Hòa tan 12 42 gam al bằng dung dịch hno3

     

Hoà tung hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch X với 1,344 lít (làm việc đktc) tất cả hổn hợp khí Y bao gồm 2 khí là N2O và N2. Tỉ kân hận của tất cả hổn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Phương thơm pháp giải

+) Tính số mol N2O với N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → Có muối hạt amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ lớn m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


Lời giải của GV sucmanhngoibut.com.vn

$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → Có muối hạt amoni NH4NO3

Áp dụng định quy định bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + khổng lồ n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$

Đáp án yêu cầu chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hòa tan 12 42 gam al bằng dung dịch hno3

Nhận xét làm sao tiếp sau đây về làm phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết những bội phản ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp lão hóa - khử được sắp xếp theo thứ từ bỏ tăng dần đều tính lão hóa của các ion kyên ổn loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành những thí điểm sau:

(a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào hỗn hợp đồng(II) sunfat.

(d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat.

Trong các thí nghiệm trên, đa số nghiên cứu tất cả xảy ra làm phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản bội ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại công dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự vào hàng cố gắng năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy tất cả những sắt kẽm kim loại phần nhiều tác dụng được cùng với dung dịch HCl cơ mà không chức năng cùng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch có AgNO3 cùng Cu(NO3)2. Sau lúc những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được dung dịch X gồm hai muối hạt cùng hóa học rắn Y có nhị sắt kẽm kim loại. Hai muối trong X cùng nhị sắt kẽm kim loại trong Y theo thứ tự là:


Cho các thành phần hỗn hợp bao gồm sắt và Mg vào dung dịch AgNO3, lúc những phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được dung dịch X (có nhị muối) với chất rắn Y (có nhị klặng loại). Hai muối bột trong X là


Kim loại M phản bội ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (sệt, nguội). Kyên ổn loại M là


Cho tất cả hổn hợp bột Al, Fe vào hỗn hợp đựng Cu(NO3)2 với AgNO3. Sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn gồm ba sắt kẽm kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M phản bội ứng cùng với Cl2, nhận được muối hạt X. Cho M chức năng cùng với dung dịch HCl, nhận được muối bột Y. Cho Cl2 tác dụng với hỗn hợp muối hạt Y nhận được muối bột X. Kim loại M là


Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung rét đựng các thành phần hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO chiếm được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần ko tung Z. Giả sử các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không chảy Z gồm


Dãy gồm những sắt kẽm kim loại được pha chế trong công nghiệp bằng phương thức năng lượng điện phân đúng theo chất lạnh chảy của bọn chúng là:


Cho sơ vật dụng bội nghịch ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ gia dụng trên, mỗi mũi tên là 1 trong những bội phản ứng, các hóa học X, Y theo lần lượt là gần như hóa học làm sao sau đây?


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào từng hỗn hợp một thanh khô Ni. Số trường vừa lòng xuất hiện ăn mòn điện hoá là


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (bao gồm hoá trị hai không đổi vào phù hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn với thể tích tất cả hổn hợp khí vẫn phản nghịch ứng là 5,6 lkhông nhiều (nghỉ ngơi đktc). Kyên các loại M là


Cho 7,84 lkhông nhiều hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 với O2 phản nghịch ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg với Al, nhận được 30,1 gam các thành phần hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al vào Y là


Hòa rã tất cả hổn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), nhận được hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z vào không khí mang lại cân nặng không đổi, nhận được m gam hóa học rắn. Biết các làm phản ứng hầu như xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc vào dung dịch HNO3 loãng (dư), làm cho nóng mang đến phản ứng trọn vẹn, thu được dung dịch có 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bạc vào mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Ag phản bội ứng hoàn toàn cùng với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (thành phầm khử tốt nhất của N+5 ) cùng dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là


Hoà chảy trọn vẹn 12,42 gam Al bởi hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được dung dịch X cùng 1,344 lít (sống đktc) hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối hận của hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột Fe vào 200 ml hỗn hợp cất tất cả hổn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau Khi những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Kăn năn lượng hóa học rắn sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn bé dại hơn khối lượng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội nghịch ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng cân nặng những muối bột vào X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản nghịch ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn X cùng dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít các thành phần hỗn hợp khí (ngơi nghỉ đktc) tất cả CO cùng H2 phản ứng với cùng 1 lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn gồm CuO với Fe3O4 nung lạnh. Sau Lúc các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cân nặng các thành phần hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy đề nghị toàn vẹn 17,92 lít khí CO (đktc), nhận được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà chảy không còn a gam M bằng dung dịch H2SO4 quánh nóng (dư), thu được đôi mươi,16 lít khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm CO, CO2 cùng H2. Cho tổng thể X tác dụng hết với CuO (dư) nung rét, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tbình an cỗ Y bằng hỗn hợp HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lkhông nhiều NO (thành phầm khử duy nhất, sinh hoạt đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, sắt, Ag, Mg, Al thứu tự vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường thích hợp thu được hóa học thành phầm là kết tủa sau phản ứng là


Sự làm mòn kim loại là sự việc tàn phá sắt kẽm kim loại hoặc kim loại tổng hợp vì tác dụng của những chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một trong những quá trình hóa học hoặc quá trình năng lượng điện hóa trong đó sắt kẽm kim loại bị oxi biến thành ion dương.

Xem thêm: Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước Tư Bản Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước, Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà Nước

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng làm mòn kim loại là ăn mòn chất hóa học với bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được đưa trực tiếp đến các chất vào môi trường thiên nhiên.

- Ăn mòn điện chất hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong những số đó kim loại bị bào mòn vày công dụng của hỗn hợp chất năng lượng điện li với làm cho dòng electron di chuyển từ cực âm mang lại cực dương.

Thí nghiệm 1: Tiến hành phân tích theo công việc sau:

Bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào ly chất thủy tinh.

Bước 2: Nhúng tkhô hanh kẽm với tkhô giòn đồng (không tiếp xúc nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

Bước 3: Nối tkhô giòn kẽm với tkhô cứng đồng bằng dây dẫn (tất cả mắc tiếp nối với 1 điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh thích hợp kim: Cu-sắt (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không khí ẩm.

Xem thêm: Cùng Suy Ngẫm Về Giá Trị Sống :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta


*

*

Cơ quan lại nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp hình thức dịch vụ social trực đường số 240/GPhường – BTTTT vị Sở tin tức và Truyền thông.


Chuyên mục: