Hai nguồn kết hợp s1 s2 cách nhau một khoảng 50mm

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai nguồn kết họp S1, S2 phương pháp nhau một khoảng tầm 50 mm xung quanh nước phân phát ra nhị sóng phối hợp có phương trình u1 = u2 = 2cos200πt mm. Gia tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là 0,8 m/s. Điểm sát nhất xấp xỉ cùng trộn với nguồn trên phố tmng trực của S1S2 bí quyết nguồn S1 bao nhiêu:

A. 16 mm

B. 32 mm

C. 8 mm

D. 24 mm


*

+ Xét điểm M bên trên trung trực của SjS2: SjM = S2M = D.Bạn vẫn xem: nhị nguồn phối kết hợp s1 s2 bí quyết nhau một khoảng tầm 50mm

+ bước sóng λ = v f = 8 m m

+ Sóng tổng phù hợp tại M: u M = 4 cos 2000 π t − 2 π d λ m m

+ uM thuộc pha với mối cung cấp S1 khi bọn chúng cùng pha: 2 π d λ = k 2 π ⇒ d = k λ

d = d min k h i k = 1 ⇒ d min = λ = 8 m m

hai nguồn kết họp S 1 , S 2 cách nhau một khoảng chừng 50 mm cùng bề mặt nước vạc ra nhị sóng phối kết hợp có phương trình u 1 = u 2 = 2 cos 200 π t m m . Gia tốc truyền sóng xung quanh nước là 0,8 m/s. Điểm sát nhất dao động cùng trộn với nguồn trên đường tmng trực của S 1 S 2 phương pháp nguồn S 1 bao nhiêu:

A. 16 mm

B. 32 mm

C. 8 mm

D. 24 mm

Trên mặt nước gồm hai nguồn phối kết hợp S 1 v à S 2 bí quyết nhau một khoảng tầm là 14 cm đều dao động theo phương trình u = acos(20πt) mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,3 (m/s) và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm M nằm ở trung trực của S 1 S 2 ( ko nằm bên trên S 1 S 2 ) ngay sát S 1 nhất giao động cùng trộn với những nguồn cách nguồn S 1 bao nhiêu?

A.

Bạn đang xem: Hai nguồn kết hợp s1 s2 cách nhau một khoảng 50mm

8 cm

B.9 cm

C.12 cm

D.6 cm

Thực hiện tại giao trét sóng cơ trên mặt nước của nhì nguồn vạc sóng ngang kết hợp S 1 , S 2 phương pháp nhau 65 mm, xê dịch với phương trình là: u 1 = u 2 = 2cos100πt (mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 20 cm/s. Số điểm giao động với biên độ cực to trên đoạn S 1 S 2 là:

A.16

B.32

C.33

D.17

Ở mặt nước bao gồm hai nguồn kết hợp S1 và S2, biện pháp nhau một khoảng tầm 13cm, đều dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = a cos ( 50 πt ) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng xung quanh nước là 0,2 m/s với biên độ sóng không thay đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn nhất từ nguồn S1 đến điểm M nằm trên đường trung trực của S1S2 mà bộ phận nước trên M xấp xỉ ngược trộn với các nguồn là:

A. 68 mm.

B.72 mm.

C.70 mm.

Ở khía cạnh nước tất cả hai nguồn phối kết hợp S1và S2, phương pháp nhau một khoảng chừng 13cm, đều dao động theo phương trực tiếp đứng với cùng phương trình u = a cos ( 50 π t ) (u tính bằng mm, t tính bởi s). Biết vận tốc truyền sóng cùng bề mặt nước là 0,2m/s với biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Khoảng cách ngắn độc nhất vô nhị từ nguồn S1đến điểm M nằm trê tuyến phố trung trực của S1S2 mà bộ phận nước tại M xấp xỉ ngược trộn với những nguồn là:

A.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Đặt 4G Cho Iphone Và Đo Tốc Độ Mạng Đơn Giản Nhất

68mm

B. 72mm

C. 70mm

D. 66mm

Ở bề mặt một hóa học lỏng gồm hai nguồn phát sóng phối kết hợp S 1 cùng S 2 biện pháp nhau trăng tròn cm. Nhị nguồn này xấp xỉ theo phương trẳng đứng có phương trình theo thứ tự là u 1 = 5 cos 40 π t ( m m ) và u 2 = 5 cos ( 40 π t + π ) (mm). Tốc độ truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm xê dịch với biên độ cực đại trên đoạn trực tiếp S 1 S 2 là

A. 11

B. 9

C.10

D. 8

Ở mặt phẳng một chất lỏng bao gồm hai nguồn phát sóng phối kết hợp S1 với S2 phương pháp nhau 20cm. Hai nguồn này xê dịch theo phương trực tiếp đứng gồm phương theo lần lượt là u1 = 5cos40πt(mm) với u2 = 5cos(40πt +π)(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực lớn trên đoạn thẳng S1S2 là

A. 9

B. 11

C. 10

D.8

Ở mặt phẳng một chất lỏng gồm hai mối cung cấp phát sóng kết hợp S1 cùng S2 giải pháp nhau đôi mươi cm. Nhị nguồn này giao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là u1 = 5cos40πt (mm) cùng u2 = 5cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét những điểm trên S1S2, call I là trung điểm của S1S2, M nằm phương pháp I một quãng 3 centimet sẽ dao động với biên độ

A. 0 mm.

B. 5 mm.

C. 10 mm.

D.

Xem thêm: Một Màu Xanh Xanh Chấm Thêm, Lời Bài Hát Sắc Màu (Trần Tiến)

2,5 mm.

Ở mặt phẳng một hóa học lỏng tất cả hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 phương pháp nhau đôi mươi cm. Nhì nguồn này xê dịch theo phương trực tiếp đứng gồm phương trình thứu tự là u1 = 5cos40πt (mm) với u2 = 5cos(40πt + π) mm. Vận tốc truyền sóng bên trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Xét các điểm trên S1S2, hotline I là trung điểm của S1S2, M nằm biện pháp I một đoạn 3 cm sẽ xê dịch với biên độ