Hòa tan hoàn toàn 20 88 gam một oxit sắt

     
*Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 20 88 gam một oxit sắt


Hòa tung tổng cộng trăng tròn,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch X và 3,248 lít khí SO2 (sản phầm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối sunfat khan. Giá trị của m là:


*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn tổn phí mang đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 ngẫu nhiên tại VietJachồng. Đăng cam kết ngay!

*
Thi online trên app VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án D

Ta có: nSO2= 0,145 mol

Quy đổi 20,88 g oxit sắt FexOy thành đôi mươi,88 g Fe và O

Gọi nsắt = x mol; nO = y mol

Quá trình nhường electron:

*

Quá trình dấn electron:

*

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có:

3x = 2y + 0,29 → 3x - 2y = 0,29 (1)

Mặt khác: 56x + 16y = đôi mươi,88 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,29 và y = 0,29

Muối ra đời là muối Fe2(SO4)3. Áp dụng ĐL bảo toàn ngulặng tố ta có:

*


KĨ THUẬT GIẢI BÀI TOÁN PHẢN ỨNG TRÁNG GƯƠNG, PHẢN ỨNG CHÁY CACBOHIDRAT - Livestream HÓA cô THU
Xem thêm: Metylxiclopropan Phản Ứng Với Dung Dịch Br2 Tạo Ra Hai Sản Phẩm, Công Thức Của Hai Sản Phẩm Đó Là :

Hoà chảy hoàn toàn 12 gam các thành phần hỗn hợp sắt cùng Cu (tỉ lệ thành phần mol 1:1) bởi axit HNO3, thu được V lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí X (bao gồm NO và NO2) cùng hỗn hợp Y (chỉ đựng nhì muối hạt cùng axit dư). Tỉ kăn năn của X so với H2 bởi 19. Giá trị của V là:


Nung 8,4 gam sắt trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam chất rắn X gồm sắt, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hòa rã m gam hỗn hợp X vào dung dich HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là phẩm vật khử duy nhất. Giá trị của m là:


Cho 1,12 gam bột sắt và 0,24 gam bột Mg chức năng cùng với 250 ml dung dịchCuSO4 , khuấy vơi cho đến khi phản nghịch ứng triển khai xong. Khối hận lượng sắt kẽm kim loại có vào bình bội nghịch ứng là một,88 gam. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch trước bội phản ứng.


Cho trăng tròn gam bột sắt vào hỗn hợp HNO3 và khuấy đến khi phản bội ứng chấm dứt thu V lkhông nhiều khí NO (đkc) và còn 3,2 gam sắt kẽm kim loại. Giá trị của V là:


Dẫn luồng khí CO dư qua ống đựng 0,03 mol oxit sắt, khí sau phản ứng cho vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12 g kết tủa. Vậy công thức của oxit sắt là:
Xem thêm: Trình Đọc Epub Trên Pc Tốt Nhất Mà Bạn Nên Tải Ngay, Epub Reader For WindowsChuyên mục: