HAI HỌA ÂM LIÊN TIẾP

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai họa âm thường xuyên vày một ống sáo (một đầu bịt kín, một đầu hở) phạt ra hai có tần số hơn kỉm nhau 56 Hz. Họa âm vật dụng 5 bao gồm tần số

A. 140 Hz

B. 84 Hz

C. 280 Hz

D. 252 Hz


*


Hai họa âm tiếp tục vị một ống sáo (một đầu bịt kín, một đầu hở) phạt ra nhị bao gồm tần số rộng kỉm nhau 56 Hz. Họa âm đồ vật 5 bao gồm tần số

A.

Bạn đang xem: Hai họa âm liên tiếp

140 Hz.

B.84 Hz.

C.280 Hz.

D.252 Hz.


Hai họa âm liên tiếp do một dây đàn phát ra gồm tần số hơn kém nhẹm nhau 56 Hz. Họa âm lắp thêm tía gồm tần số

A. 168 Hz

B. 56 Hz

C. 28 Hz

D. 84 Hz


Hai họa âm liên tục bởi vì một dây lũ vạc ra gồm tần số rộng kém nhau 56 Hz. Họa âm vật dụng cha tất cả tần số

A. 28 Hz

B. 84 Hz

C. 168 Hz

D. 56 Hz


Một dây bọn phân phát ra có hai họa âm liên tiếp tần số hơn kém nhau 48 Hz. Xét trong vòng tần số tự 40 Hz đến 500 Hz, số họa âm nhưng mà dây bọn phân phát ra là:

A. 10.

B.12.

C. 9.

D.8.


Một mẫu sáo (một đầu bí mật, một đầu hở) phát âm cơ bản là nốt nhạc Sol gồm tần số 460 Hz. Ngoài âm cơ phiên bản tần số bé dại độc nhất vô nhị của những họa âm vì sáo này phạt ra là

A.

Xem thêm: Học Tiếng Trung Nhanh Nhất 2021, Phương Pháp Học Tiếng Trung Nhanh Nhất

1760 Hz

B. 920 Hz

C. 1380 Hz

D. 690 Hz


Tần số của âm cơ bản cùng họa âm vày một dây lũ vạc ra tương ứng bởi với tần số của sóng cơ để lên trên dây đàn tất cả sóng dừng. Trong những họa âm vì dây lũ phát ra, có hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn bao gồm tần số ở trong khoảng tự 300 Hz cho 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được trường đoản cú 16 Hz đến 20kHz, bao gồm về tối đa từng nào tần số họa âm (bao gồm cả âm cơ bản) của dây bọn này?

A. 37.

B. 30.

C. 45.

D. 22.


Tần số của âm cơ phiên bản cùng họa âm vị một dây bầy phân phát ra tương xứng bằng cùng với tần số của sóng cơ đặt lên trên dây bầy có sóng giới hạn. Trong các họa âm do dây bầy phát ra, có nhì họa âm ứng cùng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ phiên bản của dây bọn tất cả tần số nằm trong khoảng từ 300 Hz mang lại 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được tự 16 Hz cho 20kHz, có buổi tối nhiều từng nào tần số họa âm (của cả âm cơ bản) của dây bầy này?

A. 37.

B.30.

C.45.

D.22.


Tần số của âm cơ phiên bản cùng họa âm vày một dây lũ phân phát ra khớp ứng bằng với tần số của sóng cơ đặt lên dây bọn có sóng dừng. Trong các họa âm bởi dây bầy vạc ra, có nhị họa âm ứng với tần số 2640 Hz với 4400 Hz. Biết âm cơ phiên bản của dây lũ có tần số ở trong tầm trường đoản cú 300 Hz mang đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được tự 16 Hz đến đôi mươi kHz, có tối đa từng nào tần số của họa âm (tất cả âm cơ bản) của dây đàn này?

A. 37

B.

Xem thêm: Nơi Bán Hộp Cầu Lông Hợp Quy, Giá Cạnh Tranh, Mua Ngay Kẻo Hết

30

C. 45

D. 22


Tần số của âm cơ bạn dạng và họa âm vày một dây bầy phát ra tương ứng bởi với tần số của sóng cơ bỏ trên dây đàn bao gồm sóng dừng. Trong những họa âm do dây lũ vạc ra, có nhì họa âm ứng với tần số 2750 Hz và 3850 Hz. Biết âm cơ phiên bản của dây đàn tất cả tần số ở trong khoảng từ bỏ 300 Hz cho 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được gồm buổi tối nhiều bao nhiêu tần số của họa âm (tất cả âm cơ bản) của dây bọn này?