Điểm chuẩn trung cấp cảnh sát nhân dân

  -  

Các trường trung cấp cho, hệ trung cung cấp công an quần chúng. # vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm năm trước, với số điểm rất lớn, bao gồm kăn năn tuyển sinh điểm chuẩn chỉnh đạt tới 27 điểm.

Bạn đang xem: điểm chuẩn trung cấp cảnh sát nhân dân


*

Theo hiện tượng của Sở Công an, thí sinh ko trúng tuyển chọn vào đại học CAND được xét tuyển chọn vào một trong những ngôi trường cao đẳng CAND; ko trúng tuyển vào cao đẳng được xét tuyển vào trong 1 ngôi trường trung cấp cho hoặc hệ trung cấp CAND (trường hợp tất cả ĐK nguyện vọng) theo chế độ phân luồng xét tuyển của Bộ Công an.

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh vào các ngôi trường trung cấp cho, hệ trung cấp CAND nhỏng sau:

*Trung cấp CSND I:Kân hận A: Nam 24,5, Nữ 26,5. Khối A1: Nam 24,0; Nữ 26,5. Khối C: Nam 23,0; Nữ 27,0. Kân hận D1: Nam 21,0; Nữ 25,5.

*Trung cung cấp Chình họa giáp vũ trang (Phía Bắc)

Kăn năn A: Nam 23,0; Nữ 26,0. Khối hận A1: Nam 21,5; Nữ 23,5. Khối hận C: Nam 22,5; Nữ 26,0. Khối D1: Nam đôi mươi,0; Nữ 24,0.

*Trung cấp CSND VI (Phía Bắc):

Kân hận A: Nam 25,0; Nữ 26,5. Kăn năn A1: Nam 22,5. Khối hận C: Nam 23,0; Nữ 26,5. Khối D1: Nam 20,5; Nữ 27,0.

*Trung cấp cho ANND I:

Kăn năn A: Nam 23,0; Nữ 27,0. Kăn năn A1: Nam 22,0; Nữ 26,0. Kăn năn C: Nam 19,5; Nữ 26,5. Khối D1: Nam 21,0; Nữ 26,0.

*Trung cấp cho CSND II:

Kân hận A: Nam 20,5; Nữ 23,0. Kân hận A1: Nam 22,0; Nữ 23,5. Kân hận C: Nam 17,5; Nữ 22,0. Kăn năn D1: Nam 18,0; Nữ 22,0.

*Trung cung cấp CSND III:

Kăn năn A: Nam 20,5; Nữ 23,0. Khối hận A1: Nam đôi mươi,5; Nữ 23,0. Khối hận C: Nam 18,0; Nữ 22,5. Kăn năn D1: Nam 18,5; Nữ 22,0.

Xem thêm: Perbedaan Nu Dan Muhammadiyah, Kumpulan Berita Seputar Muhammadiyah


*

*Trung cấp cho ANND II:

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 21,5; Nữ 25,0. Kân hận C: Nam 19,5; Nữ 24,0. Kân hận D1: Nam 18,5; Nữ 23,0.

*Trung cấp CSVT phía Nam:

Khối hận A: Nam 19,5; Nữ 22,5. Khối A1: Nam 20,5; Nữ 21,0. Kân hận C: Nam 18,0; Nữ 21,5. Khối hận D1: Nam 17,5; Nữ đôi mươi,5.

*Trung cấp CSND VI phía Nam:

Khối hận A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Khối A1: Nam 23,0; Nữ 24,5. Khối C: Nam 19,0; Nữ 23,5. Kăn năn D1: Nam 19,0; Nữ 21,5.

*Hệ trung cung cấp Đại học PCCC:Miền Bắc: Nam 21,0; Nữ 25,0; Miền Nam: Nam 17,5; Nữ 23,0.

*Hệ trung cấp cho ĐH Kỹ thuật – Hậu cần:

Phía Bắc: Kân hận A: Nam 24,0; Nữ 26,0. Kân hận A1: Nam 22,0; Nữ 24,0. Phía Nam: Kân hận A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Kân hận A1: Nam 20,5; Nữ 24,0.

*Giao thông tbỏ phía Bắc:

Kân hận A: Nam 23,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 26,0. Kăn năn C: Nam 23,0; Nữ 25,5. Khối hận D1: Nam 20,5; Nữ 24,0.

*Giao thông tdiệt TP HCM - Đồng bằng sông Cửu Long:

Khối hận A: Nam 19,5; Nữ 23,0. Khối A1: Nam 19,5; Nữ 22,5. Kân hận C: Nam 18,5; Nữ 22,0. Kân hận D1: Nam 16,0; Nữ trăng tròn,0.

Xem thêm: Đóng Vai Bà Hàng Xóm Kể Lại Đoạn Trích Tức Nước Vỡ Bờ

*Giao thông tdiệt Tây Ngulặng - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ:

Kăn năn A: Nam 19,5; Nữ 24,0. Kân hận A1: Nam 24,5; Nữ 24,0. Kân hận C: Nam 16,0; Nữ 23,5. Kân hận D1: Nam 16,0; Nữ 22,0.

*Các chăm ngành không giống ở trong Trung cấp Chình họa giáp giao thông (CS5):

Khối A: Nam 21,5; Nữ 24,5. Kân hận A1: Nam 22,5; Nữ 25,0; Khối hận C: Nam 18,0; Nữ 23,0. Kăn năn D1: Nam 18,0; Nữ 23,5 điểm