Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý kế toán

     

các bài luyện tập nguyên tắc kế toán thù góp fan học sau thời điểm học kết thúc, khối hệ thống lại tổng thể kiến thức và kỹ năng lý thuyết vận dụng vào phần nghiệp vụ và các định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập nguyên lý kế toán

Hướng dẫn cụ thể bài xích tập Ngulặng lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế tân oán các nghiệp vụ phát sinh

1. Khách sản phẩm trả tiền mua sắm và chọn lựa chịu đựng từ kỳ trước bởi tiền phương diện 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi bank để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí đi lại bốc toá đơn vị chức năng chi không còn 2đôi mươi chi phí phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng chi phí gửi NH trả nợ bạn bán 30.000 cùng rút ít về quĩ chi phí mặt trăng tròn.000

Nợ TK 111: trăng tròn.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí phương diện trả lương mang đến CNV trăng tròn.000

Nợ TK 334: trăng tròn.000 Học kế tân oán chỗ nào tốt

Có TK 111: 20.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ bạn cung cấp đôi mươi.000

Nợ TK 331: trăng tròn.000

Có TK 311: đôi mươi.000

6. Dùng chi phí gửi NH trả vay mượn ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua vật liệu nhập kho giá bán thiết lập đôi mươi.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền bạn bán.

Nợ TK 152: đôi mươi.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số tạo ra kiểu những cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên liệu dùng đến cấp dưỡng sản phẩm 20.000, dùng cho làm chủ phân xưởng 2000.

Nợ TK 621: trăng tròn.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương buộc phải trả công nhân cung ứng sản phẩm 35.000, làm chủ phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo tỷ lệ nguyên tắc (biết rằng các khoản lương được xác minh Xác Suất giữa lương cơ bản và năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo fan lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho cấp dưỡng 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Ngân sách chi tiêu điện và nước mua ngoại trừ 2.100 (vẫn bao hàm 5% thuế GTGT) đang trả cho người phân phối bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết đưa chi phí

- Kết gửi chi phí sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: trăng tròn.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, hiểu được quý hiếm thành phđộ ẩm chế dsinh sống vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị thành phầm hoàn thành vào kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng phẳng phiu tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ tài chính vạc sinh

1. Xuất kho nguyên vật liệu sử dụng đến SXKD là 80.000, vào đó

Dùng mang đến SX SPhường A: 40.000Dùng cho SX SP.. B: 30.000Dùng đến cai quản phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương buộc phải trả mang đến CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SPhường A: trăng tròn.000.Tiền lương CNSX SP. B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên cấp dưới bán hàng 8.000Tiền lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): trăng tròn.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo Phần Trăm mức sử dụng (trả định toàn cục chi phí lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Truyện Tranh Thần Đồng Đất Việt, Bộ (Tập 205

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ cần sử dụng cho phân phối 17.000; Sở phận bán sản phẩm 10.000; Sở phận làm chủ công ty 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết chuyển hết chi phí SX. Biết rằng chi phí SX thông thường phân bổ mang lại từng nhiều loại SPhường theo tiền lương công nhân SX, hiểu được CPSX dlàm việc cuối kỳ:

SPhường A: 5.000SP B: 4.000

Tổng ngân sách phân phối chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân té ngân sách đến sản phẩm A: 22.100

Phân vấp ngã chi phí đến thành phầm B: 11.050

- Kết đưa chi phí chế tạo vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm cấp dưỡng theo Ngân sách tiếp tế thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết đưa thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản tổng thích hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ ghê tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho người tiêu dùng được khách hàng đồng ý, giá vốn 30.000, giá thành 180.000 (không bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng tkhô cứng tân oán một nửa bằng chi phí phương diện, số sót lại ghi nợ.

- Ghi dìm giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi thừa nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương đề nghị trả nhân viên cấp dưới bán sản phẩm đôi mươi.000, quản lý công ty lớn 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng mang lại thành phần bán hàng 15.000, thành phần làm chủ công ty lớn trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: đôi mươi.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm biện pháp (mang định toàn cục là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. giá thành điện nước mua ko kể sử dụng mang lại phần tử bán hàng 10.000 (không bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần thống trị công ty 12 ngàn (không bao gồm 5% thuế GTGT) đã thanh hao tân oán toàn bộ bởi chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả ghê doan

- Kết chuyển giá chỉ vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết chuyển ngân sách cung cấp hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển ngân sách thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản và Báo cáo kết quả kinh doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ kinh tế tài chính phân phát sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình không tkhô nóng toán tiền mang lại đơn vị chức năng bán, giá chỉ cài chưa xuất hiện thuế là 12000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng chi phí phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người cung cấp 5.000.000 bằng chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho thực hiện cho

Trực tiếp chế tạo sản phẩm: 2.000kilogam (10.000.000)Phục vụ làm việc phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản ngân sách khác

Loại bỏ ra phí

Đối tượng chịu đựng chi phí

Tiền lương buộc phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Bộ phận thẳng SX

-Bộ phận PV cùng quản lý SX

-Sở phận buôn bán hàng

-Sở phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2.000.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phđộ ẩm sản xuất dứt được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Ngân sách chi tiêu tiếp tế dnghỉ ngơi dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dchồng = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 thành phầm. Giá chào bán chưa xuất hiện thuế bởi 1,4 Chi tiêu, thuế GTGT 10%. Khách sản phẩm đã thanh tân oán toàn cục bằng TGNH.

Xem thêm: Nhóm Máu Tiết Lộ "Bản Lĩnh Đàn Ông Nhóm Máu A N Đến Nhóm Máu?

- Ghi dấn giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định công dụng khiếp doanh

- Kết đưa giá bán vốn hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết đưa ngân sách chào bán hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết gửi ngân sách thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định công dụng gớm doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các các bạn chưa thành thạo định khoản kế tân oán hoàn toàn có thể quan sát và theo dõi video clip tiếp sau đây - Video này vì Cô Lê Ánh gợi ý cụ thể góp những bạn có thể gọi với định khoản thuần thục.

Nếu nlỗi bạn muốn theo học tập kế tân oán thì rất có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên huấn luyện các khóa học kế toán thực hành với làm hình thức kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện và triển khai vày 100% những kế toán trưởng từ bỏ 13 năm mang lại 20 năm ghê nghiệm)


Chuyên mục: