Giải tiếng anh lớp 8 unit 3

     
*
Getting started - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Write the chores you often vị at home: (Hãy viết ra rất nhiều vấn đề em hay làm cho nghỉ ngơi nhà:)
Bạn đang xem: Giải tiếng anh lớp 8 unit 3

*
Listen & read - Unit 3 trang 27 SGK Tiếng Anh 8

Practice the dialogue with a partner. (Em hãy luyện hội thoại cùng với các bạn em.)


*
Speak - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh 8

Look at the picture. Work with a partner. Talk about the position of each nhà cửa (Hãy nhìn trạng rỡ. Hãy cùng bạn em nói về địa điểm của mỗi đồ vật.)


*
Listen - Unit 3 trang 30 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Cheông chồng the right thành phầm (Nhìn trỡ ràng với kiểm tra các đồ vật đúng.)


*
Read - Unit 3 trang 31 SGK Tiếng Anh 8

True or false? Cheông xã (✓) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng tuyệt sai? Em hãy ghi lại (✓) vào cột đúng và sửa câu không nên lại mang đến đúng.)


*
Write - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 8

1. Read the mô tả tìm kiếm of Hoa’s room. 2. Now write a description of this kitchen.
Xem thêm: Cho Ví Dụ Về Cách Dẫn Trực Tiếp Và Cách Dẫn Gián Tiếp Và Gián Tiếp

*
Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have sầu khổng lồ và the verbs in the box. (Hãy nhìn trỡ ràng với xong hội thoại sau, thực hiện must hoặc have sầu lớn và rượu cồn từ bỏ cho trong form.)


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài


Xem thêm: Chuyên Đề Logarit Ôn Thi Đại Học Chuyên Đề Mũ Logarit, Chuyên Đề Mũ

*

Đăng ký kết nhằm thừa nhận giải thuật tuyệt và tư liệu miễn phí

Cho phxay sucmanhngoibut.com.vn gửi các thông tin cho bạn để nhận thấy các giải mã xuất xắc cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: