TÀI LIỆU HÓA HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH CHỌN LỌC

  -  

Trung trung tâm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nơi NTIC Thành Phố Đà Nẵng ra mắt phần PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH VÀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HỢP CHẤT HỮU CƠ nhằm mục tiêu hổ trợ cho chúng ta tất cả thêm tư liệu học tập. Chúc chúng ta học tập giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Tài liệu hóa học phân tích định tính chọn lọc


A. NGUYÊN TẮC CHUNG

Phân tích nguyên tố là để xác minh yếu tố và khối lượng những nguyên tố gồm trong hợp chất cơ học.

Chuyển hóa đúng theo hóa học hữu cơ thành các hóa học vô cơ đơn giản (CO2, SO2, H2O, NH3, HCl,...) hoặc ion. Sau kia thực hiện phương pháp đối chiếu vô sinh đang biết nhằm khẳng định bọn chúng.

Xem thêm: Top Những Câu Thơ Từ Chối Tình Yêu Đơn Phương: Mỗi Câu Nói Là Một Nỗi Buồn!

B. PHƯƠNG PHÁP. PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

I. Phân tích định tính

- Phân tích định tính ngulặng tố nhằm xác minh các ngulặng tố xuất hiện vào hợp hóa học cơ học bằng cách phân bỏ đúng theo chất cơ học thành các phù hợp chất vô cơ dễ dàng và đơn giản rồi nhận thấy chúng bằng những phản ứng đặc trưng.

1. Xác định C và H

*

C6H12O6→CuO,t0CO2+H2O" role="presentation" style="word-spacing: normal; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">C6H12O6→CuO,t0CO2+H2O" role="presentation" style="word-spacing: normal; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">

Ví dụ:C6H12O6 +CuO→CO2+H2O

Nước hình thành được nhận biết bằngCuSO4khan

CuSO4 + 5H2O→CuSO4.5H2O

không màu màu xanh

Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O" role="presentation" style="word-spacing: normal; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O" role="presentation" style="word-spacing: normal; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">

CO2 ra đời được nhận biết bằng nước vôi trong

Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O

2. Xác định nitơ

- khi đun với axit sunfuric đặc, nitơ bao gồm trong một vài đúng theo chất cơ học hoàn toàn có thể gửi thành muối amoni với nhận thấy N bên dưới dạng amoniac bởi quỳ tím độ ẩm hoặc hỗn hợp HCl tạo ra khói trắng.

CxHyOzNt + H2SO4→ (NH4)2SO4 +...

Xem thêm: Mẫu Tập Tô Chữ Số Cho Bé - Bé Tập Tô Chữ Số (Dành Cho Trẻ Mẫu Giáo Nhỡ 4

(NH4)2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O+2NH3

3. Xác định halogen

- lúc đốt, phù hợp hóa học cơ học đựng clo bị phân bỏ, clo tách bóc ra dưới dạngHCl" role="presentation" style="background: transparent; font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; font-size: 13.696px; word-spacing: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">HClcùng được nhận biết bởi bạc nitrat:


CxHyOzClt→CO2+H2O+HCl" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">CxHyOzClt→CO2+H2O+HCl
HCl+AgNO3→AgCl↓+HNO3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">HCl+A3HCl+AgNO3→AgCl↓+HNO3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">HCl+AgNO3→AgCl↓+HNO3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">HCl+AgNO3→AgCl↓+HNO3" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">HCl+AgNO3→AgCl↓+HNO3
*

- Người ta phân bỏ hợp chất cơ học thành những hòa hợp hóa học vô sinh đơn giản dễ dàng rồi định lượng bọn chúng bằng cách thức cân nặng, phương thức thể tích hoặc phương pháp không giống. Kết trái được biểu ra mắt tỉ lệ%" id="MathJax-Element-12-Frame" role="presentation" style="font-size: 13.696px; word-spacing: normal; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; position: relative;" tabindex="0">%về cân nặng.