ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG 2017

  -  

sucmanhngoibut.com.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh khô độc nhất, tương đối đầy đủ độc nhất vô nhị.

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Biên chống

**Lưu ý: Điểm này đang bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (ví như có).

Tmê say khảo không thiếu ban bố trường mã ngành của Học viện Biên phòng để mang ban bố chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học tập. Điểm chuẩn vào Học viện Biên phòng như sau:

Ngành

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Ngành Biên phòng

* Tổ thích hợp A01

Thí sinc Nam miền Bắc

21.15

21,85

24,70

Thí sinch Nam Quân quần thể 4

16.85

23,45

27

Thí sinc Nam Quân quần thể 5

19.00

19,3

25,40

Thí sinc Nam Quân quần thể 7

20.60

22,65

trăng tròn,40

Thí sinch Nam Quân khu 9

18.35

20,55

22,25

* Tổ hòa hợp C00

Thí sinch Nam miền Bắc

26.00

26,5

28,50

Thí sinh Nam Quân khu vực 4

25.25

25,0

27

Thí sinh Nam Quân khu vực 5

24.00

24,75

27

Thí sinc Nam Quân quần thể 7

23.25

24

26,25

Thí sinh Nam Quân khu vực 9

24.00

25

27,50

Ngành Luật

*Tổ phù hợp A01

Thí sinh Nam miền Bắc

17.00

23,15

Thí sinc Nam Quân khu 4

17.65

23,65

Thí sinh Nam Quân khu 5

18,9

Thí sinch Nam Quân khu vực 7

20.00

16,25

Thí sinc Nam Quân khu 9

18.75

17,75

*Tổ đúng theo C00

Thí sinh Nam miền Bắc

24.5

26,75

Thí sinch Nam Quân khu vực 4

27.75

20,5

Thí sinch Nam Quân quần thể 5

19.25

26

Thí sinc Nam Quân khu vực 7

18

24,75

Thí sinch Nam Quân quần thể 9

16.50

25

Tìm gọi những ngôi trường ĐH khu vực Miền Bắc nhằm sớm tất cả đưa ra quyết định trọn ngôi trường làm sao đến giấc mơ của người sử dụng.


*

*

*
*
*
*
*
*
*