Getting started trang 16 unit 8 sgk tiếng anh 8 mới

     

Để chuẩn bị mang lại bài này thiệt xuất sắc, các em yêu cầu tìm hiểu thêm một vài quốc gia nói giờ Anh là ngữ điệu bao gồm (tiếng mẹ đẻ).

Bạn đang xem: Getting started trang 16 unit 8 sgk tiếng anh 8 mới


1. Listen and read 

(Nghe và hiểu.)

How’s your summer camp?

Nick: How"s your international summer camp going, Phong?

Phong: Awesome, just awesome.

Nick: You sound so happy. What vày you like about it?

Phong: It"s hard lớn say. Everything"s wonderful: the friends I"ve made, the places I"ve visited, the activities...

Nick: Oh...Your English has improved a lot!

Phong: Absolutely. I use English every day, with people from different countries.

Nick: Where are they from?

Phong: Everywhere! Places lượt thích India, Canada... English is also an official language here in Singapore.

Nick: Right. Have you made any friends from English speaking countries?

Phong: I"m in a team with two boys from nước Australia and a girl from the USA.

Nick: Do you have sầu difficulty understanding them?

Phong: I found it difficult khổng lồ understand them at first. Perhaps it"s because of their accent, but it"s OK now.

Nick: It"s great that you can practise English with native sầu speakers. When are you back?

Phong: Our camp closes on July 15th and I take the night flight home page the same day.

Nick: Looking forward to seeing you then. Enjoy!

Phong: I will. Thanks. Bye.

 

*

a. Find a word or an expression from the conversation which you use when you...

(Tìm một từ bỏ hoặc một các từ bỏ, từ bài bác đàm thoại mà lại em áp dụng Lúc em...)

1. think something is wonderful

2. agree with somebody

3. cannot decide

4. are not sure about something

Do you know any other expressions which have the same meaning?


b. Read the conversation again và answer the questions. 

(Đọc bài xích đàm thoại lần tiếp nữa và trả lời gần như câu hỏi sau.)


1. Where is Phong now?

2. Where vì chưng the campers come from?

3. What has Phong done so far?

4. Why has he been able to lớn improve sầu his English?

5. Who are in the same team with Phong?

6. When can Niông xã see Phong?

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Nick: Trại hè cổ nước ngoài của người sử dụng thế nào vậy Phong?

Phong: Tuyệt, thật tuyệt vời nhất.

Nick: quý khách hàng trông dường như khôn xiết vui. Bạn đam mê gì về nó?

Phong: Thật nặng nề nhằm nói. Mọi vật dụng thật xuất xắc vời: những người bạn, phần đông địa điểm nhưng bản thân đến. Những hoạt động...

Nick: Ồ... Tiếng Anh của cậu đang cải thiện các rồi đấy!

Phong: Chắc rồi. Mình áp dụng tiếng Anh hằng ngày, với những người tự phần đa nước không giống.

Nick: Họ tới từ đâu vậy?

Phong: Mọi nơi! Những nơi nhỏng Ấn Độ, Canada... Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chính thức sinh hoạt Singapore.

Nick: Đúng vậy. quý khách gồm kết các bạn cùng với ai ngơi nghỉ gần như nước nói giờ Anh không?

Phong: Mình trong nhóm với 2 các bạn nam giới từ bỏ Úc và một bạn nữ từ Mỹ.

Nick: Quý Khách tất cả thấy khó khăn Lúc gọi chúng ta không?

Phong: Mình thấy thật khó nhằm phát âm bọn họ, ban đầu là vậy. Có lẽ cũng chính vì giọng của mình nhưng hiện nay thì ổn định rồi.

Nick: Thật tuyệt khi chúng ta có thể thực hành giờ đồng hồ Anh với những người bạn dạng xđọng. lúc nào các bạn trsinh hoạt về?

Phong: Trại của bọn chúng bản thân đóng góp vào trong ngày 15 mon 7 cùng bản thân bắt chuyến cất cánh đêm trở về cùng trong ngày.

Nick: Mong rằng gặp gỡ được cậu sau. Bảo trọng!

Phong: Cảm ơn cậu. Tạm biệt. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

1. nghĩ về điều gì là giỏi vời: awesome, just awesome

2. gật đầu đồng ý cùng với ai đó: absolutely / Right

3. thiết yếu ra quyết định : it’s hard to say

4. không chắc hẳn về điều gì: perhaps

b)

1. He’s at an international summer camp (in Singapore).

(Phong sẽ ở đâu? => Anh ấy sinh sống trại hè quốc tế ở Singapore.)

2. They come from different countries.

(Những người của trại tới từ đâu? => Họ tới từ phần đông nước khác nhau.)

3. He has made new friends, visited places, & taken part in different activities.

(Cho đến tiếng Phong vẫn làm cho gì? => Anh ấy đã kết chúng ta mới, thăm những chỗ và ttê mê gia những hoạt động không giống.)

4.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Vào Trường Nguyễn Khuyến 2019, Thông Báo Tuyển Sinh Năm Học 2021

 Because he uses English every day with people from different countries.

(Tại sao anh ấy rất có thể nâng cấp giờ Anh của mình? => Bởi bởi vì anh ấy áp dụng giờ đồng hồ Anh hàng ngày cùng với những người từ hồ hết nước khác nhau.)

5. Two boys from nước Australia and a girl from the USA.

(Ai là fan cùng nhóm cùng với Phong? => Hai quý ông trai từ bỏ úc cùng một cô bé từ bỏ Mỹ.)

6. After July 15th.

(Lúc nào Niông xã rất có thể chạm chán Phong? => Sau ngày 15 tháng 7.)


2. Complete the sentences with words/ phrases from the box.

(Hoàn thành phần lớn câu cùng với hầu hết từ/ cụm từ vào khung.)

native sầu speakers

official language

English speaking countries

the USA

summer camp

accents

1. Last year I had a wonderful time at a in Britain.

2. The USA, the United Kingdom & New Zealand are all .

3. Australians are of English because they use it as their mother tongue.

4.  is in the mid-north of America.

5. Usually, people from different parts of a country speak their language with different .

6. English is an in countries like India, Malaysia và Singapore.

Lời giải đưa ra tiết:

1. summer camp

2. english speaking countries

3. native sầu speakers

4. The USA

5. accents

6. official language

1. Last year I had a wonderful time at a summer camp in Britain.

(Năm rồi tôi sẽ tất cả một khoảng chừng thời hạn mừng cuống ở một trại hè cổ sinh sống Anh.)

2. The USA, the United Kingdom và New Zealvà are all English speaking countries.

(Mỹ, Anh và New Zeal& tất cả đầy đủ là những nước nói giờ Anh.)

3. Australians are native sầu speakers of English because they use it as their mother tongue.

(Người Úc là fan phiên bản xứ đọng nói giờ đồng hồ Anh bởi vì chúng ta áp dụng nó nhỏng ngôn ngữ bà mẹ đẻ.)

4. The USA is in the mid-north of America.

(Mỹ nằm tại Trung Bắc châu Mỹ.)

5. Usually, people from different parts of a country speak their language with different accents.

(Đôi khi, fan trường đoản cú mọi vị trí khác nhau trên một tổ quốc nói ngữ điệu của mình cùng với giọng khác nhau.)

6.

Xem thêm: 50 Câu Đố "Đo" Khả Năng Suy Luận Logic Thách Thức Tư Duy Của Bạn

English is an official language in countries lượt thích India, Malaysia and Singapore.

(Tiếng Anh là ngôn ngữ chấp nhận sinh sống phần đông đất nước như Ấn Độ, Malaysia cùng Singapore.)


Chuyên mục: