cu. Theo đưa thiết, tất cả bố sắt kẽm kim loại → kim loại thiết bị bố là sắt còn dư.

Ta có: nsắt = 2,8/5,6 = 0,05 (mol)

nAl = 0,81/27 = 0,03 (mol)

và = 0,672/22,4 = 0,03 (mol)

Phản ứng: Fedư + 2HCl → FeCl2 + H2

(mol) 0,03 0,03

→ Số mol sắt phản nghịch ứng cùng với muối: 0,05 – 0,03 = 0,02 (mol)

2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu

sắt + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Ta tất cả sự đàm phán electron nlỗi sau:

Al → Al3+ + 3e Fe → Fe2+ + 2e

0,03 0,09 (mol) 0,02 0,04 (mol)

Ag+ + 1e → Ag Cu2+ + 2e → Cu

x x x (mol) y 2y y (mol)

→ x + 2y = 0,09 + 0,04 = 0,13 (1) ; 108x + 64y + 56.0,03 = 8,12 (2)

Giải hệ pmùi hương trình (1) với (2), ta được x = 0,03; y = 0,05.

Vậy:

*


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho các dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 và dung dịch đựng (KNO3; H2SO4 loãng). Số dung dịch tính năng được cùng với sắt kẽm kim loại Cu sống ánh nắng mặt trời hay là:

A.2.

B.5.

C.3.

D.4.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Các trường thích hợp thoả mãn: FeCl3, HNO3 loãng, AgNO3, hỗn hợp chứa (KNO3; H2SO4 loãng).

ĐÁPhường ÁN D


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các dung dịch FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 vf dung dịch chứa (KNO3, H2SO4 loãng). Số dung dịch tác dụng được cùng với kim loại Cu làm việc ánh nắng mặt trời thường xuyên là

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Các dung dịc chức năng với Cu sinh sống nhiệt độ thường xuyên gồm: FeCl­3, HNO3 loãng, AgNO3 cùng hỗn hợp cất (KNO3, H2SO4 loãng):

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

3Cu + 8HNO3(loãng) → 3Cu(NO3)2 +2NO + 4H2O

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 +2Ag

Cu + dd(KNO3, H2SO4 loãng) : 3Cu + 8H+ + 2 N O 3 - → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Đáp án D.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các hỗn hợp FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 và dung dịch đựng (KNO3 ; H2SO4 loãng). Số hỗn hợp công dụng được cùng với sắt kẽm kim loại Cu nghỉ ngơi ánh sáng hay là

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

FeCl3,HNO3 loãng, AgNO3,

ĐÁPhường ÁN D


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho những hỗn hợp FeCl3, HCl, HNO3 loãng, AgNO3, ZnCl2 cùng dung dịch cất (KNO3; H2SO4 loãng). Số hỗn hợp chức năng được cùng với kim loại Cu sinh sống nhiệt độ hay là:

A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Các ngôi trường vừa lòng thoả mãn: FeCl3, HNO3 loãng, AgNO3, dung dịch chứa (KNO3; H2SO4 loãng).


Đúng 0

Bình luận (0)

Tiến hành các xem sét sau:

(a) Cho Cu vào hỗn hợp FeSO 4 .

(b) Sục Cl 2 vào dung dịch FeCl 2 .

(c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung lạnh.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO 4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO 3

(f) Đốt FeS 2 vào không khí.

Sau khi những làm phản ứng hoàn thành, số thí nghiệm thu được kim loại là:

A. 2.

B.

Xem thêm: Soạn Văn Bản Bàn Về Đọc Sách (Chi Tiết), Soạn Bài Bàn Về Đọc Sách

3.

C.4.

D.5.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho Cu vào dung dịch FeSO4.

(b) Sục Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(f) Đốt FeS2 vào bầu không khí.

Sau Khi những bội phản ứng kết thúc, số thí sát hoạch được sắt kẽm kim loại là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Cho những hỗn hợp sau: (1) AgNO3, (2) FeSO4, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) các thành phần hỗn hợp bao gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản nghịch ứng được cùng với Cu là

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn A.

Chất tính năng cùng với Cu là AgNO3, HNO3, FeCl3, các thành phần hỗn hợp bao gồm NaNO3 với HCl


Đúng 0

Bình luận (0)

Thực hiện nay các nghiên cứu sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3.

(b) Nung FeS2 vào không gian.

(c) Nhiệt phân KNO3.

(d) Nhiệt phân Cu(NO3)2.

(e) Cho Fe vào hỗn hợp CuSO4.

(g) Cho Zn vào hỗn hợp FeCl3 (dư).

(h) Điện phân dung dịch CuCl2.

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được sắt kẽm kim loại sau thời điểm các phản ứng kết thúc là

A. 4

B. 3

C. 5.

D. 2.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn B.

(a) 2AgNO3 → t ∘ 2Ag + 2NO2 + O2.

(b) 4FeS2 + 11O2 → t ∘ 2Fe2O3 + 8SO2.

(c) 2KNO3 → t ∘ 2KNO2 + O2.

Xem thêm: Nhân Bản Ngựa Hoang Mông Cổ Đầu Tiên Trên Thế Giới Động Vật: Bò Tót "Yêu" Bò Nhà

(d) 2Cu(NO3)2 → t ∘ 2CuO + 4NO2 + O2.

(h) CuCl2 → d p d d Cu + Cl2


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


sucmanhngoibut.com.vn


Chuyên mục: