đường kính của một bánh xe đạp là 0 65m

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

Bạn đang xem: đường kính của một bánh xe đạp là 0 65m

a) tính chu vi của bánh xe pháo kia.

b) bạn đi xe đạp xe đạp điện đã đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lăn uống trện phương diện đất được10 vòng,được 100 vòng?


*

a)CV của bánh xe là

0,65 x 3,14 = 2,041(m)

b)Người đi xe đạp đi được số mét Khi bánh xe cộ con quay 10 vòng là:

2,041 x 10 = 20,41(m)

Người đi xe đạp điện đi dược số mét Lúc bánh xe pháo tảo 100 vòng là:

2,014 x 100 = 201,4(m)

 


*

Nhìn chúng ta giải tôi cũng phát âm với thấy dễ dàng rộng. Lúc đọc đề bài, mình suy nghĩ đề nghị nhân với vật gì rồi phân chia đến đồ vật gi. Thì ra là x 10 rồi x 100 là hoàn thành.Hay quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


a)Chu vi bánh xe cộ kia là:

0,65 x 3,14 = 2,041 (m)

b)Nếu xe đạp đi xung quanh đất 10 vòng thì được số mét là:

2,041 x 10 = 20,41 (m)

Nếu xe đạp đi trên mặt đất 100 vòng thì được số mét là:

2,041 x100 = 204,1 (m)

Đáp số: a) 2,041 m

b) 10 vòng: trăng tròn,41 m

100 vòng :204.1 m


chu vi của bánh xe là:0,65 nhan3,14=2,041m

người đi xe đạp vẫn đập đi được số mét là;2,041nhan10=trăng tròn,41m

nếu như giẫm lăn trên mặt khu đất 100vong la;2,014nhan 100=201,4


2 lần bán kính của một bánh xe đạp là 0, 65m.

a) tính chu vi của bánh xe kia.

b) Người đi xe đạp đang đi được bao nhiêu mét nếu như bánh xe pháo lăn uống xung quanh đất được 10 vòng, được 100 vòng?


2 lần bán kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

A ) tính chu vi của bánh xe pháo kia.

b) tín đồ đi xe đạp đang đi được bao nhiêu mét ví như bánh xe lăn uống xung quanh đất được 10 vòng, được 100 vòng?


Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.

Xem thêm: Giải Vật Lí 9 Bài Báo Cáo Thực Hành Đo Tiêu Cự Của Thấu Kính Hội Tụ

a) Tính chu vi của bánh xe đó.

b) Người đi xe đạp sẽ đi được bao nhiêu mét nếu bánh xe lnạp năng lượng trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng?


Đường kính của một bánhxe đạp là 0,65m.

a)Tính chu vi của bánh xe đó

b)Người đi xe đạp vẫn đi được bao nhiêu mét giả dụ bánh xe pháo lăn xung quanh khu đất được 10 vòng,100 vòng?


Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m

a) Tính chu vi của bánh xe kia.

b) Ngườiđi xe đạp điện vẫn đi được từng nào mét nếu bánh xe lnạp năng lượng trên mặt đất được 10 vòng, được 100 vòng


Đường kính của một bánh xe đạp điện 0,65m. a) Tính chu vi của bánh xe cộ kia b) Người đi xe đạp đang đi được từng nào mét trường hợp bánh xe cộ lnạp năng lượng cùng bề mặt khu đất được 10 vòng c) Bánh xe lnạp năng lượng được bao niêu vòng ví như tín đồ kia đi được quãng mặt đường lâu năm 408,8m ?


Đường kính của một bánh xe đạp là 0,65m.

a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b) Người đi xe đạp đã đi được từng nào mét nếu như bánh xe lnạp năng lượng xung quanh đất được 10 vòng, được 100 vòng ?


Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,65m.

Xem thêm: V Live - History (Bài Hát Của Exo)

a)Tính chu vi của bánh xe pháo đó.

b)Người đi xe đạp điện sẽ đi được từng nào mét trường hợp bánhxe lăn trên mặt đất được 10 vòng , được 100 vòng


đường kính của bánh xe đạp là 0,75m a tính chu vi của bánh xe kia. b tín đồ đi xe đạp điện đã đi được từng nào mét nếu bánh xe pháo lăn cùng bề mặt khu đất được khía cạnh 10 vòng


Chuyên mục: