Dịch bài read unit 1 lớp 9

  -  

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia


5. READ

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided inkhổng lồ two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 kni of the sea và together comprise an area of 329,758 sq km. Malaysia enjoys tropical climate. The Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.

Bạn đang xem: Dịch bài read unit 1 lớp 9

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest thành phố in the country. The population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other religions such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply as

Malay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. And English is a compulsory second language.

Xem thêm: Thams Tử Lừng Danh Conan Tập 91, Thám Tử Lừng Danh Conan Trọn Bộ Lồng Tiếng

*

Dịch bài đọc:

Malaysia là 1 trong những trong số đất nước nằm trong Thương Hội những quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nó được chia làm nhì miền bao gồm Tây Malaysia, Đông Malaysia. Chúng bị phân chia giảm vị khoảng tầm 640km đường thủy và cùng đúng theo thành một diện tích S rộng lớn 329,758 km2. Malaysia có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là ringgit, một ringgit bằng 100 sen.

Xem thêm:

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur với đây cũng là thị thành lớn số 1 nước. Dân số của Malaysia năm 200một là trên 21 triệu con người. Hồi giáo là tôn giáo bằng lòng của nước này. Hình như còn tồn tại rất nhiều tôn giáo khác ví như Phật giáo và Hindu giáo. Quốc ngữ là tiếng Bahasa Malaysia (được viết đơn giản dễ dàng là tiếng Malay). Tiếng Anh, tiếng Trung và giờ Tamil cũng được sử dụng rộng thoải mái. Ngôn ngữ được dạy mang đến học sinh là giờ đồng hồ Bahasa Malaysia, giờ đồng hồ China, hoặc tiếng Tamil. Tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính được thực hiện trong việc huấn luyện sống những trường trung học tập thêm, mặc dù, một trong những học sinh vẫn rất có thể tiếp tục học giờ Trung Hoa hoặc tiếng Tamil. Trong khi giờ đồng hồ Anh là ngôn ngữ bắt buộc thiết bị nhị.