ĐỀ THI TOÁN LỚP 8 GIỮA HỌC KÌ 1

  -  

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 8 năm 20đôi mươi - 2021 bao gồm 9 đề điều tra chất lượng giữa học tập kì 1 Toán thù lớp 8. Thông qua vấn đề luyện tập cùng với đề thi này sẽ giúp đỡ các em học viên khối hệ thống kiến thức vẫn học tập. Trong khi những em tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, đề thi thân học tập kì 1 môn Địa lý 8. Hy vọng đề thi để giúp ích cho những em trong kì thi tới đây. Chúc những em học tốt!


Bạn đang xem: đề thi toán lớp 8 giữa học kì 1

Bộ đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 8 năm 2020

Đề thi thân học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1Đề thi giữa học kì 1 Toán 8 - Đề 2Đề thi giữa học kì 1 Tân oán 8 - Đề 3Đề thi thân học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 4Đề thi thân học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 5
b. (x3 + 8) : (x2– 2x + 4 ) = x + 2Câu 2: ( 1 điểm) Làm tính nhâna) x2(5x3– x – 6)b) ( x2 – 2xy + y2).(x – y)Câu 3: ( 2 điểm)Viết các đa thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng hay một hiêu.a) y2 + 2y + 1b) 9x2 + y2 – 6xyc) 25a2 + 4b2 + 20abd) x2 – x +
*
Câu 4: ( 2 điểm )Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử.a) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2b) 27x3 –
*
c) 3x2– 3xy – 5x + 5yd) x2 + 7x + 12Câu 5: ( 1 điều ) Tìm x biết :a) x(x – 2) + x – 2 = 0b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0Câu 6: ( 3 điểm)Cho hình H1 trong đó ABCD là hình bình hành.
Xem thêm: Bị Nói Xấu Phải Làm Sao - Khi Nào Cấu Thành Tội Làm Nhục Người Khác

a. Chứng minch rằng AHCK là hình bình hành.b. gọi O là trung điểm của HK. Chứng minch rằng tía điểm A , O , C thẳng hàng

Đề thi giữa học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 2

Bài 1: (2 điểm) Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tửa. a3– a2c + a2b – abcb. (x2 + 1)2 – 4x2c. x2– 10x – 9y2 + 25d. 4x2– 36x + 56Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:a. (3x + 4)2– (3x – 1)(3x + 1) = 49b. x2– 4x + 4 = 9(x – 2)c. x2– 25 = 3x - 15d. (x – 1)3 + 3(x + 1)2 = (x2 – 2x + 4)(x + 2)Bài 3: (2 điểm) Thực hiện nay phxay chiaa. (10x3y – 5x2y2– 25x4y3) : (-5xy)b. (27x3– y3) : (3x – y)c. (15x4 + 4x3 + 11x2 + 14x – 8) : (5x2 + 3x – 2)Bài 4: (3,5 điểm) Cho vuông tại A. AH
*
BC (H nằm trong BC). Điểm E đối xứng cùng với H qua AB, điểm F đối xứng với H qua AC. AB giảm EH tại M. AC cắt HF tại N.a) Tứ giác AMHN là hình gì? Vì sao?b) C/m E đối xứng với F qua Ac) Kẻ trung đường AI của . C/m AI
*
MNBài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN của A =
*

Đề thi thân học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 3

Bài 1: (2.0 đ) Tính:a) 6x2(3x2– 4x + 5)b) (x- 2y)(3xy + 6y2 + x)c) (18x4y3– 24x3y4 + 12x3y3): (-6x2y3)Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a. 3x2-3xy – 5x + 5yb. x2 + 4x – 45c. 3y3 + 6xy2 + 3x2yd. x3-3x2-4x + 12e. x3 + 3x2-3x-1f. x2– 3x + xy – 3yg. x2– 2xy + y2– 4h) x2 – 2xy + y2 – z2 i) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2Bài 3: Tìm x biết:a) 5x(x – 2) + 3x – 6 = 0b) x3– 9x = 0c) 3x3- 3x = 0d) x(x–2) + x – 2 = 0e) 5x(x – 2000) – x + 2000 =0Bài 4: Chứng minch rằng biểu thức sau ko phụ thuộc vào vào trở nên xB = (3x + 5)2 + (3x – 5)2 – 2(3x + 5)(3x – 5)Bài 5: Làm phép chia(x4 -2x3 + 4x2 -8x) : (x2 + 4);Bài 6 :Cho hình bình hành ABCD có E,F theo đồ vật trường đoản cú là trung điểm của AB,CD . Tứ đọng giác DEBF là hình gì ? Vì sao?

Đề thi thân học kì 1 Tân oán 8 - Đề 4

Bài 1 (2 điểm): Rút gọn cùng tính quý giá của những biểu thức sau:a) A = x (x + y) – y (x + y) với x = 9 với y = 10b) B = ( x + 2)2 + (x – 2)2– 2 (x + 2).( x – 2) với x = - 4. Bài 2 (2 điểm): Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:a) 4x2- 4x + 1b) x3– 27c) x3– 4x2 + 3xd) 4x2- 12x + 3 Bài 3 (2 điểm): : Tìm x biếta) x2– 4x + 4 = 0b) x3– 4x2 + 3x – 12 = 0Bài 4 (1 điểm): Thực hiện tại phxay chia:(3x3 – 5x2 + 6x – 12 ): (3x + 4) Bài 5 (2.5 điểm):Cho ∆ABC có các mặt đường trung đường BD cùng CE giảm nhau trên G. H và K theo thứ tự là trung điểm của GB, GCa) Chứng minc DEHK là hình bình hànhb) Nếu∆ABC cân nặng trên A thì DEHK là hình gì ? Vì sao ? Bài 6(0.5 điểm): Cho biểu thức M = x2 – 4xy + 5y2 – 2y + 3Chứng minh rằng M luôn luôn dương với tất cả cực hiếm x, y

Đề thi thân học kì 1 Toán thù 8 - Đề 5

Bài 1 : Phân tích những đa thức thành nhân tử :a) 2x2– 4x ;b) x2 – 2x – 9y2 + 1c/ 5x3y – 10x2y2 + 5xy3d/ 2x2 + 7x – 15e/ x3 – 2x2 + x – xy2


Xem thêm: Game Chí Phèo Thời Nay 4 - Game Chí Phèo Thời Nay 7: Trò Chơi Chí Phèo 7

f/ 4x2 + 16x + 16Bài 2 : Chứng tỏ biểu thức sau ko dựa vào vào biến hóa x :(x + 3)2 – (4x + 1) – x(2 + x)Bài 3: Cho tứ giác ABCD. Hotline M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ đọng giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?Bài 4: a/ Rút ít gọn cùng tính quý giá của biểu thức A tại x = –1 và y =10 :A = (3x + y)2 – 3y.(2x -
*
)b/ Tính nhanh: 342 + 162 + 32.34Bài 5: Tìm x biếta/ x( x2 – 4 ) = 0b/ ( x + 2)2 – ( x – 2)(x + 2) = 0Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB =12cm; AC = 15 centimet.Tính BC theo Pitago và tình con đường trung bình EF của tam giác ABC.....................Nội dung vẫn còn đó, sucmanhngoibut.com.vn file tư liệu giúp xem chi tiết