đề toán tính giá trị biểu thức lớp 3

     

Toán thù lớp 3 tính quý giá của biểu thức là bài bác toán gây nhiều trở ngại mang lại bé lúc học. Bài học này sucmanhngoibut.com.vn cung cấp một trong những dạng toán thù với phép tắc tính.Toán lớp 3 tính giá trị của biểu thức là bài bác tân oán gây nhiều khó khăn mang đến nhỏ lúc học. Bài học này sucmanhngoibut.com.vn hỗ trợ một vài dạng toán thù và phép tắc tính.

Bạn đang xem: đề toán tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1Biểu thức là gì?

Biểu thức bao gồm những số được nối cùng nhau bởi những phnghiền tính.

VD:

1 + 2 + 3

5 x 4 : 2

1.2Giá trị biểu thức là gì?

Giá trị biểu thức là công dụng sau khoản thời gian thực hiện những phép tính vào biểu thức. Giá trị biểu thức là công dụng của những phxay tính.

VD:

Biểu thức: 13 + 20 + 10 = 43

Trong đó:

13 + đôi mươi + 10 là biểu thức

43 là giá trị của biểu thức

2. Tính quý hiếm của biểu thức

2.1Thứ đọng tự ưu tiên phnghiền tính cộng trừ hoặc nhân chia

*

VD: Tính quý hiếm của biểu thức

đôi mươi + 50 - 22

= 70 - 22

= 48

2.2Thứ đọng từ ưu tiên phép tính đựng cùng trừ nhân chia

*

VD: Tính giá trị của biểu thức

40 + 30 : 6

= 40 + 5

= 45

2.3Thứ đọng tự ưu tiên cùng với biểu thức đựng vệt ngoặc

*

Nếu biểu thức đựng các các loại lốt ngoặc như: ngoặc tròn (), ngoặc vuông <>, ngoặc nhọn thì tiến hành các phép tính trong ngoặc trước. Sau kia thực hiện các phnghiền tính ngoài ngoặc.

VD: Tính giá trị biểu thức

10 + đôi mươi + (50 - 10)

= 10 + 20 + 40

= 70

Thực hiện các phép tính trong số ngoặc (), <>, thì thực hiện theo thứ từ như sau: ngoặc tròn () mang đến ngoặc vuông <> với ở đầu cuối là ngoặc nhọn .

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Hình Tròn : Cuốn Hút Và Đầy Bí Ẩn, Ý Nghĩa Các Hình Khối Cơ Bản Trong Thiết Kế Logo

VD: Tính quý giá của biểu thức

36 + 4 x <30 + (đôi mươi - 4)>

= 36 + 4 x <30 + 16>

= 36 + 4 x 46

= 36 + 184

= 220

Những quy tắc tân oán lớp 3 tính giá trị của biểu thức trên phía trên các bé rất cần phải học trực thuộc bằng cách rèn luyện có tác dụng các bài bác tập.

3. Những bài tập áp dụng tân oán lớp 3 tính giá trị của biểu thức

Các con hoặc phú huynh trả lời nhỏ họctoán lớp 3dạng toán thù tính quý hiếm của biểu thức đề xuất bước đầu từ bỏ các dạng tân oán cơ bạn dạng, dần lên nâng cấp. Có điều đó, các bé mới hoàn toàn có thể nắm rõ các phép tắc tính quý giá biểu thức. Nên ban đầu dậy con những dạng toán thù tự 2 mang đến 3 phnghiền tính.

Dưới đó là các bài xích tập toán thù lớp 3 tính cực hiếm của biểu thức từ bỏ cơ bản đến nâng cao, những nhỏ với phú huynh ttê mê khảo:

3.1Các dạng bài xích toán tính quý hiếm biểu thức lớp 3 cơ bản

Bài 1:

Tính những quý giá biểu thức sau:

a) trăng tròn – 5 + 10

b) 60 + 20 – 5

c) 25 + 30 – 7

d) 49 : 7 x 5

e) 56 : 7 x 4

Bài 2:

Tính cực hiếm của biểu thức sau:

a) 25 – (đôi mươi - 10)

b) 80 – (30 + 25)

c) 125 + (13 + 7)

d) 416 – (25 – 11)

e) (65 + 15) x 2

f) 48 : (6 : 3)

g) (74 – 14) : 2

h) 81 : (3 x 3)

Đáp án

Bài 1:

a)25

b) 75

c) 48

d) 35

e) 32

Bài 2:

a)25 – (đôi mươi – 10)

= 25 – 10

= 15

b)80 – (30 + 25)

= 80 – 55

= 25

c) 125 + (13 + 7)

= 125 + 20

= 145

d)416 – (25 – 11)

= 416 – 14

= 402

e) (65 + 15) x 2

= 80 x 2

= 160

f)48 : (6 : 3)

= 48 : 2

= 24

g) (74 – 14) : 2

= 60 : 2

= 30

h)81 : (3 x 3)

= 81 : 9

= 9

3.2Các dạng bài xích toán thù tính cực hiếm biểu thức lớp 3 nâng cao

Con yêu cầu rứa kiên cố các kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng cùng phương thức tính quý hiếm biểu thức lớp 3 để gia công những dạng bài xích nâng cấp sau đây.

Xem thêm: English Book The New Oxford Picture Dictionary : Free Download, Borrow, And Streaming : Internet Archive

Bài 1:

Tính nkhô cứng quý hiếm của biểu thức

a)24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

c) 52 + 37 + 48 + 63

Bài 2:

Tính tổng giá trị của dãy số

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (bao gồm 11một số ít 7)

b)1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 2015

Bài 3:

Có 108 cái tất, được xếp đông đảo vào vào 3 ngăn uống tủ. Hỏi từng ngăn uống tủ bao gồm từng nào tất?

Bài 4: Tính giá trị biểu thức sau:

*

Đáp án

Bài 1:

a) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

b)213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213

= 213 x (37 + 39 + 23 + 1)

= 213 x 100

= 21300

c) 52 + 37 + 48 + 63

= (52 + 48) + (37 + 63)

= 100 + 100

= 200

Bài 2:

a) 7 + 7 + 7 + ... + 7 – 777 (có 111 số ít 7)

= 7 x 111 – 777

= 777 – 777

= 0

b)Dãy số bao gồm số các số hạng là:

(2015 – 1) : 1 + 1 = 2015 (số hạng)

Giá trị của dãy số trên là:

(2015 + 1) x 2015 : 2 = 2031120

Đáp số: 2031120

Bài 3:

Bài giải:

Mỗi ngnạp năng lượng tủ có số loại tất là:

108 : 3 = 36 (chiếc)

Mỗi ngnạp năng lượng tủ gồm số song tất là:

36 : 2 = 18 (đôi)

Đáp số: 18 đôi vớ.

Toán thù lớp 3 tính quý giá của biểu thức không trở ngại nếu bé nỗ lực có thể phép tắc và rèn luyện thường xuyên. Các bậc prúc huynh cùng con tmê say gia những khóa huấn luyện và đào tạo trên sucmanhngoibut.com.vn để học tân oán không hề là chuyện khó nhằn!


Chuyên mục: