Giáo án môn khoa học lớp 4

  -  
-Khắc sâu hiểu biết về nguyên tố các hóa học dinh dưỡng gồm trong thức ăn với mục đích của không khí , nước trong cuộc sống.. SGK -Giấy AO ,cây bút vẽ. (1)KẾ HOẠCH BAÌI DẠY TUẦN : 35 MÄN : KHOA HOÜC TIẾT: 69, 70 BAÌI :ÔN TẬP VAÌ KIỂM TRA CUỐI NĂM I MUÛC TIÃU : HS cùng mở rộng hiểu biết : -Mối quan hệ những nguyên tố vô sinc cùng hữu sinh -Vai trò thực trang bị sinh sống trên trái khu đất -Kĩ phán đoán thù , giải thích qua số bài tập nước ,bầu không khí , tia nắng , nhiệt -Khắc sâu đọc biết nhân tố những hóa học bổ dưỡng có thức ăn và phương châm bầu không khí , nước cuộc sống II CHUẨN BỊ : -Hçnh trang 138,140 SGK -Giấy AO ,bút vẽ -Phiếu ghi những câu hỏi III HOẢT ÂÄÜNG DẢY HOÜC : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẢT ÂÄÜNG CUÍA TROÌ A BAÌI CŨ : +Điều gì xảy -2 em trả lời mắc xích chuỗi thức ăn uống bị đứt ? -Thực đồ dùng nhập vai trò cầu +Nêu vai trò thực vật dụng nối các nhân tố vô sinc sống trên Trái đất ? với hữu sinh tự nhiên -GV thừa nhận xét , ghi điểm (5ph) Sự sống trên trái đất thực vật dụng Bởi , bọn họ cần được bảo đảm môi trường nước , không gian ,đảm bảo thực đồ dùng nhất là bảo đảm rừng B BAÌI MỚI : (34ph): -GV giới thiệu bài * HOẠT ĐỘNG 1: Lop4.com (2) -TROÌ CHÅI AI NHANH ,AI ÂUÏNG MUÛC TIÃU : -Mối tình dục các nhân tố vô sinc với hữu sinh -Vai trò hoa cỏ sống trên trái khu đất * Cách tiến hành : - Nhoïm Phæång aïn : - Cử thay mặt lên trình bày -Chia nhóm , đại diện thay mặt nêu kết câu muûc Troì chåi trang 138 SGK -GV và vài thay mặt HS ban giaïm khaío -Tiãu chê âaïnh giaï : +Näüi dung : âuí ,âuïng +Lời nói : to ,ngắn thêm gọn , tmáu phục , thể hiểu biết Phæång aïn : -Các đội vẽ -Các team sẵn sàng giấy A4 , cây viết vẽ -Cử chúng ta lên -Trong thuộc thời gian ,những đội thi đua thể nội dung câu hỏi bên trên mäüt caïch : nkhô nóng ,âuïng ,âeûp , -Sau đó cử chúng ta lểntình bày GV nhấn xét HOẠT ĐỘNG : TRẢ LỜI CÂU HỎI * MUÛC TIÃU : -** Củng nạm kĩ phán đân oán qua 1số bài xích tập nước , không gian , tia nắng * Cách thực hiện : - HS lên bốc thăm , trả lời -Trả lời mồm : -GV chuẩn bị viết các câu hoỉ phiếu -HS lên bốc thăm câu hỏi làm sao ,vấn đáp gắt hoíi âoï Lop4.com (3) -GV dìm xét HOẢT ÂÄÜNG : THỈÛC HAÌNH * MUÛC TIÃU : -** Củng thay kĩ phán đoán thù , lý giải nghiên cứu qua bài xích tập truyền nhiệt -Khắc sâu hiểu biết yếu tố những chất bồi bổ có thức ăn uống * Cách triển khai : -GV chia nhóm ,HS thực hành thực tế trường đoản cú bài xích đến bài bác 2.Riêng cùng với bài , bao gồm thời hạn GV mang lại HS chơi đùa bài bác -GV hoàn toàn có thể mang đến HS tham khảo bảng : BẢNG : "NHỮNG THỨC ĂN CHỨA NHIỀU VI-TA-MIN " mẫu mã bảng SGV trang 219 -Goüi HS lãn trçnh baìy -Nhóm khác bổ sung ,thừa nhận xét -GV dấn xét ,tuyên ổn dương nhóm có tác dụng giỏi HOẢT ÂÄÜNG : * TRÒ CHƠI : THI NÓI VỀ VAI TRÒ CỦA KHÔNG KHÍ VAÌ NƯỚC TRONG ĐỜI SỐNG -*.MUÛC TIÃU : -Khắc sâu đọc biết thành phần không gian với nước cuộc sống * Cách triển khai : -GV phân chia lớp thành đội Hai team trưởng bốc thăm xem nhóm làm sao đặt câu hỏi trước -Đội này hỏi đội trả lời Nếu trả lời đúng hỏi lại Lop4.com Nhóm trao đổi , cử các bạn lãn trçnh baìy HS tìm hiểu thêm bài tập SGK trang 140 , bàn bạc và ghxay những phiếu thức dùng kèm những phiếu hóa học dinh dưỡng mang đến đúng -Đội trưởng lên bốc thăm -Đặt thắc mắc mang đến team bạn vấn đáp -HS không giống nhấn xét (4) -GV tính điểm :nhóm làm sao có nhiều thắc mắc và những câu trả lời đúng đội kia thắng +Mỗi thành viên team hỏi trả lời lần , bảo đảm an toàn member tmê say gia -HS nhận xét ,bổ sung -GV nhận xét ,tính điểm -Tulặng dương team thắng C DẶN DÒ : (1ph) ** Xem lại các bài đang học, chuẩn bị bình chọn thời điểm cuối năm Lop4.com (5)