Đường Đẳng Nhiệt Là Gì

  -  

Đường trình diễn sự trở thành thiên của áp suất theo thể tích Khi ánh nắng mặt trời không thay đổi điện thoại tư vấn là mặt đường đẳng nhiệt độ.

Đáp án phải lựa chọn là: d
Bạn đang xem: đường đẳng nhiệt là gì

*
*
*
*
*
*
*
*

Phát biểu nào tiếp sau đây là không đúng khi nói về nghiệp vụ đẳng nhiệt của một lượng khí xác định?


*Xem thêm: Cooltamil (@Coooltamil)

Một lượng khí xác định ở áp suất (3 matm) có thể tích là (10) lít. Thể tích của khối khí lúc nén đẳng nhiệt đến áp suất (6 matm)?


Kân hận lượng riêng rẽ của oxi sinh hoạt ĐK tiêu chuẩn chỉnh là (1,43kg/m^3). Khối lượng oxi sinh sống vào bình bí mật thể tích (6) lkhông nhiều, áp suất (150atm) nhiệt độ (0^0C) là:


Thể tich cùng áp suất của một lượng khí xác định có giá trị là bao nhiêu? Biết giả dụ áp suất tăng lên (5.10^5Pa) thì thể tích khí thay đổi (5l), trường hợp áp suất tăng lên (2.10^5Pa) thì thể tích của khối khí thay đổi (3l). Biết quy trình chuyển đổi tinh thần gồm nhiệt độ không đổi
Xem thêm: Sách Người Trong Muôn Nghề It Có Gì? Nghề It Là Gì

Dùng một bơm tay nhằm bơm bầu không khí vào quả bóng thể tích 2 lkhông nhiều có áp suất bên trong là 1atm. Áp suất phía bên trong trái trơn là từng nào sau 60 lần bơm, biết những lần bơm được 50cm3 không khí vào quả nhẵn. Coi quá trình bơm nhiệt độ là ko đổi


Một kăn năn khí khi đặt tại điều kiện ánh nắng mặt trời không thay đổi thì tất cả sự biến hóa thiên của thể tích theo áp suất như mẫu vẽ. Lúc áp suất có giá trị 1 kN/m2 thì thể tích của khối khí bằng: